Content is loading
Gå til hovedinnhold

Kvartalstall påvirkes av Estland-avsetning - drift i Norge stabil

Danske Banks konserntall etter 3. kvartal 2022 påvirkes i stor grad av at banken setter av 14 milliarder danske kroner knyttet til Estlandsaken. Den underliggende driften er imidlertid fremdeles sterk og solid. I Norge er spesielt bedriftssegmentet på offensiven.

Danske Bank-konsernet har fredag 27. oktober lagt frem sin tall etter 3. kvartal 2022. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på minus 9,2 milliarder danske kroner som følge av at banken setter til side 14 milliarder danske kroner knyttet til Estlandsaken. Bankens underliggende drift er fremdeles solid.

Se danskebank.com/regnskab for mer info.

Noen av nøkkeltallene for konsernet etter 3. kvartal 2022:

  • Totale inntekter på 28,8 milliarder danske kroner, mot 31,5 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.
  • Driftskostnader på 19,6 milliarder danske kroner, mot 18,9 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.
  • Nedskrivninger på utlån på 794 millioner danske kroner, mot 587 millioner danske kroner etter 3. kvartal 2021.
  • Resultat etter skatt på -9,2 milliarder danske kroner, mot 9,3 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2021.
  • Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at bankens utvikling her hjemme så langt i 2022 har vært preget av solid og stabil drift, selv om man i likhet med resten av finansbransjen naturlig nok også merker følgene av krigen i Ukraina:

– De første ni månedene av 2023 har for finansmarkedene generelt vært preget av finansiell uro og utfordrende rentemarkeder, noe som også har påvirket Danske Bank sin drift i Norge. Trass i dette leverer vi fremdeles solid utvikling, og spesielt i bedriftsmarkedet har banken vært på offensiven i løpet av årets tre første kvartaler. Her er lønnsomheten stabil, utlånsveksten god, samt at vi har sikret oss flere attraktive nye kunder og avtaler den siste tiden. Vi har også blant bank-Norges mest fornøyde kunder i dette segmentet. På personmarkedssiden, der vi har hatt betydelig vekst de siste årene, har vi i 2022 dreid enda mer av fokuset over på forsterket lønnsomhet og oppfølging av eksisterende kundebase, mens vi i storkundesegmentet fremdeles opplever høy avkastning samt videre tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. Her ser man samtidig noe lavere handelsinntekter enn ved samme korsvei i 2021. Banken har videre fortsatt sitt fokus og sin satsning på god rådgivning ved inngangen av det som for mange kommer til å bli utfordrende og noe trangere økonomiske tider.