P27: Ett betalningsinitiativ som kopplar samman Norden

Den nordiska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade, innovativa och effektiva i världen. Project 27 har som mål att underlätta handel och finansiell interaktion mellan de nordiska länderna genom att göra betalningarna mer effektiva och transparenta, även över landsgränserna. 

Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland, P27 kan emellertid inkludera fler länder och banker längre fram

 

Se Dennis Levander, Senior Product Manager, Danske Bank berätta om P27

P27 syftar till att skapa en nordisk infrastruktur för realtidsbetalningar i flera valutor

  • Från nio olika clearinglösningar till en clearingplattform
  • Stödjer SEk, DKK, NOK och EUR i realtid
  • Möjliggör harmoniserade betalningstjänster i Norden
  • Gemensamt format för betalningar som bygger på ISO Standard (ISO20022 XML) förenklar och ger effektivitetsvinster
  • Större omfattning och mer effektivitet med en gemensam uppdaterad plattform

Fördelar för kunderna

Danske Banks vision är att uppfattas som den mest betrodda ekonomiska partnern. Vi vill hjälpa våra kunder att öka sitt ekonomiska förtroende och hjälpa dem att bygga upp sina liv och verksamheter på en solid ekonomisk grund. Genom P27 kan Danske Bank erbjuda grunden för framtida innovation och hjälpa kunderna att få ett större ekonomiskt förtroende när det gäller att förverkliga sina drömmar och ambitioner. 

Realtidsbetalningar över gränserna


Realtidsbetalningar inom Sverige och Norden i de fyra nordiska valutorna och Euro.

Standardisering för Norden


Förbättrad åtkomst till nya marknader eftersom P27 baseras på europeiska standarder som anpassats till de nordiska marknadernas krav. 

Förbättrade rapporteringsalternativ


Potential att utnyttja transaktionsuppgifter för bättre avstämningsprocesser och likviditetsöversikt för att garantera effektivitet och standardiserad rapportering. 

En värld av möjligheter


Medför högre säkerhet och förebyggande av bedrägeri samt möjliggör nya betalningstjänster och nya affärsmodeller.

Förändringar i betalningsbranschen

Betalningsbranschen genomgår en stor transformation och en övergång till en ny plattform för innovativa kundlösningar i flera valutor och i realtid är mycket efterlängtad, särskilt för mobilbetalningar.