Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank støtter FNs prinsipper for ansvarlige banktjenester

Danske Bank har anerkjent prinsippene for ansvarlige banktjenester utviklet av FNs miljøprogram - finansinitiativ (UNEP - FI). Formålet med prinsippene er å gi et felles rammeverk for bransjen for hvordan vi fremover sikrer en bærekraftig bankvirksomhet.

Samfunnets interesser er integrert i vår virksomhet

Vårt mål er å drive bærekraftig fremgang og å gi en positiv innvirkning i samfunnene som vi er en del av. Vår innsats retter seg godt mot prinsippene, siden deres hovedfokus er å sikre at vi fortsetter å integrere samfunnets interesser i vår virksomhet. Ved å anerkjenne prinsippene vedtar vi et globalt rammeverk for hva det betyr å være en ansvarlig og bærekraftig bank og får tilgang til veiledning og verktøy som kan støtte implementeringen.

Prinsippene er for tiden i offentlig høring og forventes å bli offisielt lansert på FNs generalforsamling i New York i september.

Danske Banks samfunnsmessige og bærekraftige strategi

Vår samfunnsmessige konsekvens- og bærekraftstrategi passer godt overens med prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, og fokuset vil være på å sikre en sterk gjennomføring, særlig i forhold til bærekraftig finans.

I løpet av de siste årene har vi økt fokuset på hvordan vi bruker vår finansieringsmulighet til å drive samfunnsmessige endringer. Vi styrker ESG-integrasjonen i våre investeringer og utlånsaktiviteter, med fokus på sektorer med store klima- og menneskerettighetspåvirkninger. Vi arbeider også med nye løsninger som grønne lån og grønne obligasjoner for å hjelpe kundenes overgang til en grønnere økonomi. 

Kristin Valen Kvåle

Societal Impact & Sustainability Lead i Danske Bank Norge.

Hun fortsetter:

Det er imidlertid mye mer å gjøre for å fullt ut forstå våre positive og negative virkninger. I de kommende årene vil vi fortsette å analysere og vurdere effektene våre og arbeide for å øke innsatsen vår. Det endelige målet er å sikre at vi holder samfunnsmessig innvirkning og bærekraft naturlig innebygd i alt vi gjør, og prinsippene gir et utmerket rammeverk for vårt arbeid.