Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank endrer rentene

I takt med utviklingen i markedet øker Danske Bank renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.

Banken vil etter endringene fortsatt være konkurransedyktig og i personmarkedet vil bankens beste rente være Boliglån Ung AKA med en nominell rente på 2,39 prosent.

Danske Banks beste innskuddsprodukt vil nå være BSU med 3,65 prosent rente.

– Som kjent hevet Norges Bank styringsrenten ved forrige rentemøte med bakgrunn i økte priser, lav arbeidsledighet og høy aktivitet i norsk økonomi. I tillegg ble den såkalte rentebanen, bankens forventninger knyttet til rentenivået fremover, også kraftig hevet. Med dagens justering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedsituasjonen, og vi skal fortsette å være konkurransedyktige. I et stigende rentemarked er det ekstra viktig for unge å ha et godt sparealternativ i BSU nå som det er utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet. Derfor var det viktig for oss også å få til et løft med hensyn til dette spareproduktet denne gang, sier leder for personmarked i Danske Bank Norge, Aleksander Dahl.

Nye listepriser for utlån gjelder fra og med 29. juni. Eksisterende kunder vil bli varslet om endringen i løpet av de nærmeste dagene og disse vil gjelde fra 12. august.

Det er mulighet for variasjoner i renteendringen til enkelte kundegrupper.