Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 2. kvartal

Klar for vekst i Norge

Danske Bank har gjennom de siste kvartalene gjort en rekke tilpasninger for å styrke kapitalen, lønnsomheten og likviditeten. Organiseringen er endret fra en geografisk modell til en modell med utgangspunkt i kundebehov.

Et balansert inntekts- og kostnadsnivå samt en sunn kredittportefølje i første halvår gjenspeiler at dette langsiktige arbeidet gir resultater.

- For å fortsette den positive utviklingen er banken nå klar til å vokse og ta markedsandeler i det norske markedet på tvers av forretningsområder i tiden som kommer, sier Country Manager, Tone Lunde Bakker.

Corporates & Institutions

Banken satser fortsatt sterkt i Corporates & Institutions segmentet og har det siste året vunnet en rekke nye store kunder.

Satsingen i obligasjonsmarkedet og Risk Advisory har gitt gode resultater og vil fortsette. Videre ønskes en vekst innen Corporate Finance og Equities. Banken har også vært meget aktiv innen oppkjøpsfinansiering hvor vi ser aktiviteten er økende.

Business Banking

I det tradisjonelle bedriftsmarkedet gir det langsiktige arbeidet med kundetilfredshet resultater. Bankens egne undersøkelser viser at kundene i prioriterte segmenter er landets mest fornøyde. Til sammen gir dette rom for å rekruttere nye gode kunder og ta markedsandeler i Norge.

Danske Bank ønsker også å ta en ledende posisjon innenfor digital banking i bedriftsmarkedet. I første kvartal lanserte banken den første cross border mobilbank for iPhone og Android-telefoner. I slutten av andre kvartal ble det også lansert en videreutviklet versjon for tablets.

Personal Banking

I personmarkedet har banken gjennom det siste halvåret tatt et tydelig grep om rollen som rådgiver innen spare- og investeringsområdet. Nye tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at dette arbeidet har vært vellykket. Bankens kapitalforvalter – Danske Capital – hadde i første halvår en netto tegning på totalt 840 millioner kroner i personmarkedet – mest av alle aktørene i markedet. Tallene viser at hver tredje krone gikk til Danske Bank og Danske Capital i første halvår 2013.

I tillegg satser Danske Bank også i personmarkedet sterkt på konkurransedyktige digitale løsninger. I perioden har banken blant annet lansert Nettmøte som første aktør og nye løsninger er også på veil.

Les hele pressemeldingen