Content is loading
Gå til hovedinnhold

Høy aktivitet i første kvartal

Danske Bank i Norge starter 2019 med høy kundeaktivitet og dette resulterer i vekst i innskudd, utlån og resultat. Bunnlinjen endte på 690 millioner norske kroner

Danske Bank i Norge relanserte samarbeidet med Akademikerne fra nyttår og på samme tid gikk også TEKNA inn i avtalen. Dette resulterte i nesten tre ganger så mange boliglånssøknader i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018.

- Vi ser en god kundetilstrømming både i bedrifts-markedet og ikke minst i personmarkedet. Jeg kan ikke huske at vi noensinne har hatt et mer aktivt kvartal der så mange nordmenn har ønsket å møte oss for å bli kunde eller få rådgivning, sier landesjef Trond F. Mellingsæter.

Mellingsæter er samtidig fornøyd med at veksten kommer både på utlånssiden og innskuddssiden samtidig som provisjonsinntektene øker.

- Helhetlig rådgivning er kjernen i vårt betjeningskonsept både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Utviklingen i provisjonsinntektene i kvartalet viser at vi lykkes med denne tilnærmingen også i perioder med høy aktivitet, sier landesjefen.

De økte volumene bidrar til å holde netto renteinntekter stabile til tross for fallende marginer i det norske markedet. Samtidig bidrar økt kundeaktivitet i Markets til å øke handelsinntektene og til sammen gir dette en økt topplinje med ni prosent.

Bankens kostnader øker også i perioden primært grunnet ekstraordinært høy kundeaktivitet samt økte utgifter og investeringer innenfor Compliance-området.

Solid bunnlinje

Sammen med lavere nedskrivninger, som følge av god utvikling i norsk økonomi, gir dette et solid resultat for første kvartal, som ender 24 prosent høyere enn i 2018.

- Vi har god fart i alle deler av forretningen og engasjerte ansatte med et stort hjerte for banken og som hver dag gjør sitt ytterste for å gi kundene det de ønsker og forventer. I en tid der alt blir stadig mer effektivt og digitalt er de ansatte for meg den viktigste ressursen vi har. Det skal kundene våre merke også framover, sier Mellingsæter.