Klima & Miljø

Klimaforandringer er en global udfordring, som har betydning for os alle. De udgør store miljømæssige, økonomiske og sociale risici, men rummer også muligheder for at finde bæredygtige løsninger, der bekæmper dem og deres konsekvenser. Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi ved at tilbyde finansielle produkter og løsninger, som har en positiv påvirkning på klimaet og miljøet.

Finansiering af en grønnere økonomi

Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi ved at


Integrere klimahensyn i vores kerneforretning

Facilitere grønne obligationer

Udstede grønne obligationer

Investere i grønne obligationer

Danske Bank tilslutter sig TCFD

Som led i arbejdet med at sikre overgangen til en klimavenlig økonomi har Danske Bank tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
Læs mere

Bæredygtig finansiering

I Danske Bank ønsker vi at fremme inklusiv økonomisk vækst og omstillingen til en bæredygtig økonomi. Gennem rådgivning til udstedere og investorer understøtter vi markedet for grønne og bæredygtige obligationer samt grønne og bæredygtighedsrelaterede lån.

Investering i bæredygtige obligationer

Siden 2015 har vi investeret DKK 7 mia. i grønne obligationer, der f.eks. er investeret i vedvarende energiprojekter og klimabeskyttelse.

Måling af den samlede CO2-belastning i en række Danske Invest fonde

Som medunderskriver af “The Montreal Carbon Pledge” er Danske Bank forpligtet til at måle og offentliggøre den samlede CO2-belastning for en række af vores fonde.

Klimaforandringer

Vores Position Statements tydeliggør, hvordan vi forholder os til forskellige bæredygtighedstemaer, samt hvordan vi tilgår de virksomheder, vi aktivt investerer i og udlåner til inden for forskellige sektorer. Læs mere i vores climate change position statement.

Læs mere

Vores klimastrategi

Vores klimastrategi beskriver, hvordan vi arbejder med at reducere vores negative påvirkning på miljøet. Vi udarbejdede vores første klimastrategi i 2007.

Læs mere

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere