For investorer

På våre internasjonale sider for investorer finner du våre kvartals- og årsrapporter, vår faktabok med finansiell statistikk, makroøkonomi og generell informasjon om våre kunder, forretningsområder og markeder. 

Her vil du også finne oppdatert informasjon om Danske Bank-aksjen, i tillegg til annen relevant informasjon for aksjeeiere, investorer og  analytikere. 

Les mer på våre internasjonale sider

God drift til tross for utfordrende markedsforhold

Den gode utviklingen hva gjelder utlån, renteinntekter og kundevekst fortsatte for Danske Bank Norge i 2020. Det kraftige fallet i oljeprisen i starten av året, og følgene av Corona-pandemien, gjorde imidlertid at året samlet sett ble utfordrende for banken.

Les vår siste kvartalsrapport

Aksjer

Danske Bank-aksjen er listet på NASDAQ OMX Copenhagen. På denne siden finner du mer om prisutviklingen, historisk data og informasjon om utbytte, aksjonærer og rangeringer.
Les mer på våre internasjonale sider

Reguleringer

Her finner du erklæringer og kommentarer fra det Danske Finanstilsynet og opplysninger om EU-stresstester, EBA, kapitalkravsdirektivet og forskrifter.
Les mer på våre internasjonale sider