Vores arbejde med bæredygtige investeringer

Vi vil bidrage til positiv udvikling og forandringer

Vi har fokus på at levere langsigtede attraktive afkast til kunderne. Bæredygtige investeringer spiller en central rolle i netop at skabe mest mulig værdi til kunderne, og vi påvirker selskaber og bidrager positivt til de samfund, som vi er en del af. I 2018 lancerede vi en ny politik for bæredygtige investeringer, der fokuserer på at integrere miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse ind i vores kerneforretning. Ved at bringe ESG ind i vores investeringer kan vi træffe bedre investeringsbeslutninger og bidrage til positive udviklinger og forandringer.
9efded12-00090258-096b45a5

ESG er en naturlig del af vores investeringer

Bæredygtige investeringer handler om at lave gode investeringer. Ved at integrere ESG-aspekter sammen med finansielle forhold i investeringsprocessen kan vores investeringsteams træffe bedre investeringsbeslutninger og skabe langsigtet værdi til kunderne. Vi kalder det for 'ESG Inside' for at understrege, at ESG er en integreret del af vores investeringsprocesserne, produkter og rådgivning.

Systematisk og stærk integration af ESG

Vores 2020-mål er, at alle porteføljeforvaltere kan fortælle, hvordan de integrerer ESG. I dag integrerer 87% ESG, hvilket er positivt, men størstedelen vurderer, at de ikke har en stærk og systematisk tilgang. Derfor er vi i gang med opbygge et stærkere fundament for, at investeringsteams kan implementere en systematisk og stærk ESG-integration.

Nye initiativer danner fundamentet for ESG integration

I 2018 søsatte vi en række initiativer, der danner fundamentet for integration af ESG i vores investeringer. Vi udviklede et værktøj, der kan identificere væsentlige ESG-forhold, styrkede vores ESG data platform og lancerede et ESG-uddannelsesforløb. Endelig har vi et team af analytikere og specialister på tværs af Norden, der støtter vores lokale investeringsteams.

Dashboard med væsentlige ESG-forhold


Styrket dataplatform med data af høj kvalitet


Nordisk team af specialister


ESG-uddannelsesforløb

Skræddersyet ESG-integration

Der er ikke kun én måde at integrere ESG på. Det er forskelligt og afhænger af investeringsstrategien og aktivklassen. De enkelte investeringsteams og porteføljeforvaltere er ansvarlige for at adressere de specifikke muligheder og risici relateret til ESG, der kan påvirke investeringerne og dermed afkastet til kunderne.

Ved at have ESG som en naturlig del af investeringerne kan porteføljeforvaltere bedre håndtere risici og finde muligheder, skabe værdi til de selskaber der investeres i - samt imødekomme kundernes efterspørgsel på investeringer, der tager højde for bæredygtighed.

“ESG-integration er en naturlig del, når du arbejder med at forstå selskabet
og dets forretningspotentiale ned i mindste detalje.”

- Ivan Larsen, chefporteføljeforvalter, European Small Cap Equities

Sådan integrerer Andreas og Bo bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger

2c8559ec-00090258-f5dbe1ac
9829db59-00090258-362da682

Vi vil påvirke selskaber i en positiv retning

Vi bruger vores indflydelse som investor til at påvirke selskaber, som der investeres i. Porteføljeforvalterne er i løbende dialog med selskaber, hvor de adresserer og diskuterer væsentlige ESG-aspekter og bidrager derigennem til, at selskaber udvikler sig i en positiv og mere bæredygtig retning.

Vi mener, at det er mere bæredygtigt at forblive investeret i selskaber og gå dialogens vej for at adressere udfordringer, risici og problemer i stedet for at frasælge selskaber og vende ryggen til.

Igennem porteføljeforvalternes dialog kan vi påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretning og håndtere risici og muligheder relateret til ESG. På den måde kan vi støtte selskabernes vækst og udvikling og samtidig bidrage positivt til samfundet.

Dialog- og stemmeaktiviteter i 2018

643 gange var vi i dialog

med 422 selskaber


om 59 ESG-emner


og på 313 generalforsamlinger

har vi stemt om 4.627 forslag

"Bæredygtig forvaltning handler om muligheden for at påvirke selskaber til at træffe gode valg"

Energi var øverst på dagsordenen i 2018

Vores investeringsteams diskuterer en lang række væsentlige ESG-aspekter med porteføljeselskaber, f. eks. arbejdsforhold, produktsikkerhed, anti-korruption og integrering af bæredygtighed.