Content is loading
Gå til hovedinnhold

Bærekraft i Danske Bank

Danske Bank er et speilbilde av våre kunder og de samfunnene vi er en del av. Når de klarer seg godt, klarer vi oss godt. Vi er veldig bevisste om at vår posisjon i samfunnet medfører et ansvar. Derfor er det viktig for at vi driver vår virksomhet på en bærekraftig måte, og skaper bedre muligheter for nåværende og fremtidens generasjoner.

I vår nyeste bærekraftsrapport beskriver vi vår tilnærming til temaet, våre resultater og vår fremgang i fjoråret.

Last ned rapporten

Ansvarlige investeringer

I Danske Bank spiller ansvarlighet en nøkkelrolle når vi investerer på vegne av våre kunder. Vi analyserer faktorer knyttet til miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), noe som gjør det mulig å velge ut de beste investeringene. Vårt fokus ligger også på å påvirke virksomhetene til å utvikle seg i en bærekraftig retning og bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

Mer om ansvarlige investeringer

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I Danske Bank jobber vi for å beskytte og respektere menneskerettighetene på tvers av hele virksomheten vår.
Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og utfører aktsomhetsvurderinger  i forbindelse med hvordan vi jobber med menneskerettigheter deretter.

Har du spørsmål om hvordan Danske Bank Norge jobber med menneskerettigheter, send mail til oss via knappen under.

Kontakt oss for mer informasjon og still dine spørsmål her. 

Mål for sosialt ansvar og bærekraft


Menneskerettighetsrapport

Arbeidet vårt for å identifisere og håndtere menneskerettighetsrisiko er sentralisert i Danske Bank-konsernet, og denne menneskerettighetsrapporten for 2022 gjelder for hele konsernet, inkludert vår virksomhet i Norge.
Last ned rapporten her

Bærekraftsrapport

I vår bærekraftsrapport for 2022 beskriver vi vår tilnærming, våre aktiviteter og resultater i 2022.

Last ned rapporten her

Faktabok om bærekraft

Faktaboken om bærekraft for 2022 er et supplement til bærekraftsrapporten 2022. Faktaboken inneholder data om bærekraftig finans, bankens miljøfotavtrykk, sosiale forhold og selskapsstyring.

Last ned faktaboken her

Bærekraftig forretningsvirksomhet

For å bidra til en bærekraftig utvikling og en positiv effekt på samfunnet,  er det avgjørende at vi integrerer bærekraft i måten vi driver vår forretning på. Vi integrerer bærekraft ved å fokusere på ESG-faktorene (Miljø, Sosial og Selskapsstyring), som benyttes for å fastslå bærekrafteffekten i selskaper vi investerer i, låner penger til og kjøper varer og tjenester fra.

Les mer på våre internasjonale sider

Vekst for nystartede bedrifter

The Hub gir ambisiøse gründere mulighet til å utvikle bedriften gjennom å koble dem med potensielle medarbeidere og investorer.

Gå til hub.no

Lommepenger

En av våre viktigste oppgaver er å lære barn og unge om økonomi. Gjennom appen "Lommepenger" for barn mellom åtte og 12 år, får foreldre full oversikt over barnas forbruk, mens barna lærer hvordan økonomi og sparing fungerer i praksis.

Hvordan fungerer lommepenger?

Pengeby

Pengeby er et spill som lærer barn hvordan de tjener penger, sparer og prioriterer.

Gå til spillet

Skjermdump fra spillet på ipad og mobil

7 000 000

barn har lært om verdien av penger siden 2008.

Danske Bank støtter ansvarlig resirkulering av skip

Danske Bank tiltrer Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) for shippingindustrien. En rekke finansinstutisjoner står bak initiativet, og dette er et skritt på veien til bærekraftig finansiering av fremtidens skipsfart.
Les mer

Bærekraftig långivning

Når vi gir lån inngår vi et langsiktig engasjement med kunden. Vi sørger for at kunden forstår hvilken risiko og hvilke forpliktelser som er forbundet med lånet, og at vi får en grundig innsikt i kundens situasjon og økonomiske aktiviteter. For bedriftskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbakebetalingsevne, men tar også hensyn til hva midlene skal brukes til, og vurderer eventuelle miljømessige, sosiale og ledelsesmessige risikoer [ESG risk].
Les mer på våre internasjonale sider

Adferdsregler for leverandører

Vi tilstreber oss på å sikre at produktene og tjeneste vi kjøper er ansvarlig produsert. 
Les mer på vår leverandørside


Trinn 1: Prekvalifikasjons-spørsmål

Leverandørens risikoprofil vurderes på bakgrunn av produktet eller tjenestens type og produksjonsland.


Trinn 2: Spørreskjema

Leverandører som vurderes som høyrisiko, blir bedt om å fylle ut et dyptgående spørreskjema om deres ESG-policy og –innsats.


Trinn 3: Korreksjon

Hvis resultatet av spørreskjemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren. Hvis det er nødvendig, avtales en plan for hvordan resultatet kan forbedres.

Samfunnsansvar

Vi ønsker å spille en aktiv rolle og utøve positiv effekt på samfunnet, ved å bidra til bærekraftig utvikling og bruke vår ekspertise til å utgjøre en positiv forskjell.
Les mer på våre internasjonale sider

Vår tilnærming

Vår strategi for Samfunnsansvar setter kurs for våre ambisjoner, og våre relaterte retningslinjer styrer hvordan vi skal utføre vår forretningsvirksomhet på en bærekraftig måte
Les mer på våre internasjonale sider