Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank implementerer nye tiltak mot hvitvasking

Etter en kontroll av det norske Finanstilsynet, implementerer Danske Bank nye, strenge tiltak mot hvitvasking for den norske virksomheten.

- Danske Bank er en internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, hvor tiltak mot hvitvasking har høyeste prioritet på tvers av landene. De siste årene har vi tatt mange initiativ for å forbedre vår innsats mot økonomisk kriminalitet, men dessverre har vi ikke lyktes helt i å tilpasse oss den nye lovgivningen i Norge. Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger, sier Trond Mellingsæter, landssjef for den norske virksomheten.  

Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av anti-hvitvaskingsarbeidet i den norske filialen av Danske Bank. Et sammendrag av sluttrapporten er publisert i dag, og Danske Bank har parallelt med arbeidet med Finanstilsynet, allerede planlagt og implementert 35 konkrete tiltak som imøtegår Finanstilsynets hovedfunn. Av disse er 21 fullført og i tillegg er ytterligere tiltak i ferd med å bli satt i verk. Noen av de viktigste prosessene inkluderer ferdigstillelse av gyldig identifikasjon for kundebasen og nye intern organisering.

- De strenge tiltakene vi implementerer vil påvirke en rekke kunder, både bedrifter og privatkunder, da kravene til opplysninger og dokumentasjon vil øke. Vi håper på forståelse for disse tiltakene, da Danske Bank gjør vårt ytterste for å sikre nåværende og fremtidig etterlevelse av lokalt regelverk. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å gi oss nødvendige data og dokumentasjon, sier Mellingsæter.

Danske Bank i Norge har flere hundre ansatte som arbeider med anti-hvitvasking og implementerer et program med de nye tiltakene, inkludert:

  • Økt innsats for å samle inn gyldig identifikasjon og oppdatert Kjenn din kunde-informasjon for alle kunder.
  • Styrking av den lokale organisasjonen for bedre styring og kontroll og etterlevelse av lokalt lovverk, inkludert ny ledelse av anti-hvitvaskområdet i Norge. 
  • Store investeringer for å styrke rammeverket for risikovurdering, scoringsmodell, transaksjonsovervåkning og andre oppgaver, formelt ledet av Danske Banks globale organisasjon.

- Vi har allerede økt vår innsats og har implementert nye strukturer og tiltak parallelt med prosessen med Finanstilsynet. Funnene i tilsynets rapport vil føre til at vi styrker våre prosedyrer enda mer, og vi har satt av betydelige ressurser til å operasjonalisere hele bredden av tiltak. Dedikasjonen til denne viktige saken og støtten fra resten av organisasjonen gjør oss sikre på at vi bygger en sterk anti-hvitvaskingsorganisasjon for fremtiden, avslutter Bent Richard Eidem, den nye lederen for anti-hvitvaskingsområdet i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med: 

Kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen, mobil +47 970 12 350