Bæredygtige Investeringer

Når du investerer sammen med Danske Bank, har vi pligt til arbejde for et afkast, der er både konkurrencedygtigt og bæredygtigt over tid. Derfor indgår vurdering af god selskabsledelse, miljø og sociale faktorer - på linje med de finansielle som en væsentlig faktor, når vi udvælger vores investeringer.

Vi investerer for at skabe værdi og samtidig imødekomme kundernes behov, vores rolle i samfundet og standarder for bæredygtighed verden over.

Ulrika Hasselgren

Head of Sustainability & Impact Investment i Danske Bank

Om vores arbejde

Vores tilgang til bæredygtige investeringer bygger på en række elementer, der sikrer vores kunder attraktive løsninger, produkter og afkast, der samtidigt er bæredygtige. Vi vurderer virksomheders selskabsledelse og håndtering af miljømæssige og sociale forhold. Det indebærer også, at vi skal håndtere en række dilemmaer og udfordringer. Det er vores mål at være åbne omkring disse og samarbejde med både kunder og samarbejdspartnere for at finde frem til den bedst mulige løsning.

Vi vurderer bæredygtighed og påvirkning på samfundet

Vi evaluerer vores investeringer for også at forstå aspekter som bæredygtighed og deres påvirkning på mennesker, miljøet og verden. Det gør vi i en systematisk proces, hvor vi både screener and laver evalueringer af virksomheder og vores porteføljer på baggrund af internationale standarder.

Vi er aktive ejere

Vi stemmer på generalforsamlinger og går i dialog med selskaber for at få større viden om deres forretning, påvirke dem i en positiv og bæredygtig retning og understøtte deres langsigtede værdiskabelse.

Vi er åbne om vores arbejde

Vi offentliggør vores politikker og arbejdsmetoder og opdaterer dem løbende for at følge best practice indenfor ansvarlige investeringer. Vi fortæller løbende om udviklingen til kunderne. 

Vi søger indflydelse gennem samarbejde

 Vi støtter og arbejder for flere af industriens initiativer for at fremme bæredygtig udvikling og gennemsigtighed om virksomheders ansvar.

Aktivt ejerskab gennem dialog og stemmeafgivelse

Vi integrerer miljømæssige, sociale og selskabsledelse faktorer sammen med finansielle faktorer i vores investeringsprocesser. Vi går i dialog med selskaber, der er investeret i for at forstå og adressere væsentlige risici, muligheder eller dilemmaer. Samtidig påvirker vi selskaber og diskuterer ESG-standarder. Dialogen er drevet af vores porteføljemanagere, og vi søger at være konstruktive og opbygge tillid og gensidig forståelse. Vi bruger også vores indflydelse som investor til at påvirke selskaber og støtte deres langsigtede vækst ved at stemme på generalforsamlinger.

Læs vores rapport om aktivt ejerskab her

Danske Bank er hovedrådgiver for Danske Invest. Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger vegne af Danske Invest her

Samarbejde gør en forskel

Ved at arbejde sammen med ligesindede investorer og samarbejdspartnere ønsker vi at skabe et øget kendskab og forståelse for den løbende udvikling inden for bæredygtighed. Det gør vi med et håb om, at vi sammen kan opnå større indflydelse.

 • Carbon Disclosure Project
  Danske Bank deltager i CDP, en nonprofitorganisation, der indsamler og deler information om udledning af drivhusgasser og klimaforandringsstrategier for at mindske risici og udnytte de muligheder, der er forbundet med klimaforandringerne.

  Læs mere
 • Institutionel Investor Group on Climate Change
  Danske Bank er medlem af IIGCC. IIGCC har over 90 medlemmer, herunder nogle af Europas største pensionskasser og fondsforvaltere, og repræsenterer aktiver på EUR 7,5 bio. IIGCC's mission er at danne grundlaget for et samarbejde, der kan sikre, at der i offentlige politikker, investeringspraksis og virksomhedsadfærd tages hensyn til de langsigtede muligheder og de risici, der er forbundet med klimaforandringer.

  Læs mere
 • FN's principper for ansvarlige investeringer
  Danske Bank har underskrevet de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), som er et investorinitiativ koordineret af UNEP Finance Initiative og FN's Global Compact-initiativ.

  Læs mere
 • FN's miljødeklaration for finansielle virksomheder
  Danske Bank er medlem af UNEPFI, som er et globalt samarbejde mellem UNEP og den finansielle sektor. Mere end 200 institutioner, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber og fondsforvaltere, arbejder sammen med UNEP om at forstå effekten af miljømæssige og sociale overvejelser på finansielle resultater. Det handler om, at man skal kunne se en effekt på ens finansielle resultater af at tage hensyn til miljøet.

  Læs mere

Sidste nyt

Fonde med særlig fokus på bæredygtighed

Vurderingen af bæredygtighed er noget, vi har fokus på i alle vores fonde.

 

Flere af vores egne fonde har en individuel bæredygtighedsprofil og en specifik ”Morningstar Sustainability Rating”.

 

For nogle af vores fonde stiller vi yderligere krav om ansvarlighed for at imødekomme særlige ønsker fra vores kunder. Se hvilke her

Vil du vide mere?

Du kan få flere informationer i vores politikker og rapporter om, hvordan vi hos Danske Bank arbejder med bæredygtige investeringer.

 • 09. nov 2018Sustainable Investment Policy
 • 01. feb 2018Carbon footprint measurements on selected Danske Invest funds
 • 01. jun 2018Investment Restrictions
 • 09. nov 2018Active Ownership Report H1 2018 Danske Bank Asset Management
 • 02. jan 2017Excluded companies

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads & kultur

Vi arbejder på at skabe en bæredygtig arbejdsplads ved at fokusere på vores fysiske, strukturelle og kulturelle arbejdsmiljø.
Læs mere