Gå till huvudinnehåll

Ny betalinfrastruktur kopplar samman Norden

Do you wish to read this page in English? Click here

P27 avser de betalningar som görs av de 27 miljoner människor som bor i Norden. Med nio olika clearingsystem, föråldrade betalningsplattformar och flera överlappande produkter över gränserna kan det finnas hinder och komplexitet när du gör affärer över hela Norden. Det är också olika filformat på olika marknader, vilket gör att processer och rutiner för betalningar ser annorlunda ut i respektive land.

Den planerade nordiska betalningsmarknaden är en av de mest avancerade, innovativa och effektiva i världen. P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordiska länderna genom att göra betalningarna snabbare, enklare och säkrare även över landsgränserna. Den nya betalningsinfrastrukturen kommer avsevärt att minska den komplexitet du upplever idag genom att införa ett standardformat för både inrikes- och gränsöverskridande nordiska betalningar. Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR, men P27 kan emellertid inkludera fler länder och banker längre fram.

P27 Nordic Payments Platform, som utvecklar den nya betalplattformen, inväntar nödvändiga legala godkännanden för att starta sin verksamhet.

Se experter från Danske Bank berätta om hur du behöver förbereda dig när den svenska betalmarknaden förändras. Temat för detta inspelade webbinarie är formatet XML och vad man bör tänka på vid formatbyte/implementering. Detta webbinarie finns även inspelat på engelska, klicka här för att se det.

 

En betalmarknad i förändring - så påverkas systemleverantörer/servicebyråer

Alla påverkas och har en viktig roll att spela i transformationen till en ny betalningsinfrastruktur.
Ta del av ett webbinarium, främst riktat till systemleverantörer, servicebyråer och redovisningskonsulter

Att tänka på för företag

Filkommunikation direkt mot banken istället för Bankgirot

Inom de närmsta åren kommer dina betalningar som idag utförs via Bankgirot istället hanteras via den nya nordiska betalplattformen P27 Nordic Payments Platform. Det betyder att all filkommunikation skall gå via bankerna istället för Bankgirot. Ni kan därför behöva se över företagets filkommunikation med banken och säkerställa att ert företag inte har direktkoppling mot Bankgirot (vanligen Bankgiro Link, se mer information nedan). Tveka inte att prata med din bankkontakt kring förändringarna som kommer och eventuella anpassningar som behöver göras.

Affärs- och lönesystemen ska stödja filformatet ISO 20022

Den nya betalplattformen bygger på en gemensam ISO-standard för filformat – ISO 20022 – och den kommer ersätta alla svenska filformat som exempelvis Leverantöresbetalningar LB och KI-Lön. Kontakta ditt företags systemleverantör för att säkerställa att de kan stödja det nya filformatet.

Du kan läsa mer om filformatet här

Tillfällig konverteringslösning för Bankgirots Leverantörsbetalningar LB och Bankgirolön (KI)

Under en övergångsperiod kan du via Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner fortsätta skicka dina LB- och KI-filer till Danske Bank, men med något begränsad funktionalitet i förhållande till Bankgirots nuvarande tjänster. Dessa tillfälliga tjänster finns tillgängliga under en övergångsperiod. 

Hantering av kreditfakturor hanteras av din systemleverantör

Hantering och bevakning av kreditfakturor kommer inte längre hanteras av Bankgirot, och måste istället hanteras av din systemleverantör. I ISO 20022 XML formatet finns möjligheter att specificera fakturor och kreditfakturor, så att betalningsmottagaren får relevant information.


Fler referenser för varje betalning

Med den planerade betalplattformen finns det utrymme för fler referenser i varje betalning vilket underlättar för både betalare och mottagare. Betalningsmottagare kan behöva se över avstämningsrutinerna som följd av den nya standarden.

Mer om betalningar

Den planerade betalplattformen kommer bland annan innebära snabbare betalningar och möjlighet att skicka med längre meddelanden jämfört med idag (upp till 140 tecken). Därför är det bra att stämma av hur man på bästa sätt anpassar och nyttjar detta i avstämnings- och bokföringsrutiner.  Det blir också obligatoriskt att ange mottagarens namn. Betalning som lön, pension eller bidrag ska också markeras med nya koder (SALA, PENS eller SSBE). Mer information finns på vår hemsida under formatbeskrivningar.

Att tänka på

 • Att tänka på för privatpersoner

  Som privatperson kan du fortsätta göra betalningar som vanligt

  Flytten till den nya betalplattformen P27 har inte stor påverkan på dig som privatkund. Du kan fortsätta med dina betalningar till leverantörer via Bankgiro och Plusgiro och dina autogirobetalningar är oförändrade. Swish fungerar som vanligt och likaså de inbetalningar du får till ditt konto av exempelvis lön eller bidrag. Som privatkund kommer du märka av vissa förbättringar, som exempelvis att alla betalningar når mottagaren snabbare samt att betalningarna kan innehålla mer information än tidigare.

  På sikt kommer Danske Bank lansera uppdaterade betaltjänster som bland annat innebär möjlighet till betalningar i realtid över landsgränserna och en ny Nordisk tjänst som är tänkt att ersätta dagens e-faktura och Autogiro.

  Det är först när de övriga nordiska länderna har börjat använda den nya betalplattformen som det kommer det bli enklare att göra betalningar i de olika nordiska valutorna samt Euro över landsgränserna.

 • Att tänka på för systemleverantörer

  Filkommunikation – bankgiroformaten försvinner och ersättas av ISO 20222

  Filformat
  Filformatet ISO 20022 XML är framtidens format, men som kan användas redan idag. Det finns fler fördelar jämfört med Bankgiro-formaten, bl.a. utökade möjligheter att följa status på betalningar, och referenser som följer varje betalning hela vägen från initiering till avstämning.
  Danske Bank rekommenderar att ni redan nu förbereder övergången till ISO 20022 XML.

  Filer till och från banken
  All filkommunikation kommer ni i framtiden behöva styra till Danske Bank, då Bankgirot inte kommer ta emot filer. Danske Bank erbjuder fler olika sätt att skicka och ta emot filer.

  Tillfällig konverteringslösning för Bankgirots Leverantörsbetalningar LB och Bankgirolön (KI)
  Under en övergångsperiod kan våra företagskunder via Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner fortsätta skicka sina LB- och KI-filer till Danske Bank, men med något begränsad funktionalitet i förhållande till Bankgirots nuvarande tjänster. Dessa tillfälliga tjänster finns tillgängliga under en övergångsperiod.   

  Stöd vid anpassning
  Vid frågor kring format och uppkoppling är ni välkomna att kontakta Danske Banks Integration Service:integration-services@danskebank.se

  Hantering av kreditfakturor
  Hantering och bevakning av kreditfaktura kommer inte längre hanteras av Bankgirot, och måste hanteras av ert system. I ISO 20022 XML-formatet finns möjligheter att specificera fakturor och kreditfakturor, så att betalningsmottagaren får relevant information.

  Referensinformation
  Den nya infrastrukturen kommer möjliggöra betalningar med Extended Remittance Information (ERI). Angivet belopp för betalningen valideras mot belopp angivet per faktura.

  Kontoavstämning
  Kontoavstämningsfiler kommer ha mer omfattande referensinformation som underlättar avstämningen. Filformatet ska vara ISO20022 XML, så kallade CAMT-filer. 
  Läs mer om Danske Banks filformat och specifikationer för implementering på danskebank.com/ints.
 • Att tänka på för servicebyråer

  Som servicebyrå med direktkommunikation med Bankgirot behöver kommunikationen i framtiden styras till banken. Danske Bank beskriver på danskebank.com/ints hur denna kommunikation kan sättas upp, men vi rekommenderar att vid frågor alltid kontakta banken innan något påbörjas.

  En servicebyrå bör undersöka hur affärs- och lönesystemet är anpassat till de förändringar som kommer med den nya betalplattformen så att det hanterarfilkommunikation enligt ISO 20022-standarden. I annat fall behöver ni överväga byte av systemleverantör. Danske Bank kan ge råd kring hur ni bör tänka.

  Läs mer om Danske Banks filformat och specifikationerför implementering på danskebank.com/ints

Förändringar i betalningsbranschen

Experter från Danske Bank samt P27-Nordic Payments berättar om vad förändringarna innebär för dig som företagskund samt spännande nyheter inom Cash Management.

Vad är P27?

Se filmen om vad P27 är och vad det kan betyda för Danske Banks kunder.


Med den nya infrastrukturen skapar Danske Bank nya nordiska betaltjänster

 • Danske Bank lanserar nya nordiska betaltjänster de kommande åren för företag, organisationer och privatpersoner
 • P27 plattformen planeras att stödja SEK, DKK och EUR i realtid
 • P27 möjliggör harmoniserade betaltjänster i Norden
 • Standardformat kommer vara ISO20022 XML som gör betalningsprocessen snabbare, enklare och säkrare

Fördelar för kunderna

Danske Banks vision är att uppfattas som den mest betrodda finansiella partnern på marknaden. Genom att nyttja P27s plattform för betalningsrelaterade tjänster kan Danske Bank erbjuda nya innovativa tjänster till våra kunder. Tjänsterna utvecklas på internationella standarder och regelverk, vilket medför att Danske Banks tjänster kan bli enklare, snabbare och säkrare.

Realtidsbetalningar över gränserna


Massbetalningar och Realtidsbetalningar inom och mellan Sverige och Danmark och Finland i valutorna SEK, DKK och Euro. Fler länder och valutor kan tillkomma senare.

Standardisering för Norden


Förbättrad åtkomst till nya marknader eftersom P27 baseras på europeiska standarder som anpassats till de nordiska marknadernas krav. Bygger på ISO20022 XML filformat med regelbok från NPC, Nordic Payment Council.

Förbättrad rapportering


Förbättrad betalinformation möjliggör bättre avstämningsprocesser och likviditetsöversikt för att möjliggöra effektiv och standardiserad rapportering.

En värld av möjligheter


Medför högre säkerhet och förebygger bedrägeri samt möjliggör nya betalningstjänster och nya affärsmodeller.

Frågor & svar

Om vad P27 är

 • P27 är ny betalningsinfrastruktur med målsättning att möjliggöra överföringar av pengar inom och mellan de nordiska länderna i realtid med enhetliga regler och betalningsstandarder.
 • De nuvarande infrastrukturerna i de olika nordiska länderna är föråldrade och står inför investeringsbehov. Att gå samman och gemensamt etablera en nordisk infrastruktur innebär stora vinster för våra kunder och samhället i stort. Det finns en förväntan på marknaden att betalningar ska standardiseras, förenklas och förbättras över landsgränserna och avseende nordiska valutor. Många av bankernas kunder är nordiska eller globala och ser många fördelar med standardiserade betalformat och harmoniserade betalprocesser.
 • Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att göra det lättare, snabbare och säkrare att skicka och ta emot betalningar i Norden. Som användare får man dessutom en mer harmoniserad betalningsupplevelse. 
 • Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken och OP Financial Group har gemensamt investerat i bolaget P27 Nordic Payments och är därmed ägare till P27 med syfte att bygga en ny nordisk betalningsinfrastruktur.
 • Det stämmer att P27 Nordic Payments AB har offentliggjort ambitionen att förvärva Bankgirot. I maj 2019 meddelade P27 att de inledde en utvärdering i syfte att undersöka potentialen i att förvärva Bankgirot. Förvärvet är fortfarande villkorat godkännande av European Commission och Svenska Finansinspektionen.

  P27s förvärv av Bankgirot är en viktig del i ambitionen att bygga en stabil nordisk betalinfrastruktur. Stabiliteten i svensk betalinfrastruktur har högsta prioritet. 

  Det blir inga förändringar för Danske Banks kunder på kort sikt. Företag och konsumenter kan använda alla produkter och tjänster relaterade till Bankgirot som tidigare. Vi återkommer med mer information, när och hur ev. förändringar sker kring våra produkter och tjänster.

Hur detta påverkar dig som kund

 • Ambitionen med den nya betalningsinfrastrukturen är att skapa en gemensam och framtidssäkrad infrastruktur i Norden som  gör det enklare att skicka och ta emot betalningar. Inledningsvis innebär det inga större förändringar för privatkunderna då bankgiro, plusgiro, utbetalningar av löner, pensioner och bidrag samt Swish fungerar oförändrat. 
  Företagskunder med filkommunikation kommer märka av förändringar så som t.ex. nya filformat och förbättrade stopptider. Standarden i den nya infrastrukturen är ISO20022 XML. Danske Bank återkommer med tydliga riktlinjer avseende utfasningen av äldre filformat. 
 • Arbetet med den nya betalningsinfrastrukturen kommer att löpa under flera år med den första etappen under 2021-2023, avseende betalningar i svenska kronor i Sverige. Mer information kring den svenska transformationsplanen finns på Bankföreningens hemsida. Danske Bank informerar sina kunder löpande för att säkerställa att förändringen förbereds på bästa sätt.
 • Det är betalningar i SEK, DKK och EUR som påverkas, både inom och emellan de Nordiska länderna. 

  Om och när dagens betaltyper påverkas kan skilja lite från bank till bank och styrs av när betalningar blir tillgängliga på plattformen samt den bankgemensamma förändringsplanen för Sverige för att säkerställer en säker och trygg övergång till den nya plattformen. 

  Danske Banks plan är att lansera de nya lösningarna stegvis.

  • I steg 1 blir det möjligt att i Sverige göra det som vi idag kallar för kontoinsättningar och löner. 
  • I steg 2 introducerar vi det som vi idag kallar för giro eller leverantörsbetalningar i Sverige.    
  • Efter det kommer vi succesivt introducera betalningar i övriga valutor och länder samt realtidsbetalningar allt eftersom de blir tillgängliga på den nya betalplattformen.
 • Det är mycket som kommer förändras under de närmaste åren. Som kund i Danske Bank uppnås en bättre kontroll runt betalningsprocessen med enklare, säkrare och snabbare betalningar och här är några ytterligare exempel.

  • Betalningar kan skickas senare på dagen och ändå nå mottagaren samma dag.   
  • Realtidsbetalningar introduceras inom och mellan länder.
  • Betalningar innehåller mer information.
  • Filer som idag skickas direkt till Bankgirot kommer du framöver istället skicka dem till banken.
  • Filformatet ISO 20022 XML blir standard för nordiska betalningar.
  • Det blir enklare att göra betalningar då det blir färre betaltyper inom Sverige och Norden.

 • Ja, i den nya infrastrukturen kommer det finnas ett alias register och ditt bankgironummer kommer finnas registrerat där. Så du behåller ditt nuvarande bankgironummer och kommer kunna fortsätta ta emot och göra betalningar till andra bankgironummer som registrerats i registret. 
 • Det går även bra att fortsätta använda OCR-nummer på fakturor. OCR-nummer kommer att kontrolleras av avsändande bank vilket gör att mottagare kommer kunna förbättra sina avstämningsprocesser.
 • Danske Bank stödjer redan idag ISO20022 XML som är det format som kommer användas framöver. För att komma igång med det nya formatet behöver du kontrollera att ditt affärs- och lönesystem kan skicka och ta emot filer i ISO 20022 XML.

  Det finns formatbeskrivningar på vår hemsida för dagens betaltyper och vi kommer att uppdatera dem med de anpassningar som krävs för att skicka de nya nordiska betaltyperna allteftersom dessa blir tillgängliga.

 • Ja, det går bra. Precis som för dagens utlandsbetalningar är det dock ett krav att själva betalningen ska vara större än noll. Dagens lösning att skicka nollbetalningar supporteras alltså inte framöver. Om man vill skicka en betalning som innehåller kreditfakturor kan man använda utökad referensinformation, ERI. På den nya betalplattformen går det att skicka med upp till 999 fakturor i en och samma betalning och markera om fakturan är en kredit eller inte. Det totala beloppet kontrolleras också av avsändande bank.

  Genom att använda ERI får mottagaren information om att kreditfakturor dragits av från övriga fakturors totala belopp. Detta gäller om mottagande bank stödjer ERI vilket vi på Danske Bank har för avsikt att göra.

 • Nej, detta är en tjänst som inte kommer erbjudas för svenska betalningar på den nya betalplattformen. Betalningen måste vara över noll för att skickas till mottagaren. Många affärs- och lönesystem system har idag möjlighet att kontrollera att betalningen är över noll då detta redan är standard för utlandsbetalningar och betalningar i andra länder.

Övrigt

 • P27 är det företag som bygger den nya infrastrukturen. MasterCard är en leverantör till P27 och kommer att bygga och göra den tekniska plattformen tillgänglig.
 • Namnet P27 är hämtat från antalet medborgare i Norden, 27 miljoner individer.