Content is loading
Gå til hovedinnhold

Konkurransetilsynet forlenger beslutningsprosessen knyttet til Nordeas kjøp av Danske Banks personkundevirksomhet

I dag, tirsdag 7. november 2023, har Konkurransetilsynet besluttet å forlenge beslutningsprosessen knyttet til Nordeas kjøp av Danske Banks norske personkundevirksomhet, inkludert 15 Danske Invest Horisont-fond. 

I en pressemelding som ble offentliggjort 7. juni 2023, annonserte Danske Bank at banken ville trekke seg ut av det norske personkundemarkedet, og i en pressemelding publisert 19. juli 2023 annonserte banken at Nordea ville være kjøper av personkundevirksomheten i Norge. 

Det er Danske Banks vurdering at transaksjonen ikke gir opphav til konkurranseutfordringer, og Danske Bank forplikter seg til å gjøre overgangen så smidig som mulig for både kunder og ansatte.  

Avhengig av godkjenning, forventes transaksjonen fortsatt å være fullført innen utgangen av 2024.