Content is loading
Gå til hovedinnhold

Sterk fremgang i et utfordrende marked – solid for Danske Bank Norge

Danske Bank-konsernet har fredag 27. oktober lagt frem tall etter 3. kvartal 2023. De viser blant annet at bankens resultat etter skatt havner på 15,5 milliarder danske kroner, med en avkastning på egenkapitalen på 12,5 %.

Noen av nøkkeltallene for Danske Bank etter 3. kvartal 2023 vs. 2022 

  • Totale inntekter på 36,6 milliarder danske kroner, mot 29 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2022. 
  • Driftskostnader på 18,8 milliarder danske kroner, mot 19,6 milliarder danske kroner etter 3. kvartal 2022. 
  • Nedskrivninger på utlån på 294 millioner danske kroner, mot 794 millioner danske kroner etter 3. kvartal 2022. 
  • Resultat etter skatt på 15,5 milliarder danske kroner, mot 6,5 milliarder danske kroner (justert) etter 3. kvartal 2022. 
  • Avkastning på 12,5 %, mot 5,1 % i 2022. 

Landssjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier at bankens utvikling her hjemme så langt i 2023 har vært preget av solid og stabil drift, selv om nyheten om at banken trekker seg ut av personmarkedet i Norge fra 2025 naturlig nok påvirker resultatet.  

– Vi har en solid drift i Danske Bank i Norge, særlig i bedriftsmarkedet, hvor vi har lykkes godt i løpet av årets tre første kvartaler. Her er lønnsomheten god, vi opplever sterk utlånsvekst og har blant bank-Norges mest fornøyde kunder i dette segmentet. I storkundesegmentet opplever vi god aktivitet. Dette på tross av urolige tider i markedet. Banken har fortsatt sin satsning på grønn finansiering og bærekraftlinkede lån og obligasjoner, noe som er med på å befeste vår topp 10-posisjon i Bloomberg sin globale grønne league-tabell. Som forventet preges resultatet i personmarked av at vi skal selge personmarkedsporteføljen. Naturlig nok ser vi derfor noe bortfall i volum i denne delen av banken, både på lån og innskudd. Avtalen er derimot først forventet effektuert mot slutten av 2024, derfor jobber vi med å sikre en fortsatt god oppfølging av kundene våre. 

Se danskebank.com/regnskab for mer informasjon.

Danske Bank publiserer ikke egne tall for Danske Bank Norge.