Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi–joulukuu 2017: Hyvä tulos kaikissa liiketoiminnoissa

Danske Bank Suomen toimintojen kehitys jatkui vakaana vuonna 2017. Suomen kansantalouden kasvu jatkuu, ja pankin luotonanto sekä yritysasiakkaille että kotitalouksille kasvoi. Kokonaisluottokanta kasvoi 3 prosenttia, ja luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille kasvoi 10 prosenttia.

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 645,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2016: 617,9 miljoonaa euroa, kasvu 5 %). Kasvuun vaikuttivat korkokatteen ja arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottojen kasvu. Alhaisesta korkotasosta huolimatta korkokatteen kasvua tukivat alhaisemmat rahoituskustannukset, luotonannon kasvu ja talletuskorkojen järjestely. Liiketoiminnan kulut pienenivät 2 prosenttia, ja tulos ennen veroja kasvoi 15 prosenttia 278,2 miljoonaan euroon.

”Danske Bank on vahvasti sitoutunut kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomessa, ja viime vuosina olemme onnistuneet johdonmukaisesti vahvistamaan sekä taloudellista tulosta että asiakastyytyväisyyttä kaikissa segmenteissämme. Vakaa taloudellinen asemamme tarjoaa nyt hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Olen iloinen nähdessäni, että kuluttajien kiinnostus asuntolainoihin on korkea, ja että uusi sijoitustarjontamme on otettu vastaan positiivisesti”, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Risto Tornivaara

Danske Bank lanseerasi uuden sijoitustarjoamansa ensimmäisen vaiheen Suomessa marraskuussa 2017, ja koko tarjonnan tammikuussa 2018. Uusi sijoitustarjoama perustuu avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja johdonmukaisuuteen ja antaa asiakkaille vapauden valita sekä miten he sijoittavat varallisuuttaan että millaisista sijoituspalveluista he ovat valmiita maksamaan.

Tammikuussa 2018 Danske Bank lanseerasi myös toisen vaiheen yhteistyöstään Akavan kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat räätälöity asuntolainaetu sekä päivittäisten pankkipalveluiden edut Akavan jäsenliittojen jäsenille. Toisen vaiheen käynnistyessä yhteistyön piiriin kuului noin 92 prosenttia kaikista Akavan jäsenliittojen jäsenistä. 

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut

 

Milj. euroa

2017

2016

Muutos

Korkokate

357,3

331,5

7,8 %

Nettopalkkiotuotot

250,9

257,8

-2,7 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

18,0

16,4

9,8 %

Muut tuotot

19,2

12,2

57,6 %

Tuotot yhteensä

645,4

617,9

4,5 %

Liiketoiminnan kulut

368,0

375,4

-2,0 %

Voitto ennen arvonalentumistappioita

277,4

242,5

14,4 %

Arvonalentumistappiot luotoista

-0,8

1,3

-

Voitto ennen veroja

278,2

241,2

15,3 %

 

 

 

 

Kulut/tuotto -suhde, %

57,0 %

60,8 %

-3,7 %

Luottokanta

22 046,4

21 397,3

3,0 %

Talletukset

22 321,8

18 576,8

20,2 %

Henkilöstö, FTE (keskimäärin)

1802

1970

-8.5 %

 

Toimintojen sulautuminen Suomessa
Kuten vuoden 2016 vuosikertomuksessa ensimmäisen kerran kerrottiin, Danske Bank yhdisti Suomen pankkitoimintansa yhdeksi sivuliikkeeksi vuoden 2017 loppupuolella. Konsernin pankkipalveluita tarjoaa Suomessa nyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Osana Danske Bankin pyrkimystä yksinkertaistaa organisaatiorakenteitaan ja taloudellisia rakenteitaan, Danske Bank A/S:n kokonaan omistama tytäryhtiö Danske Kiinnitysluottopankki Oyj yhtiöitettiin 31.10.2017.
Muutokset yritysrakenteessa ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, eikä niillä ole vaikutusta siihen, miten palvelemme asiakkaitamme. Toimintojen sulauttaminen ei vaikuta myöskään työntekijöihimme.

Lisätietoja:
Maajohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. 010 546 6675

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank Suomi on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

www.danskebank.fi

Danske Bank A/S -konserni
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,4 miljoonaa henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.

www.danskebank.com