Screening som ett verktyg

Investerings-restriktioner

Vi applicerar koncernomfattande restriktioner baserade på Danske Bank Groups hållbarhetspositioner vad gäller klimatförändringar och vapen och försvar.
Läs mer om hållbarhetspositionerna

Identifiera risker


Vi screenar för att identifiera företag i vårt investeringsuniversum med potentiella ESG-relaterade risker. De identifierade ESG-riskerna analyseras och integreras i våra investeringsprocesser och i våra dialoger med portföljföretagen.

Begränsade produkter


Vi använder oss av screening för att applicera investeringskriterier och trösklar för begränsade produkter och lösningar för att kunna bemöta våra kunders specifika värden och preferenser.