Content is loading
Gå til hovedinnhold

Årsresultat 2012

Solid fra Danske Bank i Norge

I et år med omfattende endringer i Danske Bank –konsernet leverer den norske virksomheten et godt resultat tilpasset stadig skjerpede rammevilkår.

Årsresultatet på 2 410 millioner kroner skyldes i hovedsak høy aktivitet innen Danske Bank Markets samt mer normaliserte rentemarginer. ”Jeg er fornøyd med at vi har evnet å tilpasse oss endringene i markedet og at våre medarbeidere har klart å opprettholde et sterkt kundefokus i et år med omfattende endringer også i Norge", sier Country Manager Tone Lunde Bakker.

Kompetanse og teknologi

Personal Banking Norge har hatt et godt tilfang og en god vekst i antallet nye kunder gjennom året og klart å tiltrekke seg breddekunder gjennom et godt tilbud av spare-, investerings- og forsikringsprodukter.

Danske Bank har samtidig befestet sin rolle som teknologiledende i det norske bankmarkedet. Dette har vært en satsningsområde siden banken, blant de første i Norge, lanserte egen nettbank i 1997. Nylig var også banken først med å lansere Nettmøte, der kundene kan ha et møte sin rådgiver over nettet.

Business Banking Norge fortsatte en god utvikling av forretningen med vekst i innskuddene, samtidig som utlånene holdes stabile. Dette kombinert med at forretningsvolumet innenfor andre inntektsområder øker. Totalt sett skaper dette en mer balansert fundingsituasjon og en inntjening som er mindre avhengig av rentemarginen på utlån.

I fjerde kvartal lanserte Danske Bank Enkeloppstart.no i samarbeid med IF og Danica. Satsingen skal gjøre det lettere for nyetablerte bedrifter å finne riktig bank- og forsikringsløsninger på en enkel og fremtidsrettet måte.

Danske Bank Markets har i samarbeid med forretningsenheten Corporates & Institutions satset betydelig i obligasjonsmarkedet gjennom året. Blant annet ved å ansette ressurspersoner og bygge opp en egen enhet for High Yield-obligasjoner. 2012 er Danske Bank Markets beste år i det norske markedet noen sinne.

Les hele pressemeldingen