Content is loading
Gå til hovedinnhold

Solid underliggende drift ga sterkt første halvår – hektisk periode for Norge-filialen

Danske Bank-konsernets tall etter 2. kvartal 2023 viser en solid økning i totale inntekter, samt et betydelig bedret resultat etter skatt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I Norge har første halvår vært svært begivenhetsrikt for banken, blant annet preget av nyheten om at personmarkedsvirksomheten selges.

Danske Bank-konsernet har fredag 21. juli lagt frem sine tall etter 2. kvartal 2023. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt kommer inn på 10,2 milliarder danske kroner mens fasit for de totale inntektene ble 25,6 milliarder danske kroner. Banken forventer nå et resultat etter skatt for 2023 som helhet på 18,5-20,5 milliarder danske kroner mot en tidligere forventning på 16,5-18,5 milliarder danske kroner.

Se danskebank.com/regnskab for mer info.

Noen av nøkkeltallene for konsernet etter 2. kvartal 2023:

  • Totale inntekter på 25,6 milliarder danske kroner, mot 19,1 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2022.
  • Driftskostnader på 12,6 milliarder danske kroner, mot 12,8 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2022.
  • Tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på utlån på 28 millioner danske kroner, mot 426 millioner danske kroner i nedskrivninger etter 2. kvartal 2022.
  • Resultat etter skatt på utlån på 10,2 milliarder danske kroner, mot 4,5 milliarder danske kroner etter 2. kvartal 2022.

    Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at første halvdel av 2023 har vært meget begivenhetsrik for banken, spesielt knyttet til nyheten om at man selger sin personmarkedsvirksomhet til Nordea:

    - Nyheten om at vi etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere vår satsning i Norge rundt bedrifts- og storkundesegmentet, og dermed se etter en kjøper av privatmarkedsvirksomheten, fikk naturligvis mye oppmerksomhet i første halvår av 2023, og da spesielt i 2. kvartal. Banken har hatt solid vekst med hensyn til antall personkunder de siste årene, og vi kjente åpenbart på et betydelig ansvar når det gjaldt å finne en trygg og god løsning som var til det beste for disse kundene. Avtalen vi gikk ut med 19. juli, der det ble klart at Nordea blir kjøperen av denne delen av banken, sørget for at vi har fått til dette. Salget skal imidlertid ikke endelig effektueres før mot slutten av 2024, og vi gleder oss nå til å yte våre privatkunder den gode servicen de fortjener frem til dette.

    - Samtidig har årets seks første måneder vært særdeles travle med hensyn til bankens andre segmenter, der aktiviteten har vært stor, kundetilfredsheten fremdeles meget solid og der man har kapret markedsandeler fra konkurrentene. Her er det blant annet veldig gledelig å se at veksten vår knyttet til bedriftsmarkedet fortsetter i alle regioner og har fått ytterligere fart. Innenfor dette segmentet ser vi også at kundene er meget godt fornøyd med servicen vi yter dem, en status vi selvsagt kommer til å jobbe hardt for å opprettholde. Videre opplever banken også solid og god aktivitet innen storkundesegmentet, og ser man på Markets-delen av banken har starten av året vært veldig oppløftende. Oppsummert kan vi slå fast at 1. halvår 2023 har vært både hendelsesrik og preget av økt aktivitet for bankens forretningssegmenter, og vi ser nå frem mot resten av året.