Bæredygtig långivning

Udlån til vores privat- og erhvervskunder
Ved bevilling af lån indgår vi et langsigtet engagement med kunden. Det betyder, at vi altid foretager en omhyggelig vurdering for at få en forståelse af privat- eller erhvervskundens økonomiske situation. Det er i både kundens og vores interesse, at vi kun yder kredit, når kunden kan opfylde forpligtelsen. Vi tilbyder lån, der passer til deres behov og økonomiske kapacitet, og vi sørger for, at de forstår deres økonomiske forpligtelser. I nogle tilfælde betyder ansvarlig långivning også, at vi bliver nødt til at afholde os fra at yde lån til kunder.

Vi lægger vægt på, at der er ekspertise bag vores kreditvurderinger, og tilbyder kunderne kvalitetsrådgivning.

Vurdering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici
Vi udfører vores udlånsaktiviteter i overensstemmelse med internationale principper for at fremme og beskytte miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Da virkningerne af vores aktiviteter på miljøet og samfundet rækker videre end blot vores egne aktiviteter, tager vi også højde for, hvad vores udlånsprodukter skal bruges til. Vi forsøger at nå til enighed med kunderne, så de også driver virksomhed i overensstemmelse med disse principper. Derfor vurderer vi mulige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici (ESG-risici) i forbindelse med udlån til erhvervskunder. I vores holdningstilkendegivelser forklarer vi, hvordan vi arbejder med specifikke brancher og områder med forhøjede ESG-risici. Vi vil fortsat gennemgå og forbedre vores indsats på dette område med henblik på at opfylde vores kunders og interessenters behov bedst muligt.

 

Position statements

  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Agriculture
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Forestry
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Mining and Metals
  • 06. dec 2019Danske Bank Position Statement Arms and Defence
  • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Human Rights

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere

Klima & miljø

Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi og FN’s 13. Verdensmål.
Læs mere