Content is loading
Gå til hovedinnhold

God kundetilfredshet og videre vekst for Danske Bank i Norge

Den solide underliggende driften i Danske Bank i Norge fortsetter, og resultatet før skatt ender på 740 millioner.

Bankens inntekter økte med to prosent sammenlignet med samme periode i fjor og skyldes i hovedsak økte renteinntekter som følge av større utlåns- og innskuddsvolum.

- Vi er fornøyd med resultatet vi leverer i første kvartal av 2018. Det viser at vi har en solid underliggende drift, og at vi er i stand til å levere godt til kundene våre og fortsette veksten i det norske markedet, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

Ser vekst i olje og offshore

Før nedskriving på utlån er resultatet på samme nivå som første kvartal i 2017. Årsaken til at nedskrivningene er opp 33 prosent, skyldes at banken i første kvartal 2017 inntektsførte tidligere tapsavsetninger. Et svakere resultat i handelsinntektene skyldes et vanskeligere marked med vesentlig lavere likviditet.

Danske Bank ser positive tegn i oljeservicenæringen i tiden fremover. Bankens oljeanalytikere anslo nylig estimatene for oljeprisen de neste årene, og i 2020 ventes 80 dollar fatet ettersom oljelagrene faller og etterspørselen spås å øke ytterligere. Det positive markedet slår også ut i økt aktivitet langs kysten.

- I vår dialog med kundene får vi tilbakemeldinger på at aktiviteten øker og at fremtiden ser lysere ut. Olje- og offshore-selskapene har vist en unik evne til omstilling etter krisen, og med redusert kostnadsbase er de nå rustet for fremtiden, fortsetter Mellingsæter.

Høy kundeaktivitet og mer fornøyde kunder

God aktivitet hos både nye og eksisterende kunder har ført til solid vekst i innskudds- og utlånsvolum, som sammenlignet med første kvartal 2017 er opp henholdsvis 25 prosent og sju prosent fra samme periode i fjor.

I løpet av årets første kvartal opplever banken også økt kundetilfredshet i både person-, bedrift- og storkundesegmentet, og har blant annet gått helt til topps i Prospera innen både Cash Management, Trade Finance, samt valuta og rentederivater.

- Konkurransen i markedet er hard, og vi er ydmyke og stolte over å levere godt for kundene som viser oss tillit – hver dag. Vi akter å fortsette denne utviklingen, gjennom å gi den fremste rådgivningen og å utvikle flere gode kundeløsninger, avslutter Mellingsæter.

Danske Bank NorgeHistorie tilbake til 18591011 ansatte26 kontorBetjener mer enn 3,4 millioner kunder globaltNordisk universalbank med hovedkontor i København