Content is loading
Gå til hovedinnhold

Nye finansieringsprinsipper setter fart på det grønne skiftet i skipsfarten

Danske Bank har sammen med flere andre ledende, internasjonale finansinstitusjoner besluttet å ta større hensyn til klimaet i utlånsbeslutningene. Dette for å styrke arbeidet med å avkarbonisere shipping. 

Poseidon-prinsippene vil være et globalt rammeverk for vurdering og avsløring av klimatilpasning av finansinstitusjonenes shippingporteføljer. Målet med prinsippene er å fremme ansvarlig miljøforvaltning og sosialt ansvarlig adferd gjennom hele den maritime verdikjeden.

—Som en av de ledende finansinstitusjonene innen shippingindustrien, er vi bevisste på vår rolle i å møte og fremme sektorens høye ambisjon om å avkarbonisere og endre skipsfarten. I den forbindelse tror vi at Poseidon-prinsippene er et av en rekke viktige initiativ som kan bidra til dette viktige arbeidet. Tidligere har vi også signert på Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) og jobber aktivt i dialog med våre kunder omkring miljøetematikk, sier Øivind Haraldsen, Global Head of Shipping i Danske Bank-konsernet.

Les mer om RSRS her

Som en av de ledende finansinstitusjonene innen shippingindustrien, er vi bevisste på vår rolle i å møte og fremme sektorens høye ambisjon om å avkarbonisere og endre skipsfarten. I den forbindelse tror vi at Poseidon-prinsippene er et av en rekke viktige initiativ som kan bidra til dette viktige arbeidet. Tidligere har vi også signert på Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) og jobber aktivt i dialog med våre kunder omkring miljøetematikk

Øivind Haraldsen

Global Head of Shipping, Danske Bank

Poseidon-prinsippene er i samsvar med retningslinjene og ambisjonene i den opprinnelige drivhusgasstrategien som ble vedtatt i april 2018 av medlemslandene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). Strategien pålegger at drivstoffutslipp fra internasjonal frakt må stoppes så snart som mulig, samt at industrien må redusere de totale årlige drivhusgassutslippene med minst 50 prosent av 2008-nivå innen 2050, med sterk vekt på nullutslipp.

Prinsippene etablerer en felles grunnmur for kvantitativt å vurdere og avsløre om finansinstitusjonenes utlånsporteføljer er i tråd med vedtatte klimamål. På denne måten tjener de også som et viktig verktøy for å håndtere kritiske investeringsrisiko.

Poseidon-prinsippene gjelder for långivere, relevante utleiere og økonomiske garantier, inkludert eksportkredittilsyn. De vil bli implementert i interne retningslinjer, prosedyrer og standarder og brukes i alle kredittprodukter sikret av fartøyer som faller under IMO.