Gå til hovedinnhold

Fokus på åpenhet omkring ansvarlige investeringer

I Danske Bank fokuserer vi på å levere kommunikasjon av høy kvalitet og rapportere om vårt arbeid med ansvarlige investeringer. Målet vårt er å utarbeide rapportering som tilfredsstiller behovene til ulike kunder og andre interessenter, slik at de kan finne relevant informasjon og følge vårt arbeid når det gjelder ansvarlige investeringer.

Det er vår ambisjon å forbedre rapportering og åpenhet slik at vi kan fortsette å innfri stadig økende krav og behov for større åpenhet på dette området.

Rapporter om karbonavtrykk


Vi publiserer karbonavtrykkrapporter for våre ESG-investeringsprodukter. Vi har for eksempel en rapport som viser hvor mye CO2-porteføljevirksomheter i produktet slipper ut per 1 million investerte dollar eller i forhold til virksomhetens inntekter.
Finn rapportene her.

Vurdering av risiko og muligheter


Vi bruker ESG-data fra flere dataleverandører for å vurdere og identifisere bærekraftsrisiko. Sustainalytics og MSCI er to av ESG- dataleverandørene vi bruker.

For ESG- investeringsprodukter publiserer vi Sustainalytics-vurderingen, som beskriver i hvilken grad produktets porteføljeselskaper håndterer vesentlig bærekraftsrisiko som kan påvirke deres virksomhet. For de samme produktene vises også MSCI-vurderingen av i hvilken grad porteføljevirksomhetene i produktet håndterer bærekraftsrisiko og er i stand til å utnytte kommersielle muligheter innenfor en bærekraftsagenda.
Finn rapportene her.

Investeringsbegrensninger


For hvert av våre investeringsprodukter viser vi kriteriene for det enkelte produkts begrensninger ved investering i spesifikke sektorer, aktiviteter og produkter. Alle produktene følger investeringsbegrensningene i våre retningslinjer for ansvarlige investeringer.

I tillegg tilbyr vi produkter som har ytterligere begrensninger for spesifikke sektorer, aktiviteter eller produkter, for eksempel alkohol, pengespill, pornografi, fossilt brensel og militært utstyr.
Se rapportene her.

Avstemning på generalforsamlinger


Vi offentliggjør detaljer om hvordan vi stemmer over forslag som legges fram på generalforsamlinger i virksomhetene vi investerer i. Dashbordet for fullmaktsavstemning oppdateres løpende.
Se dashbordet for fullmaktsavstemning

Retningslinjer, instruksjoner og forretningsprosesser

 • 24. sep 2020ESG Data Platform
 • 07. okt 2021Danske Bank Investment Restrictions
 • 05. jan 2021Danske Bank Voting Guidelines
 • 16. okt 2020ESG Screening in investments
 • 05. mar 2021Principal Adverse Impact Statement Financial Advisor
 • 05. mar 2021Principal Adverse Impact Statement Financial Market Participant
 • 10. feb 2021Responsible Investment Policy
 • 17. mar 2021Remuneration Policy
 • 19. mar 2021Danske Bank - Responsible Investment Instruction 2021
 • 19. mar 2021Danske Bank - Active Ownership Instruction 2021

Årsrapporter

 • 29. jun 2020Our Sustainable Investment Journey 2020_Norsk
 • 01. jan 0001Our Sustainable Investment Journey 2019-Norsk

Aktivt eierskapsrapporter

 • 29. jan 2021Active Ownership Report 2020
 • 28. aug 2020Active Ownership Report H1 2020
 • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
 • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018
 • 09. nov 2018Active Ownership Report – H1 2018
 • 24. mar 2020Active Ownership Stories 2020

Temarapporter

 • 28. jan 2021Climate - Our Investment Approach

Analyser

 • 19. jun 2020Identifying investment value in ESG data
 • 14. maj 2020In search of quality ESG data - An investment view on corporate sustainability disclosures

Aktivt eierskap

Direkte dialog og stemmegivning på generalforsamlinger er viktige verktøy i jobben med å skape langsiktig verdi for våre kunder og selskapene vi investerer i.
Les mer om aktivt eierskap

ESG-analyser

For å generere attraktiv, risikojustert avkastning for våre kunder, analyserer vi miljømessige, sosiale og selskapsstyringsmessige (ESG) faktorer for alle våre investeringsprodukter.
Les mer om ESG-analyser

Screening og begrensninger

I Danske Bank brukes screening og investeringsbegrensninger som en integrert del av vårt arbeid innen ansvarlige investeringer.
Les mer om screening som verktøy