Bærekraftige investeringer

Når vi sparer og investerer på vegne av kundene våre, forventer de at vi beskytter midlene deres og får dem til å vokse. De forventer også at vi investerer bærekraftig og integrerer ESG-aspekter (miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse) i investeringsprosessen. Vi er opptatt av at investeringene skal være bærekraftige; dette er en del av forpliktelsen vår overfor kundene våre. På veien mot å innføre ESG i investeringsprosessene våre, vil vi bli bedre og bedre til å foreta velinformerte investeringsbeslutninger og tilby kundene våre løsninger som tar sikte på å levere konkurransedyktige resultater på og lang sikt.

Berit Behring

Head of Wealth Management og medlem av ledelsen i Danske Bank

0b036d39-00090258-18e7e003

ESG i investeringsprosessene

For oss handler bærekraftige investeringer om å investere smart. Vi jobber kontinuerlig mot å innføre ESG i investeringsprosessene våre, vil vi bli bedre og bedre til å foreta velinformerte investeringsbeslutninger. Vi analyserer miljømessige, sosiale, ledelsesmessige og økonomiske faktorer for bedre å kunne forstå selskapene vi investerer i – som forretningsmodeller, posisjoner, risikoer og muligheter. Dette er ikke sideordnede faktorer, men en integrert del av prosessene, produktene og rådgivningen vi tilbyr. Vi kaller det «ESG Inside». 

ESG inside logo

Fokus på aktivt eierskap

Det er i selve investeringsprosessene våre at vi kan utgjøre en forskjell. Som investorer kan vi påvirke selskaper til å integrere bærekraft i forretningsmodeller, ledelse og rapportering. Vi kan utfordre selskapene og påvirke dem til å håndtere sentrale spørsmål. Som investorer kan vi støtte selskapenes utvikling og vekst.
Bærekraftige investeringer handler om å ta ansvar. Vi mener at det er mer bærekraftig å håndtere ESG-forhold når problemer eller bekymringer oppstår enn å avstå fra å investere i selskaper og forvente at problemene løses av noen andre. Investeringsteamene våre kan bidra til endringer og påvirke hvordan selskaper håndterer ESG-risikoer og -muligheter.

Som langsiktige investorer med inngående kunnskap om det norske aksjemarkedet, kan vi benytte aktivt eierskap til å påvirke selskaper og utgjøre en forskjell.

Lars Erik Moen

Leder norske aksjer, Danske Invest

Vi mener at selskaper som presterer godt på ESG-området eller viser framgang på området vil gi bedre risikojustert avkastning enn de med lav score, fordi disse selskapene har lavere risiko knyttet til finansiering, markeder og produkter.

Andreas Dankel

Chief Portfolio Manager

Aktivt eierskap

Direkte dialog og stemmegivning på generalforsamlinger er viktige verktøy i jobben med å skape langsiktig verdi for våre kunder og selskapene vi investerer i.
Les mer om aktivt eierskap

ESG-integrasjon

Vi integrerer ESG i investeringsprosessen sammen med andre finansielle aktorer for å kunne treffe best mulig med våre investeringsbeslutninger.
Les mer om ESG-integrasjon

Screening

Vi bruker screening for å identifisere investeringsrisiko med tanke på ESG-forhold og til å implementere Danske Bank Groups investeringsrestriksjoner.
Les mer om screening som verktøy

Investeringsstrategi og -tilnærming for bærekraftige investeringer

Du kan få mer informasjon om arbeidet vårt for bærekraftige investeringer ved å lese retningslinjene våre. Du kan også få mer informasjon om resultatene og framdriften vår ved å lese forskjellige rapporter.

  • 06. aug 2020Our Sustainable Investment Journey 2020 NO
  • 24. mar 2020Historier om aktivt eierskap 2020
  • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
  • 26. aug 2020Sustainable Investment Instruction - Active Ownership 2020
  • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
  • 28. maj 2019Our Sustainable Investment Journey 2019Norsk
  • 26. feb 2019Lost in Translation - In Search of Authenticity in ESG Integration
  • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018
  • 06. jan 2020Sustainable Investment Policy
  • 22. sep 2020Danske Bank Investment Restrictions