For investorer

På våre internasjonale sider for investorer finner du våre kvartals- og årsrapporter, vår faktabok med finansiell statistikk, makroøkonomi og generell informasjon om våre kunder, forretningsområder og markeder. 

Her vil du også finne oppdatert informasjon om Danske Bank-aksjen, i tillegg til annen relevant informasjon for aksjeeiere, investorer og  analytikere. 

Les mer på våre internasjonale sider

Danske Bank vokser videre i Norge

Sterk kundevekst gjorde 2017 til et godt år for Danske Bank i Norge. Med en utlånsvekst på ti prosent, vokste banken dermed mer enn markedet i både privat- og bedriftsmarkedet, og resultatet endte på 3 197 millioner før skatt.


Les vår siste kvartalsrapport

Financial calendar 

This month

Vis mer

Skjul

Aksjer

Danske Bank-aksjen er listet på NASDAQ OMX Copenhagen. På denne siden finner du mer om prisutviklingen, historisk data og informasjon om utbytte, aksjonærer og rangeringer.
Les mer på våre internasjonale sider

Reguleringer

Her finner du erklæringer og kommentarer fra det Danske Finanstilsynet og opplysninger om EU-stresstester, EBA, kapitalkravsdirektivet og forskrifter.
Les mer på våre internasjonale sider