ESG i investeringsprosessene

På tvers av strategier og aktivaklasser integrerer investeringsteamene våre ESG-nøkkeltall som faktorer ved siden av økonomiske faktorer i investeringsprosessen. Basert på et bredt spekter av ESG-data, et rammeverk for sentrale ESG-faktorer og både intern og ekstern ekspertise, blir investeringsteamene våre i stand til å forstå mer om kvaliteten på investeringene og porteføljeselskapene, som f.eks. forretningsmodeller, posisjoner og hvordan ESG-forhold blir håndtert. Dette hjelper oss med å styre investeringsrisikoen og avdekke de gode mulighetene.

Ved å benytte ESG i investeringsprosessene kan vi fatte mer velinformerte investeringsbeslutninger, noe som hjelper oss med å oppnå best mulig risikojustert avkastning for kundene våre. Vi kaller det «ESG Inside», og vi blir stadig bedre til å bringe inn ESG i prosesser, rådgivning og produkter.

Ved å ta hensyn til alle vesentlige ESG-faktorer og økonomiske forhold som påvirker selskapets strategi og utsikter, får jeg mye bedre oversikt over om selskapet styres effektivt og om det kan gi god avkastning på lang sikt. Det er en integrert del av investeringsfilosofien min og et viktig verktøy for å skape verdi for kundene.

Cecilie Hoffmeyer

Senior Portfolio Manager

Investeringsteamenes ESG-vektøykasse


ESG-dataplattform og kontrollpanel for sentrale ESG-faktorer

Kursprogrammer og løpende ferdighetsutvikling

Tilgang til fagkompetanse og -støtte

Bærekraftige investeringer

For oss i Danske Bank er det selvsagt viktig å sikre at vi gir deg konkurransedyktig avkastning over tid. Men det er vel så viktig at vi gjør det med samfunnsansvar og bærekraft i tankene.
Les mer

Aktivt eierskap

Direkte dialog og stemmegivning på generalforsamlinger er viktige verktøy i jobben med å skape langsiktig verdi for våre kunder og selskapene vi investerer i.
Les mer om aktivt eierskap

Screening

Vi bruker screening for å identifisere investeringsrisiko med tanke på ESG-forhold og til å implementere Danske Bank Groups investeringsrestriksjoner.
Les mer om screening som verktøy