Content is loading
Gå til hovedinnhold

Fortsatt god underliggende drift trass utfordrende markedsforhold

Det kraftige fallet i oljeprisen og følgene av Corona-pandemien gjorde at 1. - 3. kvartal ble en utfordrende periode for Danske Bank i Norge. Samtidig fortsetter veksten hva gjelder kunder, utlån og renteinntekter.

Veksten i netto renteinntekter så langt i 2020 har vært på sterke 20 prosent sammenlignet med Q1-Q3 2019. I fjor var fasit her 4.131 millioner kroner etter tre kvartaler mot 4.975 millioner i år. 

Utlånsveksten endte på 6 prosent mens veksten i innskudd endte på 24 prosent. 
Samtidig sørger følgene av Corona-viruset og oljeprisfallet tidligere i år for en betydelig økning i avsetninger til mulige tap sammenlignet med Q1-Q3 2019. Totalt er avsetningene på 4.880 millioner så langt år. Dette gir dermed et negativt resultat etter skatt på 1.611 millioner kroner.  

– Den underliggende driften i Danske Bank Norge fortsetter å være god på tross av de utfordrende markedsforholdene. Vi har i løpet av årets ni første måneder blant annet blitt kontaktet av veldig mange nordmenn som ønsker å bli privatkunder hos oss, noe som gjør oss både stolte og ydmyke. Samtidig har dette også så langt vært et noe utfordrende år, og vi ser fremdeles at enkelte av våre kunder – spesielt innenfor olje- og oljeservicebransjen - opplever vanskelige tider. Vi fortsetter å fokusere på å gi trygg og solid rådgivning til alle som har behov for det, og å finne gode løsninger som passer til den enkelte, sier landssjef i Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter. 

Til tross for et annerledes år, der en betydelig del av bankens fokus altså har vært rettet mot å bistå kunder gjennom en utfordrende tid, har man også halt i land flere større avtaler den siste tiden. 

Blant annet ble det i slutten av august klart at landets nest største nettaktør hva gjelder strøm, Tensio, hadde valgt Danske Bank som sin hovedbankforbindelse. Så å si nøyaktig to måneder senere, i det oktober gikk mot slutten, var det Danske Banks livselskap Danica som kunne melde om en større avtale, denne med ingeniørforbundet NITO.

-  Jeg må si jeg er dypt imponert over mine egne kollegers evne til å fortsette det solide arbeidet selv i en tid som jeg forstår kan oppfattes som vanskelig. Avtalene med Tensio og NITO i høst viser at vi i Danske Bank fremdeles er konkurransedyktige når det kommer til de større kontraktene der ute og at vi evner å dra i land de større «fiskene» selv når ytre forhold setter oss uventede og uvante prøver. Det viser i mine øyne stor styrke i organisasjonen, sier Mellingsæter. 

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin rapport for 1. – 3. kvartal 2020 den 4. november.

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
stian.arnesen@danskebank.no