Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank setter opp rentene

I takt med utviklingen i markedet setter Danske Bank opp rentene på både utlån og innskudd.

Bakgrunnen for renteendringene er endringer i markedssituasjonen med blant annet økte nivåer i pengemarkedet.

- I lys av at Norges Bank nylig besluttet å heve styringsrenten, og gitt utviklingen i pengemarkedsrentene, har Danske Bank besluttet å justere opp renten på lån og på bankinnskudd. Rentene har nå vært lave over lang tid, og at de nå etter hvert kommer forsiktig opp vil dermed være naturlig, sier Trond Mellingsæter, leder av Danske Bank i Norge.

Økningen blir på inntil 0,25 prosentpoeng for utlån og innskudd, og betyr at ny listepris for Boliglån Ung blir 2,45 % og for Boliglån 80 % over 2 millioner kroner 2,75%.

Øker også innskuddsrentene

Banken øker samtidig rentesatsene på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng.

- Vi vurderer hele tiden markedssituasjon og ønsker å være konkurransedyktig på pris også på innskuddsprodukt som er tilgjengelig for alle våre kunder, sier Mellingsæter.

Beste innskuddsrente i denne kategorien blir Boligsparing for ungdom med 3,40 % nom.