Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank avstår fra å investere i selskaper som driver med termisk kull og oljesand

Danske Bank øker sitt engasjement innenfor bærekraft og ansvarlige investeringer ved å støtte overgangen til et mer bærekraftig næringsliv. Derfor, som en del av vår strategi, innfører vi nå investeringsrestriksjoner for en rekke kull- og oljesandselskaper.

Danske Bank har besluttet å avstå fra å investere i ca. 90 selskaper som er involvert i termisk kull eller oljesand. Investeringsbegrensningen for disse selskapene i Danske Banks investeringsunivers gjenspeiler at vi støtter opp om Parisavtalen, som tar sikte på å bidra til å redusere den globale oppvarmingen til maksimalt to grader Celsius.

Termisk kull brukes til energiproduksjon og kan erstattes av gass-, vind-, sol- eller atomkraft. Utslipp fra kullbrenning bidrar i betydelig grad til global oppvarming. Vi avstår ikke fra å investere i produsenter av metallurgisk kull, som er nødvendig for stålproduksjon, siden det foreløpig ikke finnes noen storskalaerstatning for metallurgisk kull.

Dessuten har vi besluttet å avstå fra å investere i selskaper som fjerner olje fra oljesand, ettersom dette har betydelige negative miljøkonsekvenser og produksjonen bidrar til mer utslipp av CO2 enn konvensjonell olje.

«Vi investerer for å oppnå avkastning, samtidig som vi investerer i verdier som tilfredsstiller kundenes behov, rollen vår i samfunnet og globale bærekraftstandarder i stadig utvikling. Termisk kull og oljesand er blant de fossile brennstoffressursene som påvirker miljøet mest negativt. Disse investeringsrestriksjonene er ett av tiltakene våre i 2018. De er et ledd i et engasjement for å oppnå mer bærekraftige investeringer i årene som kommer», sier Ulrika Hasselgren, leder for ansvarlige investeringer i Danske Bank.

Danske Bank avstår fra å investere i selskaper der mer enn 30 prosent av inntektene kommer fra utvinning av termisk kull, generering av strøm basert på kull og kombinasjonen av utvinning av kull og kullbasert kraftproduksjon. Vi legger imidlertid vekt på selskapenes strategiske ambisjoner om å skape mer energieffektive løsninger samt evnen de har til å oppfylle målene. Derfor støtter vi selskaper som er i ferd med å gå over til mer fornybare energikilder og følger nøye med på fremgangen deres.

Investeringsrestriksjonene vil bli gjennomført i sin helhet i løpet av første kvartal 2018 og vil også omfatte investeringene til Danica Pensjon. En oppdatert eksklusjonsliste vil være tilgjengelig i slutten av første kvartal 2018.

Slik fungerer restriksjonene

Termisk Kull

Ingen investering dersom mer enn 30 prosent av selskapets inntekter kommer fra:

  • utvinning av termisk kull
  • generering av strøm basert på kull
  • utvinning av kull og kulldrevet kraftproduksjon i kombinasjon

Oljesand

Ingen investering dersom mer enn 30 prosent av selskapets inntekt kommer fra utvinning av oljesand.

Les mer om ansvarlige investeringer på våre engelske sider.