Samfunnsansvar i Danske Bank

Danske Bank er et speilbilde av våre kunder og de samfunnene vi er en del av. Når de klarer seg godt, klarer vi oss godt. Vi er veldig bevisste om at vår posisjon i samfunnet medfører et ansvar. Derfor er det viktig for at vi driver vår virksomhet på en bærekraftig måte, og skaper bedre muligheter for nåværende og fremtidens generasjoner.

I vår nyeste rapport om samfunnsansvar beskriver vi vår tilnærming til temaet, våre resultater og vår fremgang i fjoråret.

Last ned rapporten

Bærekraftig investering

Når du investerer hos oss, er vår misjon å sørge for at du får attraktive investeringsløsninger som er konkurransedyktige og leverer gode resultater, også over tid. Det er en integrert del av vårt fokus på bærekraftige investeringer. Vi påvirker selskaper gjennom dialog og vurderer miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG) sammen med finansielle faktorer i investeringsprosessen.

Mer om bærekraftig investering

Mål for sosialt ansvar og bærekraft

 

3c8c834b-00090258-69d22ac1

Bærekraftig forretningsvirksomhet

For å bidra til en bærekraftig utvikling og en positiv effekt på samfunnet,  er det avgjørende at vi integrerer bærekraft i måten vi driver vår forretning på. Vi integrerer bærekraft ved å fokusere på ESG faktorene (Miljø, Sosial og Selskapsstyring), som benyttes for å fastslå bærekrafteffekten i selskaper vi investerer i, låner penger til og kjøper varer og tjenester fra.

Les mer på våre internasjonale sider

Vekst for nystartede bedrifter

The Hub gir ambisiøse gründere mulighet til å utvikle bedriften gjennom å koble dem med potensielle medarbeidere og investorer.

Gå til hub.no

Lommepenger

En av våre viktigste oppgaver er å lære barn og unge om økonomi. Gjennom appen "Lommepenger" for barn mellom åtte og 12 år, får foreldre full oversikt over barnas forbruk, mens barna lærer hvordan økonomi og sparing fungerer i praksis. 

Hvordan fungerer lommepenger?

Pengeby

Pengeby er et spill som lærer barn hvordan de tjener penger, sparer og prioriterer. 

Gå til spillet

7 000 000

barn har lært om verdien av penger siden 2008.

Skjermdump fra spillet på ipad og mobil

Danske Bank støtter ansvarlig resirkulering av skip

Danske Bank tiltrer Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) for shippingindustrien. En rekke finansinstutisjoner står bak initiativet, og dette er et skritt på veien til bærekraftig finansiering av fremtidens skipsfart.
Les mer

Bærekraftig långivning

Når vi gir lån inngår vi et langsiktig engasjement med kunden. Vi sørger for at kunden forstår hvilken risiko og hvilke forpliktelser som er forbundet med lånet, og at vi får en grundig innsikt i kundens situasjon og økonomiske aktiviteter. For bedriftskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbakebetalingsevne, men tar også hensyn til hva midlene skal brukes til, og vurderer eventuelle miljømessige, sosiale og ledelsesmessige risikoer [ESG risk].
Les mer på våre internasjonale sider

Adferdsregler for leverandører

Vi tilstreber oss på å sikre at produktene og tjeneste vi kjøper er ansvarlig produsert. 
Les mer på vår leverandørside


Trinn 1: Prekvalifikasjons-spørsmål

Leverandørens risikoprofil vurderes på bakgrunn av produktet eller tjenestens type og produksjonsland.


Trinn 2: Spørreskjema

Leverandører som vurderes som høyrisiko, blir bedt om å fylle ut et dyptgående spørreskjema om deres ESG-policy og –innsats.


Trinn 3: Korreksjon

Hvis resultatet av spørreskjemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren. Hvis det er nødvendig, avtales en plan for hvordan resultatet kan forbedres.

Samfunnsansvar

Vi ønsker å spille en aktiv rolle og utøve positiv effekt på samfunnet, ved å bidra til bærekraftig utvikling og bruke vår ekspertise til å utgjøre en positiv forskjell.
Les mer på våre internasjonale sider

Vår tilnærming

Vår strategi for Samfunnsansvar setter kurs for våre ambisjoner, og våre relaterte retningslinjer styrer hvordan vi skal utføre vår forretningsvirksomhet på en bærekraftig måte
Les mer på våre internasjonale sider