Content is loading
Gå til hovedinnhold

Meget god start på året trass volatile forhold – sterkt Norge-resultat

Danske Bank-konsernets tall etter 1. kvartal 2023 viser en sunn oppgang i totale inntekter, nedgang med hensyn til nedskrivninger på utIån, samt stabile driftskostnader sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I Norge fortsetter den gode utviklingen for banken, der man blant annet opplever kraftig medvind innen bedriftsmarkeds-segmentet.

 Danske Bank-konsernet har fredag 28. april lagt frem sin tall etter 1. kvartal 2023. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på 5,2 milliarder danske kroner mens fasit for de totale inntektene ble 13,4 milliarder danske kroner.

Se danskebank.com/regnskab for mer info.

Noen av nøkkeltallene for konsernet etter 1. kvartal 2023:

 • Totale inntekter på 13,4 milliarder danske kroner, mot 10,2 milliarder danske kroner etter 1. kvartal 2022.
 • Driftskostnader på 6,3 milliarder danske kroner, mot 6,4 milliarder danske kroner etter 1. kvartal 2022.
 • Nedskrivninger på utlån på 147 millioner danske kroner, mot 234 millioner danske kroner etter 1. kvartal 2022.
 • Resultat etter skatt på utlån på 5,2 milliarder danske kroner, mot 2,8 milliarder danske kroner etter 1. kvartal 2022.
 •  
 • Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at 2023 startet meget solid for bankens del, og at den norske filialen så en forbedring av alle viktige nøkkeltall i årets tre første måneder, sammenlignet med samme periode i 2022:

  "Krigen i Ukraina fortsatte å sette sitt preg på finansmarkedene i starten av 2023. I tillegg opplevde man mot slutten av 1. kvartal særdeles stor volatilitet i kredittmarkedene som følge av likviditetsutfordringene blant et knippe amerikanske banker. Disse spredde seg senere også til Europa.

  På den andre side var aktiviteten i den norske filialen meget solid gjennom kvartalet, og spesielt innenfor bedriftsmarkedssegmentet opplevde vi høy fart og positiv utvikling. Her ser vi også at kundetilfredsheten over tid har vært helt i toppsjiktet blant norske banker, og dette bildet ble ytterligere styrket gjennom 1. kvartal. På personmarkedssiden, der vi har hatt betydelig vekst de siste årene, fortsatte arbeidet med å dreie enda mer av fokuset over på forsterket lønnsomhet og oppfølging av eksisterende kundebase. I storkundesegmentet opplevde vi igjen høy avkastning, samt videre tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger.

  Banken fortsatte også sin satsning på grønne obligasjoner, der vi opprettholder vår posisjon som den ledende finansinstitusjonen i Norge. Det var i tillegg gledelig å konstatere at Danske Bank fortsatte å høste ulike priser gjennom kvartalet, og at vi blant annet sikret oss to topplasseringer hva gjelder Prospera-utdelingene – hvorav den ene ble vunnet for 13. år på rad. Alt i alt har Danske Bank i Norge lagt bak seg et meget sterkt kvartal, og vi har i så måte fått en veldig solid start på 2023."