Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank vil måle hvordan investeringer og bedriftslån påvirker biodiversitet

Som første nordiske bank har Danske Bank blitt medlem av Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Med partnerskapet kan vi kartlegge, og på lenger sikt sette konkrete mål, for vår påvirkning på biodiversitet.

Tapet av biodiversitet anses som en potensielt større krise enn klimaforandringer, og er en akutt trussel mot menneskeliv. 

Som første nordiske bank har Danske Bank blitt en medlem av Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), som er en internasjonal sammenslutning av banker som jobber for å redusere negativ påvirkning og øke positiv innflytelse på biodiversitet. 

– Biodiversitetskrisen har, historisk sett, ikke fått den samme oppmerksomheten som klimakrisen, men det er absolutt behov for handling, og finansindustrien har et ansvar for å aktivt delta i å løse utfordringen, sier Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finans i Danske Bank, og legger til: 

– PBAF er et viktig initiativ som understøtter og fremmer standardiseringen og transparensen av innsatsen for å måle og vurdere biodiversitetsrelatert økonomisk risiko. Partnerskapet tjener som en ramme for å måle og rapportere om vår biodiversitetspåvirkning, på tvers av investeringer og bedriftslån. 

Hva er biodiversitet?

Biodiversitet kan defineres som mangfoldet av dyr, planter, sopp og mikroorganismer, som utgjør vår naturlige verden. Hver av disse artene og organismene arbeider sammen i økosystemer for å opprettholde balansen og understøtte livet og alt vi trenger for å overleve – mat, rent vann, medisin og husly. Kort sagt kan et tap av biodiversitet føre til et sammenbrudd i dette økosystems funksjon, og utgjør dermed en alvorlig trussel mot virksomheter, økonomi og i siste instans: menneskeliv.

Et nødvendig skritt 

I 2020 ble Danske Bank medlem av det globale initiativet Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), som bidro til igangsettelsen av bankens innsats for å måle klimapåvirkning. Initiativet resulterte i et sett med klimamål, og intensjonen er å også sette biodiversitetsrelaterte mål, når vi har fått oversikt over vår påvirkning. 

– På samme måte som med CO2-utslipp, er vi først nødt til å vite hva vår påvirkning er, før vi kan sette gode mål. Medlemskapet i PBAF gir oss verktøyene som vi trenger for å styre investeringer og bedriftslån i en mer biodiversifisert retning, sier Samu Slotte. 

Om PBAF

PBAF er et uavhengig fond og verdensomspennende partnerskap, som består av 30 finansielle institusjoner fra syv land. PBAFs primære mål er å utvikle en standard som gjør det mulig for finansielle institusjoner å vurdere påvirkningen og avhengigheten av biodiversitet på lån og investeringer. Målet er å sette finansielle institusjoner i stand til å effektivt styre og rapportere om biodiversitetsrelatert risiko og muligheter, og bidra til bevarelse og bærekraftig bruk av biodiversitet.