P27: Ett betalningsinitiativ som kopplar samman Norden

Den nordiska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade, innovativa och effektiva i världen. Project 27 har som mål att underlätta handel och finansiell interaktion mellan de nordiska länderna genom att göra betalningarna mer effektiva och transparenta, även över landsgränserna. 

Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland, P27 kan emellertid inkludera fler länder och banker längre fram

 

Se Dennis Levander, Senior Product Manager, Danske Bank berätta om P27

P27 syftar till att skapa en nordisk infrastruktur för realtidsbetalningar i flera valutor

 • Från nio olika clearinglösningar till en clearingplattform
 • Stödjer SEk, DKK, NOK och EUR i realtid
 • Möjliggör harmoniserade betalningstjänster i Norden
 • Gemensamt format för betalningar som bygger på ISO Standard (ISO20022 XML) förenklar och ger effektivitetsvinster
 • Större omfattning och mer effektivitet med en gemensam uppdaterad plattform

Fördelar för kunderna

Danske Banks vision är att uppfattas som den mest betrodda ekonomiska partnern. Vi vill hjälpa våra kunder att öka sitt ekonomiska förtroende och hjälpa dem att bygga upp sina liv och verksamheter på en solid ekonomisk grund. Genom P27 kan Danske Bank erbjuda grunden för framtida innovation och hjälpa kunderna att få ett större ekonomiskt förtroende när det gäller att förverkliga sina drömmar och ambitioner. 

Realtidsbetalningar över gränserna


Realtidsbetalningar inom Sverige och Norden i de fyra nordiska valutorna och Euro.

Standardisering för Norden


Förbättrad åtkomst till nya marknader eftersom P27 baseras på europeiska standarder som anpassats till de nordiska marknadernas krav. 

Förbättrade rapporteringsalternativ


Potential att utnyttja transaktionsuppgifter för bättre avstämningsprocesser och likviditetsöversikt för att garantera effektivitet och standardiserad rapportering. 

En värld av möjligheter


Medför högre säkerhet och förebyggande av bedrägeri samt möjliggör nya betalningstjänster och nya affärsmodeller.

Förändringar i betalningsbranschen

Betalningsbranschen genomgår en stor transformation och en övergång till en ny plattform för innovativa kundlösningar i flera valutor och i realtid är mycket efterlängtad, särskilt för mobilbetalningar. 

Frågor & svar

Om vad P27 är

 • Vad är P27?
  P27 är ny betalningsinfrastruktur med målsättning att möjliggöra överföringar av pengar inom och mellan de nordiska länderna i realtid med enhetliga regler och betalningsstandarder.
 • Varför gör bankerna denna förändring?
  De nuvarande infrastrukturerna i de olika nordiska länderna är föråldrade och står inför investeringsbehov. Att gå samman och gemensamt etablera en nordisk infrastruktur innebär stora vinster för våra kunder och samhället i stort. Det finns en förväntan på marknaden att betalningar ska standardiseras, förenklas och förbättras över landsgränserna och avseende nordiska valutor. Många av bankernas kunder är nordiska eller globala och ser många fördelar med standardiserade betalformat och harmoniserade betalprocesser.
 • Vad kan P27 göra? Förbättrar initiativet något för våra kunder?
  Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att göra det lättare, snabbare och säkrare att skicka och ta emot betalningar i Norden. Som användare får man dessutom en mer harmoniserad betalningsupplevelse. 
 • Vem ligger bakom P27?
  Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken och OP Financial Group har gemensamt investerat i bolaget P27 Nordic Payments och är därmed ägare till P27 med syfte att bygga en ny nordisk betalningsinfrastruktur.
 • P27 har offentliggjort att de ämnar förvärva/köpa Bankgirot, stämmer det och vad innebär det för Bankgirots nuvarande tjänster i så fall? Ex Autogiro

  Det stämmer att P27 Nordic Payments AB har offentliggjort ambitionen att förvärva Bankgirot. I maj 2019 meddelade P27 att de inledde en utvärdering i syfte att undersöka potentialen i att förvärva Bankgirot. Förvärvet är fortfarande villkorat godkännande av European Commission och Svenska Finansinspektionen.

  P27s förvärv av Bankgirot är en viktig del i ambitionen att bygga en stabil nordisk betalinfrastruktur. Stabiliteten i svensk betalinfrastruktur har högsta prioritet. 

  Det blir inga förändringar för Danske Banks kunder på kort sikt. Företag och konsumenter kan använda alla produkter och tjänster relaterade till Bankgirot som tidigare. Vi återkommer med mer information, när och hur ev. förändringar sker kring våra produkter och tjänster.

 • Varför är DNB och Norge inte en del av P27?
  DNB har officiellt meddelat att de inte deltar i P27 samarbetet. P27 har nära dialog med DNB och kommer att presentera mer information när den finns tillgänglig. 
 • Vad innebär detta för Danske Bank i Norge?
  Danske Bank fortsätter sina planer på att samarbeta med P27 i en nordisk clearing-infrastruktur som kan tillgodose vårt nordiska fokus och behov av enhetliga/standardiserade tjänster till våra kunder över hela Norden. Ambitionen är att Danske Banks kundlösningar kan användas i alla fyra nordiska länder.

Hur detta påverkar dig som kund

 • Måste jag som kund göra på något annat sätt än idag?
  Ambitionen med den nya betalningsinfrastrukturen är att skapa en gemensam och framtidssäkrad infrastruktur i Norden som  gör det enklare att skicka och ta emot betalningar. Inledningsvis innebär det inga större förändringar för privatkunderna då bankgiro, plusgiro, utbetalningar av löner, pensioner och bidrag samt Swish fungerar oförändrat. 
  Företagskunder med filkommunikation kommer märka av förändringar så som t.ex. nya filformat och förbättrade stopptider. Standarden i den nya infrastrukturen är ISO20022 XML. Danske Bank återkommer med tydliga riktlinjer avseende utfasningen av äldre filformat. 
 • När sker förändringarna?
  Arbetet med den nya betalningsinfrastrukturen kommer att löpa under flera år med den första etappen under 2021-2023, avseende betalningar i svenska kronor. Mer information kring den svenska transformationsplanen finns på Bankföreningens hemsida. Danske Bank informerar sina kunder löpande för att säkerställa att förändringen förbereds på bästa sätt.

Övrigt

 • Vad är kopplingen mellan Mastercard och P27?
  P27 är det företag som bygger den nya infrastrukturen. MasterCard är en leverantör till P27 och kommer att bygga och göra den tekniska plattformen tillgänglig.
 • Varför heter det P27?
  Namnet P27 är hämtat från antalet medborgare i Norden, 27 miljoner individer.

Den nya nordiska betalinfrastrukturen utifrån ett svenskt perspektiv

Webbinarium 30 juni
Webbinariet är skapat av Svenska transformationsprogrammet, Bankinfrastruktur i Sverige AB och riktar sig främst till banker, programvaruleverantörer och utvecklare av affärssystem. Fokus ligger på den nya nordiska betalinfrastrukturen och de svenska specifika delarna enligt det nya betalningsregelverket NPC Credit Transfer samt kort om arbetet med den svenska transformationsplanen. Det finns även rekommendationer om hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför transformationen.

Se webbinariet här