Content is loading
Gå til hovedinnhold

For investorer

På våre internasjonale sider for investorer finner du våre kvartals- og årsrapporter, vår faktabok med finansiell statistikk, makroøkonomi og generell informasjon om våre kunder, forretningsområder og markeder. 

Her vil du også finne oppdatert informasjon om Danske Bank-aksjen, i tillegg til annen relevant informasjon for aksjeeiere, investorer og  analytikere. 

Les mer på våre internasjonale sider

Danske Bank med solid forbedring i 2021 - legger frem historiske tall

Kraftig forbedret fasit knyttet til handelsinntekter, kostnader ytterligere under kontroll og ingen avsetninger til mulige tap gjorde sitt til at Danske Banks resultater for 2021 ble historisk gode. Før skatt hadde banken et resultat på nærmere 4  milliarder kroner.

Les vår siste kvartalsrapport

Aksjer

Danske Bank-aksjen er listet på NASDAQ OMX Copenhagen. På denne siden finner du mer om prisutviklingen, historisk data og informasjon om utbytte, aksjonærer og rangeringer.
Les mer på våre internasjonale sider

Reguleringer

Her finner du erklæringer og kommentarer fra det Danske Finanstilsynet og opplysninger om EU-stresstester, EBA, kapitalkravsdirektivet og forskrifter.
Les mer på våre internasjonale sider