Content is loading
Gå til hovedinnhold

Solid drift - olje og Corona påvirket negativt

Situasjonen knyttet til Coronavirus-pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen gjorde at 1. kvartal 2020  ble både annerledes og utfordrende for Danske Bank i Norge. Samtidig fortsetter banken å levere solide tall knyttet til underliggende drift.

Corona-viruset og oljeprisfallets samlede innvirkning på norsk næringsliv førte blant annet til en betydelig økning i avsetninger til mulige tap i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019. Totalt ble avsetningene på 2.883 millioner, der brorparten var på kundenivå knyttet til olje- og oljeservice-næringen. Dermed fikk man et negativt resultat etter skatt i kvartalet på 1.602 millioner kroner.

– Næringslivet er inne i en meget utfordrende periode grunnet Corona-viruset. Banksektoren er på mange vis en temperaturmåler for den økonomiske utviklingen i landet vårt, og da får definitivt også vi får merke hvor alvorlig situasjonen nå er. Vårt hovedfokus gjennom denne tiden har vært å bistå våre kunder gjennom det som har vært en meget utfordrende og vanskelig tid, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

En vekst i utlån på ti prosent førte videre til at netto renteinntekter steg 21 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019, fra 1.339 millioner kroner til 1.618 millioner
kroner. Innskuddsveksten endte på 13 prosent. Handelsinntektene falt totalt i 1. kvartal, mye grunnet meget utfordrende finans- og rentemarkeder i årets tre første
måneder.

Stor aktivitet blant bankens større kunder førte imidlertid til at provisjonsinntektene isolert sett endte opp  29 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Antall kundemøter kraftig opp

Banken har i forbindelse med Corona-situasjonen opplevd en markant økning i kundehenvendelser inn, samtidig som man også har gått i dialog med kunder proaktivt gjennom perioden.

- Antallet kundemøter som er gjennomført er opp med 50 prosent i 1. kvartal. Mange av våre privatkunder har søkt om avdragsfrihet på boliglånene sine mens bedrifter over hele Norge har kommet til oss med ønske om økt likviditet i denne perioden. Jeg er stolt og ydmyk overfor den jobben som alle våre ansatte her i Norge har gjort de siste ukene knyttet opp mot Corona-situasjonen – i stor grad fra sine respektive hjemmekontorer, sier Mellingsæter.

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin rapport for
1. kvartal 2020 den 30. april.

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Øystein Andre Schmidt, Pressesjef
Danske Bank Norge
oystein.schmidt@danskebank.no