Content is loading
Gå til hovedinnhold

Finanstilsynet godkjenner salg av Danske Banks personkundevirksomhet

Det norske finanstilsynet har godkjent salget av Danske Banks norske personkundevirksomhet.


I en pressemelding som ble offentliggjort 7. juni 2023, annonserte Danske Bank at banken ville trekke seg ut av det norske personkundemarkedet, og i en pressemelding publisert 19. juli 2023 annonserte banken at Nordea ville være kjøper av personkundevirksomheten i Norge.


Den 15. desember og 20. desember 2023 godkjente henholdsvis det norske konkurransetilsynet og det danske finanstilsynet også salget. Alle nødvendige myndighetsgodkjennelser er derfor på plass. 

Danske Banks fokus er å gjøre overgangen så sømløs som mulig for både kunder og medarbeidere. Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av 2024.