Screening som verktøy

Investeringsbegrensninger

I hele konsernet brukes investeringsbegrensningene som er basert på Danske Bank-konsernets bærekraftholdning når det gjelder klimaendringer og våpenbransjen.
Identifisere risiko

Vi screener for å identifisere selskaper i investeringsuniverset som har potensielle ESG-relaterte risikoer. De identifiserte ESG-risikoene blir analysert og integrert i investeringsprosesser og dialogen vår med porteføljeselskapene.
Produktbegrensninger

Vi bruker screening for å fastsette investeringskriterier og -terskler for produktbegrensninger og finne løsninger som oppfyller kundenes spesifikke preferanser og verdier.