Klima & Miljø

Klimaforandringer er en global udfordring, som har betydning for os alle. De udgør store miljømæssige, økonomiske og sociale risici, men rummer også muligheder for at finde bæredygtige løsninger, der bekæmper dem og deres konsekvenser. Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi ved at tilbyde finansielle produkter og løsninger, som har en positiv påvirkning på klimaet og miljøet.

Danske Bank tilslutter sig TCFD

Som led i arbejdet med at sikre overgangen til en klimavenlig økonomi har Danske Bank tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
Læs mere

Grønne, sociale & bæredygtige obligationer

Vi er engageret i markedet for grønne, sociale og bæredygtige obligationer, hvor vi rådgiver udstedere og investorer om de muligheder, der understøtter en bæredygtig dagsorden.

Læs mere

Grønne obligationer

Siden 2014 har Danske Bank Group Treasury investeret i grønne obligationer, og porteføljen udgør mere end DKK 2 milliarder, der f.eks. er investeret i vedvarende energiprojekter og klimabeskyttelse. 

Læs mere

Impact investeringer

Vi har gjort det muligt for vores kunder at investere i to impact fonde med håndplukkede selskaber, der bidrager til den bæredygtige udvikling ved at udvikle løsninger, der understøtter den grønne omstilling og sikrer rent drikkevand.

Parvest Aqua

I aqua-fonden investerer du i selskaber, som udvikler vandrelaterede løsninger i hele verdenen.

Parvest Climate Impact

Gennem climate impact-fonden investerer du i selskaber, som udvikler løsninger inden for bæredygtig miljøudvikling.

Måling af den samlede CO2-belastning i en række Danske Invest fonde

Som medunderskriver af “The Montreal Carbon Pledge” er Danske Bank forpligtet til at måle og offentliggøre den samlede CO2-belastning for en række af vores fonde.

Se resultatet for 2017 her

Klimaforandringer

Vores Position Statements tydeliggør, hvordan vi forholder os til forskellige bæredygtighedstemaer, samt hvordan vi tilgår de virksomheder, vi aktivt investerer i og udlåner til inden for forskellige sektorer. Læs mere i vores climate change position statement.

Læs mere

Vores klimastrategi

Vores klimastrategi beskriver, hvordan vi arbejder med at reducere vores negative påvirkning på miljøet. Vi udarbejdede vores første klimastrategi i 2007.

Læs mere

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Vores Societal Impact strategi 2025 sætter retningen for vores ambition, mens vores relaterede politikker styrer og guider vores tilgang til at drive en ansvarlig og transparent forretning.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere