ESG i investeringsprocesserna

Våra investeringsteam integrerar ESG-data (faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) med finansiella faktorer över olika strategier och tillgångsklasser i investeringsprocessen. Baserat på internationella ESG-data, vårt ramverk för ESG och vår interna och externa expertis, får investeringsteamen ökade kunskaper om kvaliteten på sina investeringar och portföljföretag; deras affärsmodeller, positioner och hur ESG-frågor hanteras. Detta hjälper oss att hantera både investeringsrisker och hitta möjligheter.

Genom att integrera ESG med våra investeringsprocesser kan vi fatta mer välinformerade investeringsbeslut som stödjer vårt mål att få den bästa riskjusterade avkastningen för våra kunder. Vi kallar det för ESG Inside och vi stärker kontinuerligt vår förmåga att integrera ESG i våra processer, i vår rådgivning och i våra produkter.

Genom att beakta alla viktiga faktorer, ESG och finansiella faktorer som påverkar ett företags strategi och utsikter så får jag en tydlig bild av huruvida ett företag styrs effektivt och om det är troligt att det kommer generera en långsiktig avkastning. Det här är en integrerad del av min investeringsfilosofi och ett viktigt verktyg för att skapa värde för våra kunder.

Cecilie Hoffmeyer

Senior portföljförvaltare

Investeringsteamets ESG-verktygslåda


Plattform med ESG data och vårt interna analysverktyg "ESG materiality dashboard".

Utbildningsprogram och fortgående kompetensutbildning

Tillgång till ämnesrelaterad expertis och support