Content is loading
Gå til hovedinnhold

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er en hjørnestein i arbeidet vårt med å beskytte kundenes investeringer og generere attraktiv avkastning. Samtidig er det også et middel til å skape forandring og bidra positivt til samfunnet.

Vårt fundament for ansvarlige investeringer

Arbeidet med ansvarlige investeringer er basert på fem prinsipper som omfatter alle kundeinvesteringer. Disse prinsippene støtter opp under vår ambisjon om å skape attraktiv avkastning, skape verdi for kundene og bidra til en positiv og bærekraftig utvikling.


Vi inkluderer bærekraftsrisiko i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.

Vi er aktive eiere som søker å støtte og påvirke virksomhetene til å utvikle seg i en positiv retning.

Vi inkluderer bærekraftrisiko når vi velger ut investeringsproduktene som skal brukes når vi gir økonomiske råd til våre kunder.

Vi er åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer.

Vi bidrar til utvikling av ansvarlige investeringer.

Fornuftige investeringer på et ansvarlig grunnlag

Ansvarlige investeringer handler om å foreta gode og fornuftige investeringer. I Danske Bank analyserer vi miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG)-faktorer sammen med økonomiske faktorer for å beskytte våre kunders investeringer. Ved å gjøre dette får vi innsikt i virksomhetenes forretningsmodeller, og vi er i stand til å velge best mulige investeringer for våre kunder – investeringer som er bygget på et ansvarlig grunnlag og som kan gi attraktiv, langsiktig avkastning.

Vi analyserer oss frem til de virksomhetene som er best posisjonert for å møte de globale klimautfordringene, og som vi forventer vil dra nytte av en økonomisk vekst som andre virksomheter ikke vil oppleve.

Martin Slipsager Frandsen

Senior porteføljeforvalter

Vi har en klar ambisjon om å finne virksomheter som viser vilje og som er i ferd med å forbedre seg når det gjelder bærekraft.

Andreas Dankel

Sjefsporteføljeforvalter

Med bidrag til positiv endring

Vi bruker vår innflytelse som investor for å oppmuntre virksomhetene til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning, og for å støtte deres langsiktige utvikling og vekst. Våre investeringsteam deltar i direkte dialog med virksomheter, avlegger stemme på generalforsamlinger og samarbeider med andre investorer for å skape en reell forskjell og påvirke atferden til virksomhetene vi investerer i. Vår ambisjon er å påvirke virksomhetene til å administrere og forbedre arbeidet med forretningsrelaterte bærekraftsproblemer.

For Danske Bank innebærer dette å være en ansvarlig investor som bidrar med løsninger og er med på å skape endring. Vi tror at dette er den mest effektive måten å ikke bare skape bærekraftige virksomheter på, men også å skape verdier for våre kunder og oppnå endring i samfunnet.

Vi deltar i dialog med virksomhetene for å få en bedre forståelse av virksomheten deres, og for å kunne påvirke dem og hjelpe dem med å utvikle seg i riktig retning.

Olga Karakozova

Senior porteføljeforvalter

Bærekraftshensyn tas med i investeringsbeslutningene

Å analysere, identifisere og redusere bærekraftsrisiko som kan påvirke investeringene negativt, er en integrert del av våre investeringsprosesser, og dette har vært et sentralt satsingsområde for oss i en årrekke.

Våre investeringsteam analyserer bærekraftsproblemer, anvender aktivt eierskap og screening samt begrensninger for å håndtere bærekraftsrisiko – og alt dette hjelper oss med å identifisere attraktive investeringsmuligheter.

Analyse av bærekraft


Vi analyserer bærekraftsfaktorer for å håndtere og redusere risiko og ta best mulige investeringsbeslutninger til beste for våre kunder.

Les mer om ESG-analyser

Aktivt eierskap


Vi går i dialog med virksomheter og deltar i avstemninger på generalforsamlinger for å påvirke deres atferd, støtte bærekraftig utvikling og håndtere bærekraftsrisiko.

Les mer om aktivt eierskap

Screening og restriksjoner


Vi screener investeringsuniverset og ekskluderer virksomheter med sikte på å identifisere og redusere bærekraftsrisiko.

Les mer om screening

Anerkjent av FN

På sju områder innenfor vårt arbeid med ansvarlige investeringer har vi fått høyest eller nest høyeste rangering i henhold til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

Les mer om våre retningslinjer og rapportering

Flest LuxFLAG-fond i Europa

82 av investeringsfondene våre har fått tildelt det akkrediterte sertifikatet for bærekraft, LuxFLAG ESG. Danske Bank er rangert som en av institusjonene i Europa som har det høyeste antallet LuxFLAG ESG-sertifiserte fond.

Les mer om LuxFLAG-fond

Vi hjelper kundene å investere ansvarlig

Når vi gir økonomisk rådgivning, er det de enkelte kundenes ønsker og behov som står i fremste rekke. I fremtiden er det vår ambisjon å hjelpe kundene våre med å velge investeringsløsninger som er i tråd med deres egne verdier og preferanser når det gjelder bærekraft og økonomiske mål.

Les mer her om investeringsprodukter innen ESG og bærekraft

Vår strategi og vårt arbeid med ansvarlige investeringer

I Danske Bank er åpenhet og transparens i arbeidet med ansvarlige investeringer svært viktig. Du kan lære mer om vår strategi for ansvarlige investeringer i våre forskjellige retningslinjer. Vi publiserer også regelmessige rapporter og publikasjoner der du kan lese om våre resultater, tilnærminger og fremdrift innen ansvarlige investeringer.

Her finner du våre rapporter og publikasjoner

Erklæring om vesentlig negativ påvirkning på bærekraftfaktorer

Når vi fatter investeringsbeslutninger på vegne av våre kunder, vil vi vil ta hensyn til vesentlig negativ påvirkning en investering kan ha på bærekraftfaktorer. Vi vurderer dette i forhold til type og grad av påvirkning samt ut fra investeringsløsningenes sammensetning.
Les mer her (Engelsk PDF)

Ved valg av hvilke investeringsprodukter og andre investeringsrelaterte løsninger som skal inngå i det produktutvalget som vi kan gi råd om til våre kunder, tar vi ikke hensyn til vesentlig negativ påvirkning på bærekraftfaktorer.
Les mer her (Engelsk PDF)