Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, som anvendes til at vurdere de virksomheder, vi investerer i, udlåner til og indkøber fra. Derudover tilbyder vi bæredygtige produkter og løsninger samt yder ansvarlig rådgivning, der er tilpasset til den enkelte kundes situation.

Bæredygtige investering

Når du investerer med os, er det vores mission, at du får attraktive og konkurrencedygtige produkter, der kan give god afkast. Det er en integreret del af vores fokus på bæredygtige investeringer, hvor vi påvirker selskaber gennem dialog og vurderer miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) sammen med finansielle faktorer i investeringsprocessen.

Læs mere

Bæredygtig långivning

Når vi bevilliger lån til vores kunder, forpligter vi os på den lange bane. Det indebærer, at vi altid foretager en grundig vurdering af kundens økonomiske situation, så vi sikrer, at vi forstår den, og at vi tilbyder lån, der passer til kundens behov og økonomiske råderum. Ud over at overveje hvilket formål pengene skal bruges til, forsøger vi også at integrere ESG-forhold i vores kreditgivning på lige fod med vores vurdering af de økonomiske nøgletal. 

Læs mere 

Bæredygtig finansiering

I Danske Bank ønsker vi at fremme inklusiv økonomisk vækst og omstillingen til en bæredygtig økonomi. Gennem rådgivning til udstedere og investorer understøtter vi markedet for grønne og bæredygtige obligationer samt grønne og bæredygtighedsrelaterede lån. 

 

Læs mere

FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed

Danske Bank har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed, der er udviklet af United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Formålet med principperne er at give en fælles ramme for, at banksektoren i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling og yder et positivt bidrag til samfundet. Det indebærer bl.a., at man som bank sætter klare mål og rapporterer på sit aftryk på det omgivende samfund – positivt såvel som negativt.
Læs mere

Bæredygtig leverandørstyring

Vi bestræber os på at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, vi køber, er produceret ansvarligt.

Læs mere på vores leverandørside 

Supplier Code of Conduct


Vores supplier Code of Conduct beskriver krav og forventninger til vores leverandører.

Trin 1: 
Prækvalifikation


Vi vurderer leverandørernes risikoprofil på baggrund af produktets type og produktionsland.

Trin 2:
Spørgeskema


Leverandører, som vurderes som højrisiko, bliver bedt om at udfylde et dybdegående spørgeskema om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige politikker og indsats.

Trin 3:
Korrektion


Hvis resultatet af spørgeskemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren, og hvis det er nødvendigt, aftales en handlingsplan for forbedring af forholdene.

Position Statements

 

  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Agriculture
  • 06. dec 2019Danske Bank Position Statement Arms and Defence
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Forestry
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Human Rights
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Mining and Metals

Ansvarlig rådgivning

Vi yder rådgivning med en høj grad af integritet og tilpasser den til vores kunders individuelle behov. Vi målretter bl.a. vores rådgivning gennem en række specialiserede afdelinger, og i Danmark har vi f.eks. fjernet salgsincitamenter for personlige rådgivere, der bliver målt op mod kundetilfredshed som nøglekriterium.

Adgang til finansielle services

I takt med den stigende digitalisering har vi fokus på, at alle vores kunder har adgang til at foretage deres bankforretninger på en let, sikker og tilgængelig måde.

Kontantkort


Vi har gjort det muligt for sælgere af Hus Forbi at modtage betaling via MobilePay og få pengene overført til kontantkort.

Talende pengeautomater


For at hjælpe blinde og svagtseende har mange af vores pengeautomater syntetisk tale.

Indbetalingsautomater


I en række af vores pengeautomater kan du indsætte kontanter på din konto.

Letbank


For at hjælpe kunder, der har udfordringer med digitale løsninger, har vi udviklet Letbank – en enkel og nem version af netbanken.

Information pr. brev


Kunder med særlige behov kan blive fritaget for digital korrespondance uden at betale gebyr.

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere