Samfunnsansvar i Danske Bank

Danske Bank er et speilbilde av våre kunder og de samfunnene vi er en del av. Når de klarer seg godt, klarer vi oss godt. Vi er veldig bevisste om at vår posisjon i samfunnet medfører et ansvar. Derfor er det viktig for at vi driver vår virksomhet på en bærekraftig måte, og skaper bedre muligheter for nåværende og fremtidens generasjoner.

I vår nyeste rapport om samfunnsansvar beskriver vi vår tilnærming til temaet, våre resultater og vår fremgang i fjoråret.

Last ned rapporten

Ansvarlig investering

Når vi investerer på vegne av våre kunder, søker vi å oppnå best mulig risikojustert avkastning på lang sikt, på en forsvarlig måte. Det betyr at vi investerer i tråd med internasjonale menneskerettigheter og klima- og antikorrupsjonsprinsipper. Vi oppfordrer også de selskapene vi investerer i til å håndtere miljømessig, sosial og ledelsesmessig risiko best mulig.

Mer om ansvarlig investering

Nytt bærekraftig fond

Danske Bank lanserte nylig European Corporate Sustainable Bond Fund, som gir kundene mulighet til å investere i virksomheter som arbeider for en bærekraftig utvikling.

Slik bidrar vi til økonomisk stabilitet og økonomisk vekst

DKK 1,769

mia. kr. i samlet utlån til bankkunder i 2018

DKK 4.7

mia. kr. betalt i skatt av årets resultat i 2018

Co2-nøytral siden 2009

+Impact

Lanserte plattformen +Impact for å hjelpe nordiske gründere til å øke sin samfunnsmessige innvirkning

Finansielle opplæingsverktøy

Utviklet opplæringsverktøy for barn i mer enn 10 år.

Bærekraftig forretningsvirksomhet

For å bidra til en bærekraftig utvikling og en positiv effekt på samfunnet,  er det avgjørende at vi integrerer bærekraft i måten vi driver vår forretning på. Vi integrerer bærekraft ved å fokusere på ESG faktorene (Miljø, Sosial og Selskapsstyring), som benyttes for å fastslå bærekrafteffekten i selskaper vi investerer i, låner penger til og kjøper varer og tjenester fra.

Les mer på våre internasjonale sider

Vekst for nystartede bedrifter

The Hub gir ambisiøse gründere mulighet til å utvikle bedriften gjennom å koble dem med potensielle medarbeidere og investorer.

Gå til hub.no

Lommepenger

En av våre viktigste oppgaver er å lære barn og unge om økonomi. Gjennom appen "Lommepenger" for barn mellom åtte og 12 år, får foreldre full oversikt over barnas forbruk, mens barna lærer hvordan økonomi og sparing fungerer i praksis. 

Hvordan fungerer lommepenger?

Pengeby

Pengeby er et spill som lærer barn hvordan de tjener penger, sparer og prioriterer. 

Gå til spillet

7 000 000

barn har lært om verdien av penger siden 2008.

Skjermdump fra spillet på ipad og mobil

Danske Bank støtter ansvarlig resirkulering av skip

Danske Bank tiltrer Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) for shippingindustrien. En rekke finansinstutisjoner står bak initiativet, og dette er et skritt på veien til bærekraftig finansiering av fremtidens skipsfart.
Les mer

Bærekraftig långivning

Når vi gir lån inngår vi et langsiktig engasjement med kunden. Vi sørger for at kunden forstår hvilken risiko og hvilke forpliktelser som er forbundet med lånet, og at vi får en grundig innsikt i kundens situasjon og økonomiske aktiviteter. For bedriftskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbakebetalingsevne, men tar også hensyn til hva midlene skal brukes til, og vurderer eventuelle miljømessige, sosiale og ledelsesmessige risikoer [ESG risk].
Les mer på våre internasjonale sider

Adferdsregler for leverandører

Vi tilstreber oss på å sikre at produktene og tjeneste vi kjøper er ansvarlig produsert. 
Les mer på vår leverandørside


Trinn 1: Prekvalifikasjons-spørsmål

Leverandørens risikoprofil vurderes på bakgrunn av produktet eller tjenestens type og produksjonsland.


Trinn 2: Spørreskjema

Leverandører som vurderes som høyrisiko, blir bedt om å fylle ut et dyptgående spørreskjema om deres ESG-policy og –innsats.


Trinn 3: Korreksjon

Hvis resultatet av spørreskjemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren. Hvis det er nødvendig, avtales en plan for hvordan resultatet kan forbedres.

Samfunnsansvar

Vi ønsker å spille en aktiv rolle og utøve positiv effekt på samfunnet, ved å bidra til bærekraftig utvikling og bruke vår ekspertise til å utgjøre en positiv forskjell.
Les mer på våre internasjonale sider

Vår tilnærming

Vår strategi for Samfunnsansvar setter kurs for våre ambisjoner, og våre relaterte retningslinjer styrer hvordan vi skal utføre vår forretningsvirksomhet på en bærekraftig måte
Les mer på våre internasjonale sider