Content is loading
Gå til hovedinnhold

Stødig og god utvikling i 2019

I et tøft norsk marked noterte Danske Bank seg i 2019 for løft i inntektene, god kundevekst og et bedret totalresultat.

Resultatet etter skatt steg 24 prosent sammenlignet med 2018, fra 2.344 millioner kroner til 2.900 millioner kroner.

Bankens samlede inntekter økte i 2019 med elleve prosent og endte til slutt på 7.463 millioner, godt hjulpet blant annet av en oppgang i handelsinntektene. 
Kostnadssiden ble påvirket av økte utgifter knyttet til investeringer innen compliance og anti-hvitvaskingstiltak.

– Vi i Danske Bank Norge kan vært godt fornøyde med 2019 totalt sett, trass i at markedet vi opererer i var preget av hard konkurranse gjennom hele fjoråret. Vi opplever god kundevekst samtidig som vi greier å heve det totale resultatet vårt. Spesielt hva gjelder handels- og provisjonsinntekter er det gledelig å se at vi gjør det bedre enn i 2018, sier landesjef Trond F. Mellingsæter.

Utlånsveksten i 2019 endte på elleve prosent, mens innskuddene steg 1 prosent.

Grønne initiativ, god kundetilfredshet og et storkundesegment i medvind

Fjoråret for Danske Bank i Norge var videre preget av en rekke initiativ innen ESG og bærekraft. På shipping-siden ble banken blant annet med på «Getting 2 Zero»-programmet samt engasjerte seg i «Poseidon Principles» - begge satsninger hvis mål er å finne nye og grønnere løsninger for større fartøyer til havs. 

- Som en av de største bankene på det norske markedet sier det seg selv at vi skal bidra til grønn dreining og omstilling der vi kan, og her har vi bare sett starten på en utvikling som vil skyte ytterligere fart i årene fremover, sier Mellingsæter.

Samtidig fortsatte banken å gjøre det godt med hensyn til kundetilfredshet, og undersøkelser viste blant annet at mellomstore bedrifter plasserte Danske Bank som nummer én. Resultatene fra EPSI Ratings mot slutten av året viste i tillegg at man scorte høyest på kundetilfredshet blant forretningsbankene.

Bankens avdeling for storkundesegmentet har videre hatt god kundetilvekst og leverte i 2019 sitt beste år noen sinne, blant annet grunnet en økning på obligasjonssiden.  

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin rapport for 1.-4. kvartal 2019 den 5. februar. 

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Øystein Andre Schmidt, Pressesjef
Danske Bank Norge
oystein.schmidt@danskebank.no