Gå til hovedinnhold

En driver for vekst og utvikling

I 150 år har Danske Bank jobbet for å være en pådriver for vekst og utvikling i samfunnet. Vi har utviklet oss i takt med samfunnene vi er en del av, og våre rådgivende tjenester, kompetanse og finansielle løsninger har hjulpet enkeltpersoner, familier, bedrifter og organisasjoner med å realisere sine ambisjoner og potensial.


Med langsiktig bærekraftig utvikling som ambisjon, vil vi fortsette å jobbe hver dag for å være den best mulige banken, til fordel for våre kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnene vi er en del av.

77a42be4-00090258-4c87e8dd

Danske Bank i tallTil stede for kunder i 10 land


21 926 ansatte3.3 millioner privat- og bedriftskunder2 347 store bedrifter- og institusjons-kunder

Våre største markeder

Norge
Danmark
Finland
Sverige
Norge
I Norge er vi den tredje største banken, og ser oss selv som en utfordrer med en ambisjon om å vokse. Vi leverer tjenester til privat- og bedriftskunder og små og store selskaper fra våre 17 filialer.


Vår fordel er at vi er en stor og solid bank, rustet til å imøtekomme kundenes mange forskjellige behov, samtidig som vi er i stand til å reagere raskt og tilpasse oss gjennom å utvikle innovative og verdiskapende løsninger.

Våre røtter i Norge strekker seg tilbake til 1859 og etableringen av den første norske handelsbanken i Trondheim. Siden den gang har vi vokst gjennom lokale og regionale fusjoner, men hovedkontoret ligger fortsatt i Trondheim. I 1999 fusjonerte banken med Danske Bank.

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester.

Danmark

I Danmark strekker Danske Banks historie seg tilbake til 1871, da Den Danske Landmandsbank ble grunnlagt. Siden den gang har banken vokst gjennom fusjoner mellom lokale og regionale banker. En av de viktigste av dem fant sted i 1990, da Den Danske Landmandsbank fusjonerte med to av de andre største danske bankene i landet, og gjorde Danske Bank til den største banken i Danmark. 

På grunn av størrelsen og den sterke posisjonen vi har i det danske markedet, ønsker vi å være en verdifull bidragsyter – ikke bare for våre kunder, men for samfunnet i sin helhet. 

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Danmark.

Finland

I Finland er vi landets tredje største bank, med et godt grunnlag for å vokse også i fremtiden. Ambisjonen er å styrke posisjonen gjennom å gjøre banktjenester lette å bruke og finansielle avgjørelser enklere. 

Helt fra begynnelsen har vi hatt en viktig rolle i moderniseringen av banksystemet i Finland. Først gjennom introduksjonen av den tidligste moderne betalingssystemet – postgiroen – og senere har også finnene vært de første i verden til å ta i bruk mobilbank.

Vår finske historie startet i 1887, da regjeringen åpnet en bank i tilknytning til lokale postkontorer. I over 100 år var det regjeringen selv som styrte banken, og den var viktig for blant finansieringen av Finlands voksende industri og byggingen av privatboliger. I 2006 ble den en del av Danske Bank.

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Finland.

Sverige

Danske Bank er Sveriges femte største bank, med en ambisjon om å vokse. Våre teknologiske og digitale fordeler, kombinert med vår lokale og nordiske ekspertise, gjør at vi kan skape verdi for våre kunder.

Vår svenske historie startet i 1837, da et finansieringsbehov i byggebransjen førte til etableringen av Öst-Gotha bank. Banken fikk også en sterk posisjon blant lokale og regionale bønder etter et boom i det svenske landbruket. 

Danske Bank i Sverige er et resultat av en rekke fusjoner og oppkjøp, som kuliminerte i 1997 med sammenslåingen av 17 regionale svenske banker. Fusjonen gjorde Danske Bank til den første utenlandske banken med et stort filialnett i Sverige. 

Finn ut mer om våre tilbud og tjenester i Sverige.

Våre enheter

 • Personal & Business Customers

  I Personal & Business Customers rådgir vi privatkunder, Private Banking-kunder og små- og mellomstore bedrifter i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Våre rådgivere og spesialister er klar til å hjelpe når som helst det passer for kundene – på telefon, online eller på kontorene rundt om i de fire landene.

  Privat rådgivning og løsninger basert på kundenes livssituasjon
  Når det gjelder de store økonomiske beslutningene, er vi klare med råd basert på kundens liv og behov. Og med våre intuitive digitale løsninger, er det enkelt for kundene å håndtere de fleste banktjenester som de passer dem.

  Bedrift - Enkel daglig drift og nye muligheter
  Vi tilbyr verdiskapende råd til våre kunder, enten de er enkeltselskap eller del av en internasjonal gruppe. Våre anbefalinger er alltid basert på selskapets situasjon, for eksempel. oppkjøp, eierskifte eller internasjonal ekspansjon. Våre kunder har tilgang til markedets mest innovative digitale løsninger, noe som gjør det enkelt å kontrollere den daglige driften og baner vei for nye muligheter.


 • Large Corporates & Institutions

  Large Corporates & Institutions (C&I) ivaretar store bedrifter og institusjonelle kunders mest komplekse finanserings- og transaksjonsbehov, og hjelper dem med å vokse.
  Vi tilbyr ekspertise innen finansiering, risikostyring, investering og økonomisk rådgivning. Våre kunder får også tilgang til våre prisvinnende transaction banking-løsninger.

  Takket være vårt store nettverk og mange års erfaring fungerer vi som et bindeledd mellom bedrifter og investorer, og hjelper til å skape finansierings- og investeringsmuligheter.

  Vår målsetning er å være en inspirerende partner, som forstår kundenes strategiske dagsorden og skreddersyr løsninger etter deres behov.

  Norge, Sverige, Finland og Danmark utgjør våre fire kjernemarkeder. Vi har tilstedeværelse i syv andre land. Dette gir nordiske bedrifter tilgang til resten av verden, og fungerer samtidig som en inngangsvei for mange internasjonale bedrifter til vår egen region.

Vårt globale fotavtrykk

Norge
Danske Bank er den tredje-største banken i Norge. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Norge er et av våre hovedmarkeder og vårt norske hovedkvarter er lokalisert i Trondheim.
Finland
Danske Bank er den tredje-største banken i Finland og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet samt store institusjonelle klienter. Finland er et av våre hovedmarkeder og vårt finske hovedkvarter ligger i Helsinki.
Danmark
Danske Bank er den største banken i Danmark og vi tjener privat- og bedriftsmarkedet, samt store institusjonelle kunder. Vårt danske hovedkvarter befinner seg i København, i samme område som det har vært helt siden banken ble stiftet i 1871.
Sverige
Danske Bank er den femte-største banken i Sverige. Her har vi både privat- og bedriftskunder, samt store institusjonelle kunder. Sverige er et av våre hovedmarkeder og vårt svenske hovedkvarter er i Stockholm.
Estland
I Estland tjener vi bedrift- og privatkunder fra de Baltiske og Nordiske landene. Vårt estiske hovedkvarter ligger i Tallinn.
Litauen
I Litauen tjener vi bedrifts- og privatkunder fra Baltikum og Nordiske land. Vårt hovedkontor i Vilnius er stedet for Large Operations og vårt utviklingssenter for IT-ansatte. Vi tilbyr innovative løsninger ved å sikre oss globale talenter av IT-eksperter.
Latvia
I Latvia tjener vårt kontor i Riga bedrift- og privatkunder fra de Baltiske og Nordiske land.
Russland
Fra våre kontorer i Moskva og St. Petersburg bistår vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper som har virksomhet i Russland.
Polen
Fra vårt kontor i Warszawa hjelper vi nordiske kunder og datterselskaper av nordiske selskaper med å gjøre forretninger i Polen.
Luxembourg
Fra vårt kontor i Luxembourg tilbyr vi internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning, forvaltning av eiendeler og forpliktelser for utlendinger som bor i land utenfor Norden.
Storbritannia
Fra vårt kontor i London hjelper vi nordiske bedriftskunder som opererer på det britiske markedet og store britiske bedrifter med aktiviteter i Norden. Vi tilbyr også internasjonale private bankløsninger, formuesforvaltning og investering til utlendinger som bor i Storbritannia.
Nord-Irland
I Nord-Irland er Danske Bank en av de ledende finansielle institusjonene. Vi har både privat- og bedriftskunder, samt større institusjonelle kunder i våre 46 enheter og fire regionale finanssenter.
Irland
På det irske markedet har vi først og fremst store bedriftskunder og institusjonelle klienter. Vi bruker vårt internasjonale nettverk til å hjelpe både lokale og internasjonale organisasjoner fra vårt irske hovedkvarter i Dublin.
USA
Fra vårt kontor I New York tilbyr vi amerikanske institusjonelle investorer å investere i verdipapirer på det nordiske og europeiske børsmarkedet.
India
Ved vårt utviklingssenter i Bangalore jobber mer enn 800 fagfolk innen IT. De arbeider med å løse de komplekse teknologiske utfordringene som knytter seg til de innovative løsningene vi tilbyr våre kunder.

Finn ditt lokale nettsted

Vi hjelper kunder i elleve land med fokus på de nordiske markedene og med sterke broer til resten av verden. Gå til ditt lokale nettsted og les mer om våre tilbud og tjenester i ditt land.
Finn ditt lokale nettsted

Møt vår toppledelse

Vi har en to-lags ledelsesstruktur bestående av styret og ledergruppen. Toppledelsen består av ledere med internasjonal bakgrunn og solid ledererfaring, og de er dedikert til å drive en konkurransedyktig bank som skaper langsiktig verdi for alle sine interessenter.
Finn CV-er og les mer om ledelsen

Vår historie

 

1859

Danske Banks historie i Norge kan føres tilbake til Privatbanken i Trondheim som ble etablert i 1859. De syv bankene som senere fusjonerte til Fokus Bank, ble alle grunnlagt i perioden mellom 1868 og 1932.

 

1987

1. oktober 1987 fusjonerte de fire norske bankene Buskerudbanken A/S, Bøndernes Bank A/S, Forretningsbanken A/S og Vestlandsbanken L/L. Med det var Fokus Bank en realitet. En bankkrise var imidlertid under oppseiling.

Likevel klarte Fokus Bank å vokse ytterligere gjennom fusjoner med tre nye banker i henholdsvis 1990, 1991 og 1993. Bankene var Tromsbanken A/S, Rogalandsbanken A/S og Samvirkebanken A/S.

 

1991

I 1991 kulminerte bankkrisen i Norge og den norske stat måtte overta som eneeier i de tre største forretningsbankene – deriblant Fokus Bank. Danmark var for øvrig det eneste landet som klarte å holde seg utenfor den nordiske bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene.

Under det statlige eierskapet ble Fokus Bank en distriktsbank. I 1992 var bankkrisen et overstått kapittel og i 1995 solgte staten sine aksjer.

 

1997

Danske Bank åpner sin første filial i Norge, i Stortingsgaten 8 i Oslo. 

 

1999

Danske bank kjøper Fokus Bank som et ledd i en ny nordisk satsing. 

 


 

2012

Merkenavnet Danske Bank blir implementert i alle land, inkludert Norge.
15. november byttes Fokus Bank-navnet med Danske Bank.

 

2018

I dag ligger Danske Banks hovedkontor fortsatt i Trondheim og banken har kontorer spredt over hele Norge.

 

Samfunnsansvar

Vi ønsker å drive en sterk, bærekraftig virksomhet som skaper verdi for hele samfunnet.
Les mer

Nyheter & Presse

Her finner du kontaktinformasjon til vårt presseteam, pressemeldinger, nyheter og rapporter.
Les mer

Karriere

Danske Bank tilbyr muligheter i flere land for mange forskjellige fagbakgrunner.
Les mer