Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Foreninger

Velkommen til Danske Banks Foreningsunivers

Vi har et aktivt og spændende foreningsliv i koncernen. En meget stor del af medarbejderne er medlemmer af en eller flere foreninger. Koncernens ledelse er glad for det rige foreningsliv og bidrager derfor også økonomisk ved at yde tilskud til en række af aktiviteterne.

For at gøre det lettere for de mange brugere at orientere sig samler vi nu de fire store foreninger - Idrætsforeningen, Kunstforeningen, Filmklubben og Musikforeningen - i ét fælles foreningsunivers på internettet. Samtidig bliver strukturen på de enkelte hjemmesider mere tilgængelig og ensartet for alle fire foreninger.

Herunder kan du klikke dig ind på de forskellige foreninger.

Idrætsforeningen

Danske Banks Idrætsforening er landsdækkende, og tilbyder alle, der er ansat i, eller pensioneret fra Danske Bank Koncernen, en lang række forskellige muligheder for at dyrke sport, og det til meget rimelige priser.

Overalt i det ganske land kan der dyrkes sport på forskellige niveauer, eller man kan mødes med kolleger til mange forskellige sociale aktiviteter.

Læs mere om idrætsforeningen på vores hjemmeside - danskeidraet.dk

Pensionist

Pensionistforeningerne i Danske Bank er inddelt i 16 regioner.

Som medlemmer kan optages enhver, der oppebærer pension eller har pensioniststatus – herunder efterlevende ægtefæller – efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Formålet er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Du kan få mere information om de forskellige regioner og foreninger her

Filmklub

Danske Banks Filmklub giver dig og din familie/venner mulighed for at mødes til en god film – til gallapremierer, forpremierer og andre særarrangementer.

Danske Banks Filmklub er for alle ansatte – og for medarbejdere, der er gået på efterløn/pension. Film vises kun i Københavnsområdet.

Vi viser film for enhver smag – med hovedvægten på film med en bred målgruppe. Det svinger over året, hvor mange film, vi har på programmet. Det afhænger af udbuddet af nye film. Vi laver også vores egne spændende filmarrangementer. 

Meld dig ind på ddbfilm.dk hvor du også kan se aktuelle tilbud, eller skriv til
filmklubben@danskebank.dk

Kunstforeningen

Danske Banks Kunstforenings præsentation af sine aktiviteter på internettet er tiltænkt medlemmer af kunstforeningen samt øvrige ansatte i Danske Bank koncernen.

Danske Banks Kunstforening, oprindeligt stiftet i 1947 og senere sammensluttet med Handelsbankens Kunstforening, Provinsbankens Personalekunstforening og BG Banks Kunstforening, er en personaleforening for Danske Bank medarbejdere ansat i Danmark herunder i Danske Bank koncernens danske datterselskaber.

Kunstforeningens formål er at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer samt øge kendskabet til og forståelsen for såvel ældre som samtidskunst. Dette kan ske gennem indkøb af kunst, som udloddes til medlemmerne, gennem kunstarrangementer som museumsbesøg og foredrag samt andre aktiviteter, der støtter foreningens formål.

Læs mere om kunstforeningen på vores hjemmeside danskekunst.dk

Musikforening

Musikforeningen tilbyder et bredt program af arrangementer inden for musik og teater. Vi har et godt samarbejde med teatre og koncertarrangører og kan derfor løbende tilbyde fordelagtige billetter. Vi afholder også arrangementer i eget regi, bl.a. musikforedrag, operarejser, koncerter samt den årlige skovtur.

Medlemsfordele
Mange af vore arrangementer udbydes til alle koncernens ansatte, men som medlem af musikforeningen er du sikker på at få tilbudene først - og til særlig medlemspris. En del af vore egne arrangementer er kun åbne for medlemmer.

Vi byder også på korsang
Musikforeningen har sit eget kor, Danske Bank Notes. Koret holder ugentlige prøver og giver hvert år en række koncerter, bl.a. den traditionsrige julekoncert i Kildevældskirken. Koret har også indspillet flere cd'er.

Besøg Danske Banks Musikforening på danskemusik.dk