Ansvarlige investeringer

For oss i Danske Bank er det selvsagt viktig å sikre at vi gir deg konkurransedyktig avkastning over tid. Men det er vel så viktig at vi gjør det med samfunnsansvar og bærekraft i tankene. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi arbeider for å sikre at investeringene vi gjør tar hensyn til alle involverte parter. 

Les mer på våre internasjonale sider


Vi vurderer bærekraftsrisikoene

Vi er overbevist om at avkastning og ansvar går hånd i hånd, fordi god forretningsetikk påvirker og reduserer risikoen i investeringene. En evaluering av hvordan risiko for miljøansvar, samfunnsansvar og selskapsledelse håndteres, er derfor en integrert del av investeringsprosessen og beslutningene for våre Danske Invest-fond.


Vi vil forandre gjennom dialog

Som eier ønsker vi først og fremst å påvirke selskapene gjennom dialog, men også ved å stemme på generalforsamlinger og delta i valgkomiteer der vi representerer andelseierne i fondene våre. Vi oppfordrer selskaper og bransjer vi jobber med til å følge internasjonale retningslinjer, og til å fremme åpenhet og transparens.

 

Ekskluderer selskaper når det er nødvendig

Vi gjennomfører omfattende undersøkelser for å kunne vurdere hvorvidt selskapene vi arbeider med bryter menneskerettigheter og/eller arbeidsmiljølovgivning, skader miljøet eller er involvert i bestikkelser og korrupsjon. Om vi finner ut at det er tilfelle, og selskapene ikke gjennomfører nødvendige tiltak for å løse problemene, ekskluderer vi dem fra våre Danske Invest-fond*. 

* Våre eksklusjonskriterier gjelder ikke investeringer gjennom strukturerte produkter, derivater, børshandlede fond eller eksterne fond der vi ikke opptrer som aktiv eier. I tilfeller der vi anbefaler andre fond enn Danske Invest, ønsker vi å velge ut fond som følger internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlige investeringer. Vi kan imidlertid ikke garantere at disse fondene har samme retningslinjer eller ekslusjonskriterier som Danske Bank.


Slik håndterer vi bransjer med økt bærekraftsrisiko

Ønsket om å opptre ansvarlig fører ikke sjelden til at man må håndtere ulike dilemmaer. Vi har utviklet såkalte "Position Papers" som beskriver hvordan vi arbeider med bransjer som har høyere risiko knyttet til miljø, samfunnsspørsmål og selskapsstyring. 

Skogsbruk


Veldrevet skogbruk er avgjørende for en bærekraftig utvikling av miljøet, både lokalt og globalt, ettersom skogene legger grunnlag for liv for planter, dyr og mennesker.

Les mer

Gruveindustri og metaller


Bærekraftig gruvedrift bidrar til å opprettholde naturressurser og redusere fattigdom verden over.

Les mer

Fossilt drivstoff


Aktiviteter knyttet til fossilt drivstoff bidrar til klimaendringer. Men vi erkjenner behovet for fossilt drivstoff for å støtte opp under den økonomiske utviklingen.

Les mer

Jordbruk


Bærekraftig praksis i landbruksnæringen er viktig, fordi det kan bidra til å bevare naturressurser, redusere fattigdom og sult i verden.

Les mer

Våpen- og forsvarsindustri

Våpen -og forsvarsindustri innebærer risiko knyttet til ulike typer våpen og potensiell bruk av disse der internasjonale menneskeretter blir krenket.

Les mer

Klimaendringer


Ved å redusere utslippene i alle bransjer, reduseres risikoen for klimaendringer og det gis rom for ny, bærekraftig vekst og utvikling.
Les mer

Menneskerettigheter


Store foretak kan i en globalisert verden påvirke menneskerettighetene betydelig, både positivt og negativt.

 

Les mer

Fond med større fokus på bærekraft

I alle Danske Invest-fond har vi et bærekraftig perspektiv. Fondene har en bærekraftsvurdering fra Morningstar (et uavhengig analysebyrå), og vi er i ferd med å lage en bærekraftsprofil for hvert enkelt fond.

For noen Danske Invest-fond stiller vi ytterligere krav til måten selskapene vi investerer i håndterer miljø- og samfunnsansvar og hvordan selskapet styres. 


Å påvirke sammen

Gjennom samarbeid med andre investorer og interessenter ønsker vi å bidra til økt kunnskap og forståelse knyttet til spørsmål om bærekraft. Håpet er at vi sammen kan oppnå større gjennomslagskraft i ulike fora og for ulike initiativer. 

 • Principles for Responsible Investments

  Danske Bank har undertegnet FN-støttede prinsipper for ansvarlige investeringer, som er et investorinitiativ som ble lansert i 2006 og som har over 1600 deltakere globalt. Vi har også inngått et samarbeid med andre investorer vedrørende oljeleting i Arktis og et annet samarbeid som oppfordrer utvinningsselskaper (olje, gass og gruvedrift) til helt å avstå fra leting eller drift i områder som står på UNESCOs verdensarvsliste.
  https://www.unpri.org/


 • Institutional Investor Group on Climate Change

   

  IIGCC oppgave er å være en samarbeidsplattform som oppfordrer til en offentlig politikk, investeringspraksis og selskapsatferd som løser de langsiktige risikoene og mulighetene knyttet til klimaendringer. Via IIGCC har vi nylig undertegnet et brev til lederne i G7-landene hvor vi oppfordrer dem til å fortsette sin støtte til målene i parisavtalen.

  http://www.iigcc.org/


 • Paris Pledge

   

  I 2015 undertegnet vi Paris Pledge for å vise vår støtte til å innfri og overgå myndighetenes ambisjon om å holde verden på en kurs som begrenser den globale oppvarmingstemperaturen til under 2 grader celsius.
  http://www.parispledgeforaction.org/


 • Montreal Pledge

   

  Montreal Carbon Pledge er et globalt initiativ der investorene forplikter seg til å offentliggjøre sine karbonutslipp. Ved å signere Montreal Carbon Pledge har Danske Bank forpliktet seg til å publisere karbonavtrykket fra et utvalg av våre fond.
  http://montrealpledge.org/


 • Green Bond Principles
 • Carbon disclosure project

  Danske Bank deltar i CDP, en non-profit-organisasjon som samler inn og deler informasjon om klimagassutslipp og klimastrategier slik at investorer kan redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klimaendringer.
  https://www.cdp.net/en

 • UNEP Finance Initiative

   

  Danske Bank er medlem av UNEPFI, som er et globalt partnerskap mellom UNEP og finanssektoren. Mer enn 200 institusjoner, deriblant banker, forsikringsselskaper og fondsforvaltere, arbeider sammen med UNEP for å forstå innvirkningen av miljømessige og sosiale hensyn på finansielle resultater.
  http://www.unepfi.org/


 • NORSIF

   

  Danske Capital Asset Management AS (forvaltningsselskapet) er medlem av Norsif, som er et uavhengig nettverksforum for organisasjoner som arbeider for eller med bærekraftige investeringer i Norge. Det langsiktige målet er å:

  • Øke kunnskapen om bærekraftige investeringer
  • Være nettverk og møteplass for utveksling av kunnskap og erfaringer
  http://www.norsif.org/

Ønsker du å vite mer?

I vår policy og våre rapporter kan du lese mer om detaljerte beskrivelser om hvordan vi i Danske Bank jobber med ansvarlig investering.
 • 08. mar 2019Danske Bank - Investment Restrictions 2019
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018 Danske Bank Asset Management
 • 09. nov 2018Sustainable Investment Policy
 • 01. feb 2018Carbon footprint measurements on selected Danske Invest funds