Årsregnskab 2016

13,1%

Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

19,9 mia. kr.

                     

Årets resultat

2016 var endnu et år med betydelig fremgang for Danske Bank. I et udfordrende marked leverede vi et tilfredsstillende resultat, samtidig med at vi styrkede vores markedsposition.

Thomas F. Borgen

Administrerende direktør

Download rapporten

Find de vigtigste filer

 • 02. feb 2017Årsrapport 2016
 • 02. feb 2017Annual Report 2016
 • 02. feb 2017Fact Book Q4 2016
 • 02. feb 2017Conference call presentation 2016
 • 02. feb 2017Speech from conference call 2016
 • 02. feb 2017Audio from conference call 2016
 • 02. feb 2017Risk Management 2016
 • 02. feb 2017Additional Pillar 3 disclosures Q4 2016
 • 02. feb 2017Corporate Governance Rapport 2016
 • 06. feb 2017Danske Bank CR Factbook 2016
 • 02. feb 2017Individuelt solvensbehov 2016
 • 02. feb 2017Tilsynsdiamant 2016
Se alle filer

Forventninger til 2017

Nettorenteindtægterne forventes at ligge på et højere niveau end i 2016 som følge af et øget forretningsomfang og lavere fundingomkostninger.

Nettogebyrindtægterne forventes at være lidt højere end i 2016. Udviklingen vil dog afhænge af kundeaktiviteten.

Handelsindtægter og øvrige indtægter forventes ikke at blive helt lige så påvirket af særlige poster som i 2016.

Omkostningerne forventes at falde noget i forhold til 2016.

Nedskrivninger på udlån forventes fortsat at være lave, men højere end i 2016. Resultatet for 2017 forventes at ligge på 17-19 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Det er fortsat vores langsigtede ambition at levere en egenkapitalforrentning på minimum 12,5 pct.

Fact Book

Vi opdaterer vores fact book hvert kvartal. Den indeholder bl.a. regnskabtal, nøgletal og makroøkonomiske indikatorer.

272

 Antal filialer

2.2

millioner

Antal kunder på netbank, mobil- og tabletbank

Engangsposter

Download i Excel


Regnskabstal

Resultatopgørelse
Balance
Hovedtal
Nøgletal
Resultatopgørelse

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Balance

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Hovedtal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Nøgletal

Se historiske data for Danske Banks resultatopgørelse, balance og hovedtal tilbage til 1998.

Download regnskabsdata tilbage til 1. kvartal 2004
Download regnskabsdata for perioden 1998-2004

Bestil materiale

Du kan bestille vores årsrapporter, fact books eller den seneste roadshow-præsentation.

Bestil

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regulering

Redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, information om EBA-data og EU-stresstests samt oplysninger om kapitalkravsdirektivet og -forordningen.
Læs mere om regulering

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere om gæld

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Phone: +45 45 12 84 83
  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Louisa Baruch

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 21 56 19 35
  Email: lobar@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk