Samfunnsansvar i Danske Bank

Danske Bank er et speilbilde av våre kunder og de samfunnene vi er en del av. Når de klarer seg godt, klarer vi oss godt. Vi er veldig bevisste om at vår posisjon i samfunnet medfører et ansvar. Derfor er det viktig for at vi driver vår virksomhet på en bærekraftig måte, og skaper bedre muligheter for nåværende og fremtidens generasjoner.

I vår nyeste rapport om samfunnsansvar beskriver vi vår tilnærming til temaet, våre resultater og vår fremgang i fjoråret.

Last ned rapporten

Ansvarlig investering

Når vi investerer på vegne av våre kunder, søker vi å oppnå best mulig risikojustert avkastning på lang sikt, på en forsvarlig måte. Det betyr at vi investerer i tråd med internasjonale menneskerettigheter og klima- og antikorrupsjonsprinsipper. Vi oppfordrer også de selskapene vi investerer i til å håndtere miljømessig, sosial og ledelsesmessig risiko best mulig.

Mer om ansvarlig investering

Nytt bærekraftig fond

Danske Bank lanserte nylig European Corporate Sustainable Bond Fund, som gir kundene mulighet til å investere i virksomheter som arbeider for en bærekraftig utvikling.

Slik bidrar vi til økonomisk stabilitet og økonomisk vekst

DKK 1,689

mia. kr. i samlet utlån til bankkunder i 2016

DKK 1,420

mia. kr. i kapital under forvaltning i 2016

DKK 5.5

mia. kr. betalt i skatt av årets resultat i de 15 land, hvor vi hadde virksomhet i 2016

300

ambisiøse gründere fant kvalifiserte medarbeidere gjennom vår oppstartsportal The Hub i 2016

Den beste rådgivningen

Både når det kommer til investering, sparing eller kjøp av ny bolig, er mange avhengig av banken. For oss er det grunnleggende at kundene kan stole på at oss og vår rådgivning. Derfor er også kundetilfredshet den viktigste målenheten for oss. 

Les mer på våre internasjonale sider

Vekst for nystartede bedrifter

The Hub gir ambisiøse gründere mulighet til å utvikle bedriften gjennom å koble dem med potensielle medarbeidere og investorer.

Gå til hub.no

Lommepenger

En av våre viktigste oppgaver er å lære barn og unge om økonomi. Gjennom appen "Lommepenger" for barn mellom åtte og 12 år, får foreldre full oversikt over barnas forbruk, mens barna lærer hvordan økonomi og sparing fungerer i praksis. 

Hvordan fungerer lommepenger?

Pengeby

Pengeby er et spill som lærer barn hvordan de tjener penger, sparer og prioriterer. 

Gå til spillet

7 000 000

barn har lært om verdien av penger siden 2008.

Skjermdump fra spillet på ipad og mobil

Ansvarlig långivning

Når vi gir lån inngår vi et langsiktig engasjement med kunden. Vi sørger for at kunden forstår hvilken risiko og hvilke forpliktelser som er forbundet med lånet, og at vi får en grundig innsikt i kundens situasjon og økonomiske aktiviteter. For bedriftskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbakebetalingsevne, men tar også hensyn til hva midlene skal brukes til, og vurderer eventuelle miljømessige, sosiale og ledelsesmessige risikoer [ESG risk].
Les mer på våre internasjonale sider

Adferdsregler for leverandører

Disse adferdsreglene gjelder for alle våre leverandører.

Trinn 1: Prekvalifikasjons-spørsmål

Leverandørens risikoprofil vurderes på bakgrunn av produktet eller tjenestens type og produksjonsland.

Trinn 2: Spørreskjema

Leverandører som vurderes som høyrisiko, blir bedt om å fylle ut et dyptgående spørreskjema om deres ESG-policy og –innsats.

Trinn 3: Korreksjon

Hvis resultatet av spørreskjemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren. Hvis det er nødvendig, avtales en plan for hvordan resultatet kan forbedres.

Vår tilnærming

Vi jobber systematisk for å integrere samfunnsansvar i alt vi jobber med, samtidig som vi arbeider for å påvirke våre partnere og selskapene vi investerer i.

Miljø

Danske Bank ønsker å støtte overgangen til lavere CO2-utslipp. Dette gjør vi både direkte i bedriften og indirekte i samarbeid med kunder, porteføljeselskaper og samarbeidspartnere.

Ansvarlig arbeidsgiver

Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. De over 19.000 ansatte i 15 land har forpliktet seg til å skape verdi for kundene, og ha fokus på integritet, samarbeid og smidighet i sin arbeidshverdag.