Content is loading
Gå til hovedinnhold

En driver for vekst og utvikling

I mer enn 150 år har Danske Bank jobbet for å være en pådriver for vekst og utvikling i samfunnet. Vi har utviklet oss i takt med samfunnene vi er en del av, og våre rådgivende tjenester, kompetanse og finansielle løsninger har hjulpet enkeltpersoner, familier, bedrifter og organisasjoner med å realisere sine ambisjoner og potensial.


Med langsiktig bærekraftig utvikling som ambisjon, vil vi fortsette å jobbe hver dag for å være den best mulige banken, til fordel for våre kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnene vi er en del av.

77a42be4-00090258-4c87e8dd

Danske Bank i tallTil stede for kunder i 8 land


Mer enn 20 000 ansatteMer enn 200 000 SMB-kunderMer enn 35% store bedrifter- og institusjons-kunder

Våre største markeder

I Norge er vi den tredje største banken, og ser oss selv som en utfordrer med en ambisjon om å vokse. Vi leverer tjenester til privat- og bedriftskunder og små og store selskaper fra våre 17 filialer.


Vår fordel er at vi er en stor og solid bank, rustet til å imøtekomme kundenes mange forskjellige behov, samtidig som vi er i stand til å reagere raskt og tilpasse oss gjennom å utvikle innovative og verdiskapende løsninger.

Våre røtter i Norge strekker seg tilbake til 1859 og etableringen av den første norske handelsbanken i Trondheim. Siden den gang har vi vokst gjennom lokale og regionale fusjoner, men hovedkontoret ligger fortsatt i Trondheim. I 1999 fusjonerte banken med Danske Bank.

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester.

I Danmark strekker Danske Banks historie seg tilbake til 1871, da Den Danske Landmandsbank ble grunnlagt. Siden den gang har banken vokst gjennom fusjoner mellom lokale og regionale banker. En av de viktigste av dem fant sted i 1990, da banken fusjonerte med to av de andre største danske bankene i landet. 

Vi har en sterk posisjonen i det danske markedet, og nettopp fordi vi er en stor bank i Danmark, ønsker vi å være en verdifull bidragsyter – ikke bare for våre kunder, men for samfunnet i sin helhet. 

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Danmark.

I Finland er vi landets tredje største bank, med et godt grunnlag for å vokse også i fremtiden. Ambisjonen er å styrke posisjonen gjennom å gjøre banktjenester lette å bruke og finansielle avgjørelser enklere. 

Helt fra begynnelsen har vi hatt en viktig rolle i moderniseringen av banksystemet i Finland. Først gjennom introduksjonen av den tidligste moderne betalingssystemet – postgiroen – og senere har også finnene vært de første i verden til å ta i bruk mobilbank.

Vår finske historie startet i 1887, da regjeringen åpnet en bank i tilknytning til lokale postkontorer. I over 100 år var det regjeringen selv som styrte banken, og den var viktig for blant finansieringen av Finlands voksende industri og byggingen av privatboliger. I 2006 ble den en del av Danske Bank.

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Finland.

Danske Bank er Sveriges femte største bank, med en ambisjon om å vokse. Våre teknologiske og digitale fordeler, kombinert med vår lokale og nordiske ekspertise, gjør at vi kan skape verdi for våre kunder.

Vår svenske historie startet i 1837, da et finansieringsbehov i byggebransjen førte til etableringen av Öst-Gotha bank. Banken fikk også en sterk posisjon blant lokale og regionale bønder etter et boom i det svenske landbruket. 

Danske Bank i Sverige er et resultat av en rekke fusjoner og oppkjøp, som kuliminerte i 1997 med sammenslåingen av 17 regionale svenske banker. Fusjonen gjorde Danske Bank til den første utenlandske banken med et stort filialnett i Sverige. 

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Sverige.

Våre enheter

 • I Personal Customers rådgir vi privatkunder og Private Banking-kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Våre rådgivere og spesialister er klar til å hjelpe når som helst det passer for kundene – på telefon, online eller på kontorene rundt om i de fire landene.

  Når det gjelder de store økonomiske beslutningene som for eksempel bolig, investering eller pensjon, er vi klare med råd basert på kundens liv og behov. Og med våre intuitive digitale løsninger, er det enkelt for kundene å håndtere de fleste banktjenester som de passer dem.

 • Vi tilbyr verdiskapende råd til våre kunder, enten de er enkeltselskap eller del av en internasjonal gruppe. Våre anbefalinger er alltid basert på selskapets situasjon, om det gjelder oppkjøp, eierskifte eller internasjonal ekspansjon.

  Våre bedriftskunder har tilgang til markedets mest innovative digitale løsninger, noe som gjør det enkelt å kontrollere den daglige driften og baner vei for nye muligheter.

 • Large Corporates & Institutions (C&I) ivaretar store bedrifter og institusjonelle kunders mest komplekse finanserings- og transaksjonsbehov, og hjelper dem med å vokse.Vi tilbyr ekspertise innen finansiering, risikostyring, investering og økonomisk rådgivning. Våre kunder får også tilgang til våre prisvinnende transaction banking-løsninger.

  Takket være vårt store nettverk og mange års erfaring fungerer vi som et bindeledd mellom bedrifter og investorer, og hjelper til å skape finansierings- og investeringsmuligheter.

  Vår målsetning er å være en inspirerende partner, som forstår kundenes strategiske dagsorden og skreddersyr løsninger etter deres behov. 

Geografiske lokasjoner

Vårt globale fotavtrykk

Norge

Danske Bank er den tredje-største banken i Norge. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Norge er et av våre hovedmarkeder og vårt norske hovedkvarter er lokalisert i Trondheim.

Finland

Danske Bank er den tredje-største banken i Finland og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet samt store institusjonelle klienter. Finland er et av våre hovedmarkeder og vårt finske hovedkvarter ligger i Helsinki.

Danmark

Danske Bank er den største banken i Danmark og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet, samt store institusjonelle kunder. Vårt danske hovedkvarter befinner seg i København, i samme område som det har vært helt siden banken ble stiftet i 1871.

Sverige

Danske Bank er den femte-største banken i Sverige. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Sverige er et av våre hovedmarkeder og vårt svenske hovedkvarter er i Stockholm.

Litauen

I Litauen tjener vi bedrifts- og privatkunder fra Baltikum og Nordiske land. Vårt hovedkontor i Vilnius er stedet for Large Operations og vårt utviklingssenter for IT-ansatte. Vi tilbyr innovative løsninger ved å sikre oss globale talenter av IT-eksperter.

Polen

Fra vårt kontor i Warszawa hjelper vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper med å gjøre forretninger i Polen.

Storbritannia

Fra vårt kontor i London hjelper vi nordiske bedriftskunder som opererer på det britiske markedet og store britiske bedrifter med aktiviteter i Norden. Vi tilbyr også internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning og investering til utlendinger som bor i Storbritannia.

Nord-Irland

I Nord-Irland er Danske Bank en av de ledende finansielle institusjonene. Vi har både privat- og bedriftskunder, samt større institusjonelle kunder i våre 46 enheter og fire regionale finanssenter.

Irland

På det irske markedet har vi først og fremst store bedriftskunder og institusjonelle klienter. Vi bruker vårt internasjonale nettverk til å hjelpe både lokale og internasjonale organisasjoner fra vårt irske hovedkvarter i Dublin.

USA

Fra vårt kontor I New York tilbyr vi amerikanske institusjonelle investorer å investere i verdipapirer på det nordiske og europeiske børsmarkedet.

India

Infosys utviklingssenter med mer enn 1400 IT-fagfolk og globale støttefunksjoner som støtter Danske Bank.

Norge

Danske Bank er den tredje-største banken i Norge. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Norge er et av våre hovedmarkeder og vårt norske hovedkvarter er lokalisert i Trondheim.

Finland

Danske Bank er den tredje-største banken i Finland og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet samt store institusjonelle klienter. Finland er et av våre hovedmarkeder og vårt finske hovedkvarter ligger i Helsinki.

Danmark

Danske Bank er den største banken i Danmark og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet, samt store institusjonelle kunder. Vårt danske hovedkvarter befinner seg i København, i samme område som det har vært helt siden banken ble stiftet i 1871.

Sverige

Danske Bank er den femte-største banken i Sverige. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Sverige er et av våre hovedmarkeder og vårt svenske hovedkvarter er i Stockholm.

Litauen

I Litauen tjener vi bedrifts- og privatkunder fra Baltikum og Nordiske land. Vårt hovedkontor i Vilnius er stedet for Large Operations og vårt utviklingssenter for IT-ansatte. Vi tilbyr innovative løsninger ved å sikre oss globale talenter av IT-eksperter.

Polen

Fra vårt kontor i Warszawa hjelper vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper med å gjøre forretninger i Polen.

Storbritannia

Fra vårt kontor i London hjelper vi nordiske bedriftskunder som opererer på det britiske markedet og store britiske bedrifter med aktiviteter i Norden. Vi tilbyr også internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning og investering til utlendinger som bor i Storbritannia.

Nord-Irland

I Nord-Irland er Danske Bank en av de ledende finansielle institusjonene. Vi har både privat- og bedriftskunder, samt større institusjonelle kunder i våre 46 enheter og fire regionale finanssenter.

Irland

På det irske markedet har vi først og fremst store bedriftskunder og institusjonelle klienter. Vi bruker vårt internasjonale nettverk til å hjelpe både lokale og internasjonale organisasjoner fra vårt irske hovedkvarter i Dublin.

USA

Fra vårt kontor I New York tilbyr vi amerikanske institusjonelle investorer å investere i verdipapirer på det nordiske og europeiske børsmarkedet.

India

Infosys utviklingssenter med mer enn 1400 IT-fagfolk og globale støttefunksjoner som støtter Danske Bank.

Finn ditt lokale nettsted

Vi hjelper kunder i elleve land med fokus på de nordiske markedene og med sterke broer til resten av verden. Gå til ditt lokale nettsted og les mer om våre tilbud og tjenester i ditt land.
Finn ditt lokale nettsted

Møt vår toppledelse

Vi har en to-lags ledelsesstruktur bestående av styret og ledergruppen. Toppledelsen består av ledere med internasjonal bakgrunn og solid ledererfaring, og de er dedikert til å drive en konkurransedyktig bank som skaper langsiktig verdi for alle sine interessenter.
Finn CV-er og les mer om ledelsen

Vår historie

 

1859

Danske Banks historie i Norge kan føres tilbake til Privatbanken i Trondheim som ble etablert i 1859. De syv bankene som senere fusjonerte til Fokus Bank, ble alle grunnlagt i perioden mellom 1868 og 1932.
 

1987

1. oktober 1987 fusjonerte de fire norske bankene Buskerudbanken A/S, Bøndernes Bank A/S, Forretningsbanken A/S og Vestlandsbanken L/L. Med det var Fokus Bank en realitet. En bankkrise var imidlertid under oppseiling.

Likevel klarte Fokus Bank å vokse ytterligere gjennom fusjoner med tre nye banker i henholdsvis 1990, 1991 og 1993. Bankene var Tromsbanken A/S, Rogalandsbanken A/S og Samvirkebanken A/S.
 

1991

I 1991 kulminerte bankkrisen i Norge og den norske stat måtte overta som eneeier i de tre største forretningsbankene – deriblant Fokus Bank. Danmark var for øvrig det eneste landet som klarte å holde seg utenfor den nordiske bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene.

Under det statlige eierskapet ble Fokus Bank en distriktsbank. I 1992 var bankkrisen et overstått kapittel og i 1995 solgte staten sine aksjer.
 

1997

Danske Bank åpner sin første filial i Norge, i Stortingsgaten 8 i Oslo. 
 

1999

Danske bank kjøper Fokus Bank som et ledd i en ny nordisk satsing. 

 


 

2012

Merkenavnet Danske Bank blir implementert i alle land, inkludert Norge.
15. november byttes Fokus Bank-navnet med Danske Bank.
 

2018

I dag ligger Danske Banks hovedkontor fortsatt i Trondheim og banken har kontorer spredt over hele Norge.