Content is loading
Gå til hovedinnhold

Sterkt år for Danske Bank Norge

Danske Bank legger i dag frem sitt årsresultat. Konsernets regnskap viser at særlig bedrifts- og storkundesegmentet leverer historisk sterke tall i Norge. I et år som har vært økonomisk utfordrende for mange kunder, har banken jobbet med å ivareta kunder som havner i en finansiell krevende situasjon.

Danske Bank-konsernet har fredag 2. februar lagt frem sitt årsregnskap for 2023. Det viser blant annet at bankens resultat etter skatt er på 21,3 milliarder danske kroner.

Noen av nøkkeltallene for konsernet i 2023 som helhet:

  • Totale inntekter på 52,4 milliarder danske kroner, mot 41,2 milliarder danske kroner i 2022.
  • Driftskostnader på 25,4 milliarder danske kroner, mot 26,5 milliarder danske kroner i 2022.
  • Nedskrivninger på utlån på 262 millioner danske kroner, mot 1,6 milliarder danske kroner i 2022.
  • Resultat etter skatt på 21,3 milliarder danske kroner, mot -4,6 milliarder danske kroner i 2022.
  • Avkasting på egenkapitalen på 12,7 prosent, mot 6,5 prosent i 2022.  

    – 2023 ble et utfordrende år for våre kunder som merket høye energipriser, stigende inflasjon og økte renter. I denne krevende tiden har det vært viktig for oss som bank å ivareta kunder som havner i en finansielt krevende situasjon. Samtidig var driften og aktiviteten i Norge god, spesielt blant våre kunder i bedrifts- og storkundesegmentet, og banken kunne notere seg nok et sterkt årsresultat. Jeg er spesielt fornøyd med den høye aktiviteten i den delen av banken vi skal videreutvikle, når vi ved årsskiftet blir en ren forretningsbank, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

Solid utgangspunkt for videre vekst i 2024

Blant de små og mellomstore bedriftene og i storkundesegmentet var aktiviteten meget god. Blant SMB-kundene vokste banken mer enn markedet i 2023. Også blant de største kundene økte utlånsporteføljen betydelig, dette på tross av at banken har redusert sin eksponering mot olje og gass. Lønnsomhet var stabil i hele forretningsporteføljen.

Danske Bank varslet i juni 2023 at banken selger personkundevirksomheten i Norge. Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av fjerde kvartal 2024. Dette har medført lavere utlånsvolumer innenfor personmarkedet.
Angelfoss er opptatt av at salget av personmarkedsvirksomheten gjennomføres på en ryddig og god måte, til det beste for kunder og kolleger, samtidig som banken legger ned betydelige ressurser for å rendyrke tilstedeværelsen som ren forretningsbank i Norge.

– Vi går inn i det nye året med et meget godt utgangspunkt. Vi har lagt et av de sterkeste årene i bankens historie bak oss, takket være en iherdig innsats på tvers av banken. Det er god fart i forretningen og jeg er optimistisk for året som kommer. Vi er godt skodde til å takle de utfordringene 2024 måtte ha i vente, vi har tatt på piggskoene både for å løpe raskt, men også for å klare oss på glatt føre, sier Angelfoss.

For mer informasjon om årsregnskapet les mer på konsernets nettsider. 
Danske Bank-konsernet rapporterer ikke lenger egne tall for den norske filialen.