Vi skaber langsigtet værdi for alle interessenter

Vi bidrager til økonomisk vækst og finansiel stabilitet ved at drive en forsvarlig og ansvarlig forretning. Det er vores ansvar at opbygge næste generations finansielle forståelse og udvikle innovative produkter, der er tilgængelige, brugervenlige og sikre.  

Udforsk vores strategiske tilgang >

Vækst for nystartede virksomheder

The Hub giver ambitiøse iværksættere mulighed for at skalere deres virksomhed ved at forbinde nystartede virksomheder med kandidater og investorer. 

Læs mere>

Det skal være nemt at donere

Omkring 300 velgørende organisationer i Danmark, Norge og Finland har øget deres fundraisingmuligheder ved at bruge appen MobilePay til pengeoverførsler i 2016.

Læs mere>

Pengeby

Pengeby er et spil, som lærer børn, hvordan de tjener penge, sparer op og prioriterer deres opsparing.

Læs mere>

7.000.000

børn har lært om værdien af penge siden 2008.

Sådan bidrager vi til finansiel stabilitet og økonomisk vækst

1.689

mia. kr. i samlet udlån til bankkunder i 2016

1.420

mia. kr. i kapital under forvaltning i 2016

5,5 

mia. kr. betalt i skat af årets resultat i de 15 lande, hvor vi drev virksomhed i 2016

300

ambitiøse iværksættere fandt kvalificerede medarbejdere gennem vores opstartsportal The Hub i 2016

171

mio. transaktioner via MobilePay i 2016

Ansvarlighed hos Danske Bank

I vores nye rapport beskriver vi vores tilgang til ansvarlighed, vores resultater og vores fremskridt i 2016. 

“I Danske Bank er vi et spejlbillede af vores kunder og de samfund, vi er en del af. Når de klarer sig godt, klarer vi os godt. Vi har altid anerkendt, at vores position i samfundet medfører et ansvar, og det er vigtigt for mig, at vi udfører vores forretning på en bæredygtig måde og skaber bedre muligheder for nuværende og fremtidens generationer.”

 

 - Thomas F. Borgen, CEO

Download CR rapport

Den bedste rådgivning

Mange kunder er afhængige af os, når de investerer i deres opsparinger og pensioner, eller når de køber et hjem. Det er vigtigt for forholdet til vores kunder, at de kan stole på vores integritet, og at rådgivningen er skræddersyet og i deres egen bedste interesse. I Danmark har vi f.eks. fjernet salgsincitamenter for personlige rådgivere, der nu bliver målt op mod ét nøglekriterium, nemlig kundetilfredshed. 

Læs mere

Ansvarlig investering

Når vi investerer på vegne af vores kunder, søger vi at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast på langt sigt på en forsvarlig måde. Det betyder, at vi investerer i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder og klima- og antikorruptionsprincipper og tilskynder de virksomheder, vi investerer i, til at håndtere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici bedst muligt. 

Udforsk ansvarlig investering

Ny bæredygtighedsfond

Danske Bank lancerede for nylig European Corporate Sustainable Bond Fund, som giver kunderne mulighed for at investere i virksomheder, der arbejder for en bæredygtig udvikling. 

Ansvarlig långivning

Ved bevilling af lån indgår vi et langsigtet engagement med kunden. Vi sørger for, at de forstår de hermed forbundne risici og forpligtelser, og at vi får en grundig indsigt i kundens situation og forretningsaktiviteter. For erhvervskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbagebetalingsevne, men tager også hensyn til, hvad midlerne skal bruges til, og vurderer eventuelle miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici [ESG-risici].
 • 04. apr 2016Danske Bank Position Statement Mining and metals
 • 04. apr 2016Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
 • 04. apr 2016Danske Bank Position Statement Foresty
 • 04. apr 2016Danske Bank Position Statement Arms and defence

Ansvarligt indkøb

Ansvarligt indkøb er en vigtig del af vores indkøbsproces, når vi forhandler nye kontrakter. I 2016 reviderede vi vores tilgang til indkøb for at sikre, at leverandører imødekommer vores ansvarlighedsstandarder samt implementerede Adfærdsregler for leverandører.

Vores ansvarlig indkøbsproces er baseret på dialog, og vi undgår så vidt muligt at belemre leverandører med unødvendige spørgsmål og tidskrævende processer. Vores risikovurdering består af tre faser: en prækvalifikation, et uddybende spørgeskema og hvis nødvendigt en handlingsplan. Mange leverandører behøver blot at gå i gennem første fase.

Læs mere

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere

Ansvarlig arbejdsgiver

Vores medarbejderes kompetencer, ekspertise og engagement er vores største aktiver. Vi stræber efter at skabe en engageret arbejdsplads, der tager behørigt hensyn til mangfoldighed, sundhed og sikkerhed.
Læs mere

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed. Send en besked til CR-afdelingen på dbgroupcr@danskebank.dk
Eller kontakt en CR-medarbejder direkte:
 • Dorte Eckhoff

  Head of Corporate Responsibility

  Phone: +45 33 44 00 00
  Email: deck@danskebank.dk
 • Thomas H. Kjærgaard

  Head of Responsible Investment

  Phone: +45 45 13 97 19
  Email: thkj@danskebank.dk
 • Andreas Brügmann Rasmussen

  Communications Consultant

  Phone: +45 45 14 57 92
  Email: andrra@danskebank.dk
 • Maria Westergaard Bolvig

  Communications Consultant

  Phone: +45 45 12 54 85
  Email: mbol@danskebank.dk