Content is loading
Gå til hovedinnhold

Økt kundeaktivitet trass i utfordrende markedsforhold - fremdeles vekst i Norge

Danske Banks konserntall etter 2. kvartal 2022 viser blant annet nedgang med hensyn til nedskrivinger på utlån, samt stabile driftskostnader. I Norge fortsetter veksten for banken, samtidig som man merker urolighetene i finansmarkedene blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Danske Bank-konsernet har fredag 22. juli lagt frem sin tall etter 2. kvartal 2022. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på 4,6 milliarder danske kroner mens fasit for de totale inntektene er 19,1 milliarder danske kroner.  

Se danskebank.com/regnskab for mer info. 

Noen av nøkkeltallene for konsernet etter 2. kvartal 2022: 

  • Totale inntekter på 19,1 milliarder danske kroner, mot 21,3 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2021. 
  • Driftskostnader på 12,8 milliarder danske kroner, mot 12,8 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2021. 
  • Nedskrivninger på utlån på 426 millioner danske kroner, mot 737 millioner danske kroner etter 2. kvartal 2021. 
  • Resultat etter skatt på utlån på 4,6 milliarder danske kroner, mot 5,9 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2021. 

 

Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at bankens utvikling her hjemme så langt i 2022 har vært preget av videre vekst, selv om man i likhet med resten av finansbransjen merker følgene av krigen i Ukraina: 


– Det siste halve året har vært preget av urolighetene i finansmarkedene, som blant annet kommer i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Dette har påvirket oss på flere måter. Aktiviteten blant våre kunder har på den ene siden økt betydelig, noe som har resultert i god generell vekst knyttet til våre kjerneaktiviteter. Videre har banken som konsekvens av bedret kredittkvalitet netto tilbakeført tidligere avsetninger. På den annen side er handelsinntektene lavere enn i fjor grunnet turbulensen i finansmarkedene, hvor likviditeten er redusert og risikopremien har økt.

- Inntektene fra kapitalmarkedet knyttet til emisjoner i egenkapital- og obligasjonsmarkedet er i tillegg også redusert som følge av lavere aktivitet – igjen blant annet som et resultat av uroligheten knyttet til krigen i Ukraina. Av andre hendelser for banken her i Norge så langt i 2022 kan det nevnes at vi etter noe tid med forhandlinger nylig fikk fornyet det viktige samarbeidet vi har med Akademikerne – en stor fjær i hatten og en avtale vi sikrer oss for tredje gang – og at vi også har gjennomført et vellykket skifte av toppsjef i løpet av 1. halvår. I tillegg fortsetter banken å høste ulike priser, og vi kan blant annet konstatere at bankens sjeføkonom, Frank Jullum, nå har klatret helt til topps på Samfunnsøkonomenes Prognosepris sin adelskalender grunnet sine presise analyser av norsk økonomi, sier Erlend Angelfoss.

Kontaktinfo:

Øystein Schmidt, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
oystein.schmidt@danskebank.no