Content is loading
Gå til hovedinnhold

Strategisk endring i Danske Bank i Norge

Danske Bank har etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere sin drift i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Som en konsekvens av dette vil man ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, og det har dermed blitt innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av filialen.

 ─ Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

Danske Banks konsernsjef, Carsten Egeriis, la i København i dag frem konsernets nye strategi for de neste fem årene, «Forward 28».

─ Danske Bank i Norge har bygget opp en meget solid kundeportefølje på privatsiden med en sterk vekst de seneste årene. Det har imidlertid vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet knyttet til denne delen av banken. Etter en strategisk gjennomgang har vi derfor kommet frem til at banken ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, sier Angelfoss.


Banken har som en følge av dette innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av virksomheten, og vil komme tilbake med mer informasjon, senest i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for andre kvartal 2023.

Forsterker satsingen innen bedrifts- og storkundesegmentet

I den nye strategien skal Danske Bank trappe opp satsingen på bedriftsmarkedet.


─ Strategien er å forsterke rollen som forretningsbank i Norge videre og ta ytterligere markedsandeler. Danske Bank har hatt en meget positiv utvikling blant norske bedriftskunder over tid, og vi har opparbeidet en viktig og solid posisjon, noe som blant annet kommer til syne gjennom høy kundetilfredshet.  Den posisjonen skal vi bygge videre på, og vi skal være en offensiv og ambisiøs aktør i dette markedet, avslutter Angelfoss.