Vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa

Me Danske Bankissa haluamme harjoittaa kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti. Noudatamme Danske Bank -konsernille yhteisiä arvoja ja periaatteita, joiden yksi keskeisimmistä ajatuksista on olla asiakkaillemme luotettavin taloudellinen kumppani. Koemme, että velvollisuutenamme on rakentaa kestävää taloudellista luottamusta ja kehittää innovatiivisia, helppokäyttöisiä ja turvallisia tuotteita.

Haluamme olla mukana kehittämässä niitä yhteisöjä, joissa toimimme. Emme myöskään unohda pankkimme suomalaisia juuria kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Lue lisää englanniksi >

The Hub

TheHub.fi tarjoaa startupeille avoimen ja maksuttoman digitaalisen palvelun, jonka tarkoituksena on edistää yritysten kasvua ja kehittymistä yhdistämällä kiinnostavimmat työpaikat, työnhakijat sekä sijoittajat uudella tavalla.

Lue lisää The Hubin sivuilta >

MunRahat-sovellus

iOS- ja Android-sovellus 8–14 -vuotiaille lapsille

MunRahat-sovelluksella voit antaa helposti rahaa lapsellesi. Käteistä ei tarvita, ja lapsi oppii käyttämään oikeaa rahaa vastuullisesti digitaalisessa maailmassa.

Lapsi saa maksukortin ja sovelluksen rahojen hallintaan. Huoltajana voit siirtää rahaa ja valvoa rahankäyttöä Uudessa Mobiilipankissa.

Lue lisää MunRahat-sovelluksesta >

Nuorten rahasuhde ja talousosaaminen puhuttavat

Nuorten taloustaitoihin liittyy paljon huolipuhetta. Puhe osoittaa, että nuoria halutaan tukea taloudellisen osaamisen kehittämisessä – ja että sille on tarvetta. Nuorten taloustaidot nähdään yhteisenä asiana, joka voidaan korjata, jos tahtoa on.

Jotta saamme kasvatettua nuorten talousosaamista ja valettua heihin lisää uskoa omiin kykyihinsä, tarvitsemme lisää avointa rahapuhetta – niin kotona kuin koulussa. Lapset ja nuoret saavat kotoaan hyvinkin erilaiset eväät myös taloustaidoissa ja rahasuhteessa. Siksi koulujen talouskasvatustyön tukeminen ja kehittäminen on tärkeää. Opettajilla on tahtoa opettaa taloustaitoja, ja sen lisäksi jokaisella opettajalla tulee olla aito mahdollisuus hankkia taloustaitoja koskevaa täydennyskoulutusta.

Me Danske Bankissa uskomme, että jokaisella nuorella on oikeus hyvään rahasuhteeseen ja taloudelliseen mielenrauhaan, ja haluamme tukea nuorten tasavertaista talousosaamista. Siksi käynnistämme yhteistyössä kumppaniemme Lasten ja nuorten säätiön sekä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa nuorten taloustaitoja kasvattavan Oma talous haltuun -hankkeen, ja viemme sen toisen asteen oppilaitoksiin.

Lue lisää Oma talous haltuun -hankkeesta täältä.

Lisäsimme nuorten talousosaamista unelmia tukemalla

Me Danske Bankissa haluamme kasvattaa nuorten itsevarmuutta talousasioissa positiivisella ja inspiroivalla tavalla. Järjestämme unelmatyöpajoja lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen yhdessä yhteistyökumppanimme Nuorten Akatemian kanssa. Vuoden 2017 aikana näitä työpajoja kertynyt yhteensä 130. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja rohkaista nuoria, Suomen tulevaisuuden tekijöitä ja tukea heidän talousosaamistaan.

Haluamme olla tukemassa nuorten ainutkertaisia unelmia, ja auttaa muuttamaan ne suunnitelmiksi. Sen sijaan, että nuorille sanottaisiin: ”Elä nyt hulluja puhu”, sanotaan: ”Elä nyt.” Samalla tuemme nuorten unelmien kehittymistä kohti suunnitelmia. Tämän lisäksi Elä nyt -hanke on suunnattu nuorten opettajille, vanhemmille, medialle ja päättäjille sekä kaikille nuorten tulevaisuudesta kiinnostuneille suomalaisille kiertuetapahtumien ja laajan, osallistavan digitaalisen tekemisen kautta.

Lue lisää unelmatyöpajoista ja yhteistyöstämme Nuorten Akatemian kanssa täältä.

Parasta mahdollista neuvontaa

Uskomme, että vahva ja luottavainen suhde omaan talouteen tuottaa hyviä tuloksia: oli kyse säästämisestä, sijoittamisesta tai arjen menojen hallinnasta. Asiakassuhteelle on tärkeää, että asiakkaat voivat luottaa suoraselkäisyyteemme ja siihen, että heitä palvellaan yksilöllisesti ja parhaan edun mukaisesti. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme palvelut, joilla he voivat hoitaa raha-asiansa helposti milloin vain ja missä vain. Tavoitteenamme on olla Suomen paras pankki asiakastyytyväisyydessä vuoteen 2020 mennessä.

Lue lisää englanniksi >

Taloustaitohanke tukee nuorten taloustaitojen kehittämistä vapaaehtoisvoimin 

Valtakunnallinen Taloustaitohanke on pankkien ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteinen ponnistus, jonka tavoitteena on vahvistaa työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten talouteen ja rahankäyttöön liittyviä taitoja. Taloustaitohanke perustuu vapaaehtoistyöhön. Pankkien työntekijät voivat käyttää työaikaansa ja hyödyntää omaa ammatillista osaamistaan nuorten tukemisessa. Danske Bank osallistuu hankkeeseen yhdessä Nordean ja OP:n kanssa.

Toimintamalleina ovat nuorten ryhmille suunnatut taloustaito-opetuskokonaisuudet sekä kahdenkeskinen Raha Amigo -yksilömentorointi. Mukana on ollut vuosittain kolmisenkymmentä Danske Bankin vapaaehtoista. Pankkilaisten ja nuorten kohtaamisissa painotetaan arvostavaa vuorovaikutusta, toiminnallisuutta, konkreettisuutta sekä keskustelua kannustavassa ilmapiirissä. 

Lue lisää Taloustaitohankkeesta täältä.

Sponsorointi

Haluamme toimia aktiivisesti ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Yksi tapa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on esimerkiksi rahoittaa aloitteita, jotka edistävät taloudellista luottamusta ja vaalivat paikallisia yhteisöjä. Käyttämällä sponsoriportaaliamme voit hakea sponsorointia yhdellä Pohjoismaisista markkinoistamme.

Lue lisää englanniksi >

Suomen Punainen Risti

MobilePay mahdollistaa mobiililahjoituksen myös Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, johon kerätään varoja muun muassa syksyisin Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivänä. Me pankkina haluamme erityisesti kannustaa suomalaisia lahjoittamaan helposti ja kuluitta MobilePaylla. Siksi olemme jo monena vuonna tuplanneet MobilePaylla lahjoitetut varat.

Lisätietoa mobiililahjoittamisesta löydät täältä.

Hyväntekeväisyyttä MobilePaylla

Yhteiskunnassa liikkuu aina vain vähemmän käteistä rahaa ja siksi myös hyväntekeväisyysjärjestöjen varainkeruu muuttaa muotoaan. MobilePayn avulla moni hyväntekeväisyysjärjestö saavuttaa enemmän lahjoittajia ja on pystynyt lisäämään varainkeruumahdollisuuksiaan. MobilePayn ansiosta lahjoittaminen voi tapahtua missä ja milloin vain, ja summakin on joustavasti valittavissa. Hyväntekeväisyysjärjestöt saavat MobilePayn käyttöönsä maksutta.
 

Lue lisää MobilePaysta täältä

Rahalaakso

Rahalaakso on peli, joka opettaa lasta rahankäytössä. Pelissä opitaan hankkimaan ja säästämään rahaa ja priorisoimaan sen käyttöä. Rahalaakso on suunniteltu 5-9 -vuotiaille lapsille.

7 000 000

lasta on päässyt oppimaan rahan arvoa vuodesta 2008 lähtien.

Siirry peliin

Uutiset

Etsi viestintätiimimme yhteystiedot ja lue uusimmat uutiset, lehdistötiedotteet ja yritysilmoitukset.
Lue lisää

Yhteiskuntavastuu

Olemme mukana auttamassa yhteiskunnalle keskeisten haasteiden ratkaisemisessa. Lue lisää Danske Bank A/S -konsernin sivuilta erilaisista toiminnoistamme yhteiskunnan hyväksi.
Lue lisää englanniksi

Tietoa pankista

Danske Bank on kansainvälisesti toimiva pohjoismainen pankki, joka toimii 13 maassa tarjoten kokonaisvaltaisia pankkipalveluita henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille.
Lue lisää