En sterk nordisk bank

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterk lokal forankring. I over 150 år har vi hjulpet privatpersoner og bedrifter i Norge med å oppnå sine ambisjoner. I dag leverer vi tjenester til både privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, samt større institusjoner. Utover banktjenester tilbyr vi også forsikring, pensjonsprodukter, kapitalforvaltning, eiendomsmegling og leasing. 

78390C1E

Danske Bank i tallTil stede i 12 land21 926 ansatte3.3 millioner privat- og bedriftskunder180 kontorer2 347 store bedrifter- og institusjons-kunder

Våre største markeder

Norge
Danmark
Finland
Sverige
Norge
I Norge er vi den tredje største banken, og ser oss selv som en utfordrer med en sterk ambisjon om å vokse. Vi leverer tjenester til privat- og bedriftskunder og små og store selskaper fra våre 24 filialer og fire regionale finanssentre.


Vår fordel er at vi er en stor og solid bank, rustet til å imøtekomme kundenes mange forskjellige behov, samtidig som vi er i stand til å reagere raskt og tilpasse oss gjennom å utvikle innovative og verdiskapende løsninger.

Våre røtter i Norge strekker seg tilbake til 1859 og etableringen av den første norske handelsbanken i Trondheim. Siden den gang har vi vokst gjennom lokale og regionale fusjoner, men hovedkontoret ligger fortsatt i Trondheim.

Danmark
I Danmark strekker Danske Banks historie seg tilbake til 1871, da Den Danske Landmandsbank ble grunnlagt. Siden den gang har banken vokst gjennom fusjoner mellom lokale og regionale pengeinstitusjoner. En av de viktigste av dem fant sted i 1990, da Den Danske Landmandsbank fusjonerte med to av de andre største danske bankene i landet, og gjorde Danske Bank til den største banken i Danmark. 

På grunn av størrelsen og den sterke posisjonen vi har i det danske markedet, ønsker vi å være en verdifull bidragsyter – ikke bare for våre kunder, men for samfunnet i sin helhet. 

Finland

I Finland er vi landets tredje største bank, med et godt grunnlag for å vokse også i fremtiden. Ambisjonen er å styrke posisjonen gjennom å gjøre banktjenester lette å bruke og finansielle avgjørelser enklere. 

Helt fra begynnelsen har vi hatt en viktig rolle i moderniseringen av banksystemet i Finland. Først gjennom introduksjonen av den tidligste moderne betalingssystemet – postgiroen – og senere har også finnene vært de første i verden til å ta i bruk mobilbank.

Vår finske historie startet i 1887, da regjeringen åpnet en bank i tilknytning til lokale postkontorer. I over 100 år var det regjeringen selv som styrte banken, og den var viktig for blant finansieringen av Finlands voksende industri og byggingen av privatboliger. I 2006 ble den en del av Danske Bank.


Sverige
Danske Bank er Sveriges femte største bank, med en ambisjon om å vokse. Våre teknologiske og digitale fordeler, kombinert med vår lokale og nordiske ekspertise, gjør at vi kan skape verdi for våre kunder.

Vår svenske historie startet i 1837, da et finansieringsbehov i byggebransjen førte til etableringen av Öst-Gotha bank. Banken fikk også en sterk posisjon blant lokale og regionale bønder etter et boom i det svenske landbruket. 

Danske Bank i Sverige er et resultat av en rekke fusjoner og oppkjøp, som kuliminerte i 1997 med sammenslåingen av 17 regionale svenske banker. Fusjonen gjorde Danske Bank til den første utenlandske banken med et stort filialnett i Sverige. I dag har vi rundt 30 filialer og seks finansielle sentre i landet.

Våre enheter

 • Personal & Business Customers

  I Personal & Business Customers rådgir vi privatkunder, Private Banking-kunder og små- og mellomstore bedrifter i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Våre rådgivere og spesialister er klar til å hjelpe når som helst det passer for kundene – på telefon, online eller på kontorene rundt om i de fire landene.

  Privat rådgivning og løsninger basert på kundenes livssituasjon
  Når det gjelder de store økonomiske beslutningene, er vi klare med råd basert på kundens liv og behov. Og med våre intuitive digitale løsninger, er det enkelt for kundene å håndtere de fleste banktjenester som de passer dem.

  Bedrift - Enkel daglig drift og nye muligheter
  Vi tilbyr verdiskapende råd til våre kunder, enten de er enkeltselskap eller del av en internasjonal gruppe. Våre anbefalinger er alltid basert på selskapets situasjon, for eksempel. oppkjøp, eierskifte eller internasjonal ekspansjon. Våre kunder har tilgang til markedets mest innovative digitale løsninger, noe som gjør det enkelt å kontrollere den daglige driften og baner vei for nye muligheter.


 • Large Corporates & Institutions

  Large Corporates & Institutions (C&I) ivaretar store bedrifter og institusjonelle kunders mest komplekse finanserings- og transaksjonsbehov, og hjelper dem med å vokse.
  Vi tilbyr ekspertise innen finansiering, risikostyring, investering og økonomisk rådgivning. Våre kunder får også tilgang til våre prisvinnende transaction banking-løsninger.

  Takket være vårt store nettverk og mange års erfaring fungerer vi som et bindeledd mellom bedrifter og investorer, og hjelper til å skape finansierings- og investeringsmuligheter.

  Vår målsetning er å være en inspirerende partner, som forstår kundenes strategiske dagsorden og skreddersyr løsninger etter deres behov.

  Norge, Sverige, Finland og Danmark utgjør våre fire kjernemarkeder. Vi har tilstedeværelse i syv andre land. Dette gir nordiske bedrifter tilgang til resten av verden, og fungerer samtidig som en inngangsvei for mange internasjonale bedrifter til vår egen region.

Kjernen i Danske Bank

Hele vår virksomhet er basert på det vi omtaler som "kjernen" i Danske Bank. Den definerer hvem vi er, hva vi ønsker å oppnå, hvordan vi konkurrerer og hva våre grunnleggende verdier er.  Kjernen består av vår visjon, vårt kundeløfte, våre kjerneverdier og vår strategiske kjerne. 

Strategisk kjerne

Vi er en moderne bank med tung økonomisk kompetanse og ledende, innovative løsninger for privatpersoner og bedrifter.

 

Visjon

Å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren.

Kundeløfte

Kunden får økt kunnskap om mulighetene og blir trygg på egen økonomi fordi vi gjør viktige økonomiske beslutninger enkle og tilbyr enkle måter å bruke banken på i hverdagen.

 

 

Våre kjerneverdier

 • Ekspertise
  • levere innovative finansielle løsninger ved hjelp av den beste kunnskapen, kompetansen og teknologien
  • lytte til kunden og gi relevante råd og tilbud
  • kunne være en proaktiv veileder for våre kunder
  • vite i hvilke tilfeller beslutninger må tas der og da, og når man må komme tilbake med et svar
  • håndtere feil på en konstruktiv måte og alltid lære av dem
  • verdsette ulike meninger og ta ulike perspektiver med i betraktningen
  • trene, forbedre og holde seg kontinuerlig oppdatert. Ekspertise er hardt arbeid
  • alltid strebe etter beste praksis eksternt og internt
  • respektere ulik kompetanse og vite at vi står sterkere sammen
  • uttrykke budskap på en enkel og forståelig måte
 • Integritet
  • sikre at vi aldri går på akkord med våre verdier
  • ha høye etiske standarder og drive virksomheten på en ordentlig måte
  • være pålitelig, alltid holde ord og overholde forpliktelser
  • være ærlig, åpen og forutsigbar
  • vekke tillit ved å utføre arbeidet med kvalitet, presisjon og til riktig tid
  • behandle andre med respekt
  • erkjenne vår innvirkning på samfunnet og leve opp til det ansvaret vi har
  • bidra på en ansvarlig måte i lokalsamfunnene vi betjener
  • bygge opp og vedlikeholde et godt forhold til våre viktigste interessenter
 • Verdi
  • være klar over at langsiktig verdi for investorene skapes gjennom å levere verdi for kundene
  • forstå kundenes behov og bidra til at de når sine mål
  • søke å ta initiativ tidlig, også før kundene uttrykker behov for det
  • legge til rette for og understøtte gode personlige prestasjoner og belønne kundesentrisk atferd
  • gjøre folk i stand til å handle
  • bidra til våre kunders, ansatte, investorer og samfunnets suksess er en naturlig del av å drive solid forretning
  • være bevisst på verdien for aksjonærene
  • være kostnads- og kapitaleffektive
  • optimalisere og forenkle måten vi arbeider på
  • levere kontinuerlige forbedringer og innovasjoner
  • sette seg inspirerende mål og arbeide for fremragende resultater i alt vi gjør
 • Agilitet
  • kontinuerlig tilpasse oss til endringer i våre forretnings- og markedsomgivelser
  • skape innovative tilbud og tjenester ved å forstå og respondere på endringer i kundenes behov
  • forstå og ligge forut for trendene som påvirker vår sektor
  • kontinuerlig forbedre kundenes opplevelse
  • finne nye måter å redusere kostnader og fremme effektivitet på
  • utføre arbeidet på en enkel, praktisk og lett forståelig måte
  • forbedre eksisterende prosedyrer og måten vi jobber på
  • være tilgjengelig og hurtige i vår respons
  • være på hugget og i stand til å utnytte nye muligheter
  • finne nye måter å navigere gjennom kompleksitet på
 • Samarbeid
  • ta eksterne og interne interessenters perspektiv i betraktning
  • være med på å finne de best mulige løsningene for kundene og banken
  • være hjelpsom og gi støtte til kunder og kolleger
  • oppmuntre til dialog og drøfting etterfulgt av effektiv iverksettelse
  • ta eierskap uavhengig av organisasjonsgrenser
  • gi konstruktiv tilbakemelding og inspirere andre med å lykkes og vokse
  • motivere andre basert på forståelse og ekspertise
  • opptre direkte overfor andre og være lydhør i interaksjon med andre
  • dele byrdene så vel som gledene
  • oppfordre til initiativ og engasjement og ta eierskap
  • utveksle ideer åpent for å kunne utvikle løsninger i felleskap

Vårt globale fotavtrykk

Norge
Danske Bank er den tredje-største banken i Norge. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Norge er et av våre hovedmarkeder og vårt norske hovedkvarter er lokalisert i Trondheim.
Finland
Danske Bank er den tredje-største banken i Finland og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet samt store institusjonelle klienter. Finland er et av våre hovedmarkeder og vårt finske hovedkvarter ligger i Helsinki.
Danmark
Danske Bank er den største banken i Danmark og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet, samt store institusjonelle kunder. Vårt danske hovedkvarter befinner seg i København, i samme område som det har vært helt siden banken ble stiftet i 1871.
Sverige
Danske Bank er den femte-største banken i Sverige. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Sverige er et av våre hovedmarkeder og vårt svenske hovedkvarter er i Stockholm.
Estland
I Estland tjener vi bedrift- og privatkunder fra de Baltiske og Nordiske landene. Vårt estiske hovedkvarter ligger i Tallinn.
Litauen
I Litauen tjener vi bedrifts- og privatkunder fra Baltikum og Nordiske land. Vårt hovedkontor i Vilnius er stedet for Large Operations og vårt utviklingssenter for IT-ansatte. Vi tilbyr innovative løsninger ved å sikre oss globale talenter av IT-eksperter.
Latvia
I Latvia tjener vårt kontor i Riga bedrift- og privatkunder fra de Baltiske og Nordiske land.
Russland
Fra våre kontorer i Moskva og St. Petersburg bistår vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper som har virksomhet i Russland.
Polen
Fra vårt kontor i Warszawa hjelper vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper med å gjøre forretninger i Polen.
Tyskland
Fra vårt kontor i Hamburg tjener vi våre nordiske bedriftskunder med aktiviteter og datterselskaper i Tyskland. I tillegg hjelper vi tyske og internasjonale organisasjoner med aktiviteter i Norden.
Kina
Vårt representasjonskontor i Beijing bistår norske forretningskunder som enten allerede er tilstede i Kina eller som ønsker å etablere seg der. Vi hjelper både små, mellomstore og store bedrifter, og tilbyr kontakter til lokale bedrifter, legger til rette for tilgang til kinesiske banker og gir generelt et innblikk i det kinesiske markedet.
Luxembourg
Fra vårt kontor i Luxembourg tilbyr vi internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning, forvaltning av eiendeler og forpliktelser for utlendinger som bor i land utenfor Norden.
Storbritannia
Fra vårt kontor i London hjelper vi nordiske bedriftskunder som opererer på det britiske markedet og store britiske bedrifter med aktiviteter i Norden. Vi tilbyr også internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning og investering til utlendinger som bor i Storbritannia.
Nord-Irland
I Nord-Irland er Danske Bank en av de ledende finansielle institusjonene. Vi har både privat- og bedriftskunder, samt større institusjonelle kunder i våre 46 enheter og fire regionale finanssenter.
Irland
På det irske markedet har vi først og fremst store bedriftskunder og institusjonelle klienter. Vi bruker vårt internasjonale nettverk til å hjelpe både lokale og internasjonale organisasjoner fra vårt irske hovedkvarter i Dublin.
USA
Fra vårt kontor I New York tilbyr vi amerikanske institusjonelle investorer å investere i verdipapirer på det nordiske og europeiske børsmarkedet.
India
Ved vårt utviklingssenter i Bangalore jobber mer enn 800 fagfolk innen IT. De arbeider med å løse de komplekse teknologiske utfordringene som knytter seg til de innovative løsningene vi tilbyr våre kunder.

Vår historie

 

1859

Danske Banks historie i Norge kan føres tilbake til Privatbanken i Trondheim som ble etablert i 1859. De syv bankene som senere fusjonerte til Fokus Bank, ble alle grunnlagt i perioden mellom 1868 og 1932.

 

1987

1. oktober 1987 fusjonerte de fire norske bankene Buskerudbanken A/S, Bøndernes Bank A/S, Forretningsbanken A/S og Vestlandsbanken L/L. Med det var Fokus Bank en realitet. En bankkrise var imidlertid under oppseiling.

Likevel klarte Fokus Bank å vokse ytterligere gjennom fusjoner med tre nye banker i henholdsvis 1990, 1991 og 1993. Bankene var Tromsbanken A/S, Rogalandsbanken A/S og Samvirkebanken A/S.

 

1991

I 1991 kulminerte bankkrisen i Norge og den norske stat måtte overta som eneeier i de tre største forretningsbankene – deriblant Fokus Bank. Danmark var for øvrig det eneste landet som klarte å holde seg utenfor den nordiske bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene.

Under det statlige eierskapet ble Fokus Bank en distriktsbank. I 1992 var bankkrisen et overstått kapittel og i 1995 solgte staten sine aksjer.

 

1997

Danske Bank åpner sin første filial i Norge, i Stortingsgaten 8 i Oslo. 

 

1999

Danske bank kjøper Fokus Bank som et ledd i en ny nordisk satsing. 

 


 

2012

Merkenavnet Danske Bank blir implementert i alle land, inkludert Norge.
15. november byttes Fokus Bank-navnet med Danske Bank.

 

2018

I dag ligger Danske Banks hovedkontor fortsatt i Trondheim og banken har kontorer spredt over hele Norge.

 

1859
1987
1991
1997
1999
2012
2018

Samfunnsansvar

Vi ønsker å drive en sterk, bærekraftig virksomhet som skaper verdi for hele samfunnet.
Les mer

Nyheter & Presse

Her finner du kontaktinformasjon til vårt presseteam, pressemeldinger, nyheter og rapporter.
Les mer

Karriere

Danske Bank tilbyr muligheter i flere land for mange forskjellige fagbakgrunner.
Les mer