Bæredygtige investeringer

Når vi investerer for vores kunder, så forventer de, at vi beskytter deres investeringer og får dem til at vokse. De forventer også, at vi investerer bæredygtigt og integrerer miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i investeringsprocessen. Vores fokus på bæredygtige investeringer er et centralt element i vores kundeløfte, og vi styrker løbende ESG-integrationen i vores investeringsprocesser. Det bidrager til, at vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger og udvikle investeringsprodukter, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast.

Jacob Aarup-Andersen

Chef for Wealth Management og medlem af direktionen, Danske Bank

4ac62a56-00090258-13f777d5

Integrerer ESG i investeringsprocessen

For os handler bæredygtige investeringer om gode investeringer. Vi styrker løbende ESG-integrationen i vores investeringsprocesser, da det hjælper os med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Når vi analyserer miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse sammen med finansielle faktorer, får vi større indsigt i de selskaber, som vi investerer i; deres forretningsmodeller, strategier, risici og muligheder. Det er en integreret del af vores processer, produkter og rådgivning. Vi kalder vores tilgang for ’ESG Inside’.

Fokus på aktivt ejerskab

Det er i investeringsprocessen, hvor vi kan gøre en reel forskel. Som investor kan vi påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller, selskabsledelse og rapportering. Vi kan udfordre selskabernes strategier og påvirke dem til løse og adressere udfordringer og forhold, der påvirker deres forretning. Som investor kan vi understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse.

For os handler bæredygtige investeringer om at tage ansvar. Hvis der opstår ESG-relaterede dilemmaer og udfordringer, mener vi, at det er mere bæredygtigt at gå i dialog med selskaberne og adressere ESG-forholdene end at sælge vores ejerandele og vende ryggen til.

Vores investeringsteams går i dialog med selskaber, og herigennem kan de påvirke, hvordan selskaber håndterer deres ESG-risici og udnytter ESG-muligheder.

Vi kan som langsigtede investorer med indgående kendskab til det norske aktiemarked bruge aktivt ejerskab til at påvirke selskaber og gøre en reel forskel.

Lars Erik Moen

Senior porteføljemanager

Vi tror på, at vi kan få højere afkast ved at investere i selskaber, der enten performer godt på ESG eller er inde i en positiv ESG-udvikling. De selskaber kan have lavere risici ift. finansiering, omdømme og produkter end selskaber med lav ESG-performance.

Andreas Dankel

Chef porteføljeforvalter

Ny rapport: Sådan indarbejder vi bæredygtighed i vores investeringer

I 2018 lancerede Danske Bank en ny strategi for bæredygtige investeringer, og siden har vi styrket arbejdet med at integrere bæredygtighed, når vi investerer på vegne af kunderne. Den nye rapport ’Our Sustainable Investment Journey 2019’ viser, hvordan vores investeringsteams integrerer bæredygtighed.
Læs mere

Aktivt ejerskab

Direkte dialog og stemmeafgivelser på generalforsamlinger er vigtige værktøjer for, at vi kan skabe langsigtet værdi for vores kunder og de selskaber, som vi investerer i.
Læs mere

ESG-integration

Vi integrerer ESG i investeringsprocesserne sammen med finansielle faktorer for at kunne træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger.
Læs mere

Screening

Vi bruger screening til at identificere investeringsrisici i relation til ESG-forhold og til at implementere Danske Bank Groups investeringsrestriktioner.
Læs mere

Vores strategi for bæredygtige investeringer

Du kan lære mere om vores strategi for bæredygtige investeringer i vores politik, og i vores rapporter kan du finde informationer om vores arbejde med bæredygtige investeringer.
  • 09. nov 2018Sustainable Investment Policy
  • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018 Danske Bank Asset Management
  • 26. feb 2019Lost in Translation - In Search of Authenticity in ESG Integration
  • 08. mar 2019Danske Bank - Investment Restrictions 2019
  • 28. maj 2019Our Sustainable Investment Journey 2019 - Dansk