Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (LEI)

Hvad er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne – på tværs af markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?
En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder. Filialer eller forretningsenheder, som ikke er selvstændige juridiske enheder, skal i udgangspunktet anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.
 
Hvor kan jeg få en LEI-kode, og hvad koster den?
En LEI-kode fås hos en bemyndiget LEI-udsteder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), som validerer visse oplysninger om din enhed, inden den udsteder LEI-koden.

Du kan købe en LEI-kode hos en række autoriserede udbydere, fx hos den danske udbyder FinReg på Leinummer.dk eller den nordiske udbyder NordLEI på nordlei.org.
 
En fuldstændig liste over bemyndigede LEI-udstedere findes her

Oprettelse af en LEI-kode koster ca. 150 euro. Dertil kommer et årligt gebyr på ca. 2/3 af etableringsgebyret. Gebyret dækker driften af LEI systemet. Forvent omkring en uges ekspeditionstid under normale omstændigheder.
 
Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEI-koden?
  1. Udarbejd nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut, hos hvilken LEI-udsteder du ønsker at foretage registrering
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret i henhold til anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de afgivne oplysninger
  6. LEI-udstederen foretager registrering og sender en bekræftelse pr. e-mail
Contact

Corporates & Institutions


Danske Bank Group
Holmens Kanal 2-12 1092 Copenhagen K

Find local offices

 

Call us


 

33 44 00 00

Send us an email

Other relevant sites


Danske Markets Inc. Hamburg London Poland Russia