Content is loading
Gå til hovedinnhold

Bærekraft

Som en stor finansinstitusjon med aktiviteter på tvers av alle økonomiske sektorer, er vårt mål å støtte våre mer enn 3,2 millioner kunder i det grønne skiftet. Ved å gi finansiering når og der det trengs mest, kan vi fremme økonomisk vekst, arbeidsplasser og velstand, samtidig som vi gjør det mulig for samfunnet å gå over til en mer bærekraftig økonomi.

Våre tre strategiske fokusområder gir rammene for hvordan vi skal skape varige verdier for kunder, for virksomheter og for samfunnet:

  • Hjelpe kundene med å ta bærekraftige valg
  • Sikre en robust og motstandsdyktig bank
  • Håndtere vår samfunnspåvirkning

Strategisk retning

I fokus

Rapportering på bærekraft er integrert i vår årlige rapportering

Vår bærekraftsrapport 2023 er integrert i vår årlige rapportering. Her kan du finne status på våre mål.
Se mer

Rapport om menneskerettigheter

Arbeidet vårt for å identifisere og håndtere risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter er sentralisert i Danske Bank-konsernet, og denne rapporten om menneskerettigheter gjelder for hele konsernet, inkludert vår virksomhet i Norge. 

Se rapport om menneskerettigheter  

Danske Bank støtter ansvarlig resirkulering av skip

Danske Bank tiltrer Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) for shippingindustrien. En rekke finansinstutisjoner står bak initiativet, og dette er et skritt på veien til bærekraftig finansiering av fremtidens skipsfart.
Se mer

Utvalgte rapporter og retningslinjer

  • 31. maj 2024Human Rights Report 2023
  • 09. maj 2023Sustainability Report 2022
  • 08. maj 2023Sustainability Fact Book 2022
  • 02. feb 2023Statement on Carbon Neutralisation 2022
  • 02. feb 2023Statement of Modern Slavery 2022
  • 02. feb 2023Danske Bank PRB self-assessment 2022
View more (English)

Kontakt oss

I Danske Bank jobber vi for å beskytte og respektere menneskerettighetene på tvers av hele virksomheten vår. Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og utfører aktsomhetsvurderinger  i forbindelse med hvordan vi jobber med menneskerettigheter deretter.

Har du spørsmål om hvordan Danske Bank Norge jobber med menneskerettigheter, send mail til oss via knappen under.