Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Pensionistforeninger

Pensionistforeningerne i Danske Bank er inddelt i 16 regioner.

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Formålet er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Du kan få mere information om de forskellige regioner og foreninger herunder.

Danske Bank Pensionistforeningen, Jylland Nord

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

Bestyrelsen er således sammensat:
Formand Klaus Holm
Næstformand Lis Hansen
Kasserer Erik Munch
Sekretær Tage Budolfsen
Suppleant Lisbeth Josephsen
Suppleant Gert Rasmussen


Henvendelse kan rettes til:
Tage Budolfsen
Sekretær
E-mail: pensionistnord@gmail.com
Tlf. 71701529

Danske Bank Pensionistforeningen, Århus

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber..

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

Henvendelse kan rettes til:
Mai-Britt Jensen
Sekretær i Pensionistforeningen
E-mail: mai-britt.jensen@outlook.com
Mobil 51914634

Danske Bank Pensionistforeningen, Fyn

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

Vi holder møde den 1. onsdag i måneden, hvor vi mødes kl. 13.00, hvor intet andet er nævnt.
Ca. halvdelen af møderne er med ægtefælle/samlever.
Programmet udsendes 2 gange om året, h.h.v. i februar/marts og august/september.

Henvendelse kan rettes til:
Peter Lund Rasmussen
Formand
E-mail: pensionistforeningendbfyn@gmail.com

Danske Bank Pensionistforeningen, Vejle

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 arrangementer.

Henvendelse om optagelse i foreningen i Vejle kan rettes til kasserer i Pensionistforeningen for Vejle:

Margit Nielsen
E-mail: moganielsen@gmail.com
Tlf.

Danske Bank Pensionistforeningen, Fredericia

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller - efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem banken og medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 5 arrangementer nogle kun for medlemmerne, og nogle hvor ægtefælle/samlever inviteres med.

Henvendelse kan rettes til:
Lisbeth Deleuran
Formand
E-mail: Lisbeth.deleuran@youmail.dk ​​​

BG Banks Pensionistforening Fyn

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank, og som har deres "rødder" i den tidligere BG Bank på Fyn.

Foreningens formål er at samle pensionister fra den tidligere BG Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

Foreningen afholder 6 - 9 arrangementer i løbet af året. Invitationer udsendes til det enkelte medlem. De fleste arrangementer er også for ægtefæller.

Henvendelse kan rettes til:
Formand
Lars Baagøe Hansen
Stenløkkeparken 43
5450 Otterup
Tlf. 60955874
E-mail: labh@live.dk

BikubenVeteranerne

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller pensionslignende ydelse fra Bikuben samt har personalevilkår i koncernen. Hvis medarbejderen umiddelbart efter sin fratræden fra koncernen tiltræder en anden stilling, bortfalder retten til medlemskab af foreningen. Retten til medlemskab indtræder igen, når dette arbejde afsluttes og de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt.

Kun tidligere ansatte kan deltage i møderne.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Bikuben, København og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

Henvendelse kan rettes til:
Ole Olsen
E-mail: ole.ols@live.dk

Realkredit Danmarks Pensionistforening, Øst - København

(Nedenstående regler er ændret d. 30. november 2017).

Medlemskab af Pensionistforeningen kan opnås, hvis:
  • man har fratrådt sin stilling i Realkredit Danmark for at gå på pension.
  • man som tidligere medarbejder i Realkredit Danmark er blevet overført til en anden stilling i Danske Bank koncernen, hvorfra man er gået på pension.
  • man som tidligere medarbejder i Realkredit Danmark i forbindelse med fusioner, frasalg eller lignende er blevet ansat i en organisation, der tidligere var en del af Realkredit Danmark (eksempelvis ansatte i Realdania).
  • man som tidligere medarbejder i Realkredit Danmark oppebærer pension fra Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse.
Er der tidligere medarbejdere, der ikke opfylder disse kriterier, men hvor det synes oplagt og naturligt, at de skal have mulighed for at være medlem af Pensionistforeningen, kan der rettes henvendelse til bestyrelsens formand, der foranlediger spørgsmålet forelagt Sekretariatet i Realkredit Danmark til afgørelse.

Det årlige møde afholdes normalt sidste torsdag maj måned med mindre det er en helligdag.

Henvendelse kan rettes til:
Mona Lisa Johansen
Formand
E-mail: monalisatschikai@live.dk
Tlf.: 20623676

Steen Becker
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sbecker@live.dk
Tlf.: 47172970 eller 40139448

Niels Ebbe Lollike
Bestyrelsesmedlem
E-mail: lollike@post1.dknet.dk
Tlf.: 50453607

Seniorklubben Danica

Klubbens formål er at formidle kontakten mellem tidligere medarbejdere i Statsanstalten for Livsforsikring eller Danica A/S.

Dette sker ved afholdelse af møder og sammenkomster, udflugter, slentreture, museumsbesøg og andre former for aktiviteter inden for givne rammer og muligheder.

Som medlem optages enhver, der enten:
  • Er pensioneret/er gået på efterløn fra Statsanstalten eller Danica eller et af de til Danica knyttede selskaber
  • Er ægtefælle/samlever til et medlem, der er afgået ved døden

Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt betingelserne for optagelse er til stede, afgøres af bestyrelsen

Henvendelse kan rettes til:
Niels Rostgaard
Sekretær
E-mail: niels.rostgaard@gmail.com

Danske Bank Pensionistforeningen, Esbjerg

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4  - 5 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Jørgen Kristensen
Formand
E-mail: jrkrskri@gmail.com
Tlf.: 25 29 84 61

Danske Bank Pensionistforeningen Sønderborg/Sønderjylland

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 - 5 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Kirsten Krogh
Bestyrelsesmedlem
E-mail: kirstenkrogh@bbsyd.dk

Seniorklubben I Danske Bank - Horsens

Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller - efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at bevare sammenhold og venskab mellem medlemmerne og bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder.

Henvendelse kan rettes til:
Anne Marie Madsen
Formand
E-mail: am@elmelund.info
Tlf.: 28 60 91 14

Danske Bank Pensionistforening, Haderslev

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold, samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder Pensionistforeningen 4 - 6 arrangementer.

Henvendelse kan rettes til:
Birger E. Mikkelsen
Formand
Email: inabirger@mail.dk
Tlf.:21 56 92 99

Danske Bank Pensionistforeningen, Kolding

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank koncernen og virke for et godt sammenhold og venskab mellem medlemmerne samt ikke mindst at bevare kontakten til Danske Bank.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen medlemsmøder, der skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold samt arrangementer af selskabelig art.

I løbet af året afholder foreningen 4-5 møder – nogle kun for medlemmerne og nogle hvor ægtefælle/samlever inviteres mod egenbetaling.

Henvendelse kan rettes til:
Kirsten Kongsted
Formand
Email: dbpensionisterkolding@gmail.com