Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank kutter renta

Danske Bank har en uttalt vekstambisjon i det norske markedet og kutter nå boliglånsrenta med inntil 0,30 prosentpoeng. Samtidig lanseres Akademikernes nye betingelser.

Ny boliglånsrente til unge blir 2,95 % og 3,15 til ordinære kunder.

”Danske Bank har en uttalt policy om å være konkurransedyktige – også på pris. Nå leverer vi på dette til alle våre kunder og i lys av konkurransen om Akademiker- kundene har vi tatt grep i forhold til denne gruppen spesielt”, sier direktør for Personmarked – Trond F. Mellingsæter.

Akademikerne: - En kamp vi skal vinne

Danske Bank vant samarbeidsavtalen med Akademikerne høsten 2014 og avtalen trådde i kraft 1.januar. Unge Akademikerkunder vil i Danske Bank få en boliglånsrente på 2,70 % og ordinære Akademiker-kunder vil få 2,80 %.

”Vi er forberedt på å strekke oss ekstremt langt for å vinne disse kundene. Dette er en kamp vi skal vinne. For oss er dette en investering i framtiden, sier Mellingsæter.”

Historisk lav fastrente

Samtidig med kuttene i de flytende rentene kuttes også fastrentene til en historisk lavt nivå. Danske Bank tilbyr fra i dag 3 årig fastrente til 2,60 % nominelle for ordinære kunder og 2,50 % nominelt for Akademiker-kundene.

”Det vil alltid være kunden selv som må avgjøre om hun ønsker den ekstra forutsigbarheten dette medfører. Når det er sagt er rentene nå på et så lavt nivå at nedsiden ved å binde rente i for eksempel 3 år på 2,60 vil være såpass liten at vi tror mange vil vurdere dette sterkt, avslutter Mellingsæter.

Ny 5-års fastrente blir 2,80 og 10 år blir 3,40 % (nom.)

Lanserer ny innskuddskonto

Banken endrer samtidiginnskuddsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng.

”Samtidig lanserer vi en ny innskuddskonto – SPAR Aktiv - med en rente på 2,0 % fra første krone. Dette betyr at for mange kunder vil endringen i praksis kunne bli på kun 0,2 prosentpoeng gitt 500 kroner i månedlig sparing, sier Mellingsæter.

For nye kunder får de nye rentesatsene virkning umiddelbart. For eksisterende kunder gjelder 5.mars for innskudd og 17.februar for utlån.