Content is loading
Gå til hovedinnhold

Bedret resultat og økte inntekter i tøft norsk bankmarked

Danske Bank Norge leverer gode tall for årets ni første måneder, trass i et utfordrende marginbilde for norske banker. Handelsinntektene er blant elementene som bidrar positivt.

Resultatet etter skatt steg 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 1.868 millioner kroner til 2.266 millioner kroner.

Bankens samlede inntekter økte i perioden med ni prosent, der en oppgang i handelsinntekter – grunnet økt aktivitet innen sikring av renter samt større interesse for norske rentepapirer - var blant det som bidro mest. Kostnadssiden påvirkes av økte utgifter knyttet til investeringer innen compliance og anti-hvitvaskingstiltak.

– De tre første kvartalene av 2019 har vært preget av solid drift og god aktivitet. Kundeveksten har vært tilfredsstillende, både med hensyn til privat- og bedrifts-satsningen vår, og det er gledelig å se at stadig flere nordmenn velger oss som sin bankforbindelse. Samtidig opplever norske banker fremdeles et betydelig press med hensyn til marginene på boliglån, noe selvsagt også vi merker på kroppen, sier landesjef Trond F. Mellingsæter.

Utlånsveksten siden årsskiftet har vært på 10,3 prosent, mens innskuddsveksten var på 0,7 prosent.

Grønne lån, shipping-initiativer og kundetilfredshet

Danske Bank-gruppen, inkludert Danske Bank i Norge, fortsetter sin satsning på grønn finansering, og er nå størst i Norden på dette feltet, samt tredje størst i Europeisk sammenheng. Blant prosjektene banken nylig har vært med på her til lands finner man bygget Lysgården i Trondheim, som med sitt meget moderne kontorbygg oppfylte kravene til grønn finansiering.  

Innen shipping er Danske Bank nå med på initiativet «Getting 2 Zero», lansert under FN’s klimamøte i slutten av september. Tiltaket er et globalt samarbeid mellom store foretak innen skipsfart, energi, infrastruktur og finans, hvor målet er å produsere klima-nøytrale skip som er i drift innen 2030.

Samtidig leverer banken fremdeles solid med hensyn til kundetilfredshet, og EPSI Ratings nylig publiserte årlige kundeundersøkelse viste at Danske Bank har løftet sitt resultat for bedriftsmarkedet sammenlignet med fjoråret, og at banken her scorer høyest blant forretningsbankene.

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin rapport for 1.-3. kvartal 2019 den 1. november.

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Øystein Andre Schmidt, Pressesjef
Danske Bank Norge
oystein.schmidt@danskebank.no