Content is loading
Gå til hovedinnhold

Kommentar til det danske finanstilsynets politianmeldelse

Det danske Finanstilsynet gjennomførte i fjor en inspeksjon av Danske Banks markedsovervåkningsfunksjon og utstedte den 6. desember 2019 en rekke påbud. 

Siden da har banken tatt en rekke initiativ for å sikre at påbudene etterleves.
Samtidig igangsatte det danske Finanstilsynet ytterligere undersøkelser som nå har ført til at tilsynet har politianmeldt Danske Bank for utilstrekkelig markedsovervåkning og og såkalte motsattrettede handler. 

Phillippe Vollot, Chief Compliance Officer i Danske Bank-konsernet, sier i en uttalelse: 

«Vi tar denne saken meget alvorlig. Vi hadde ikke tilstrekkelig markedsovervåkning på plass, og vi har derfor siden 2019 gjort betydelige investeringer for å forsterke våre systemer og kontroller i tett dialog med Finanstilsynet. De såkalte motsattrettede handlene skyldtes mangelfulle prosedyrer og vi har innført nye kontrollrutiner for å unngå at dette skjer igjen. De enkelte handlene hadde en reell kjøp- og salgsinteresse (rebalansering av porteføljer) og vi har ikke sett noen indikasjon på forsettlige handlinger eller at kunder eller andre markedsdeltakere har blitt skadelidende.»

Danske Bank samarbeider fullt ut med myndighetene, men kommenterer ikke politianmeldelsen så lenge den er under etterforskning. 

Et sammendrag av politianmeldelsen er offentliggjort på finanstilsynet.dk.