Danske Bankin ydin

Danske Bank haluaa olla ketterä ja mukautua ympärillämme tapahtuviin muutoksiin, jotta voimme tulla luotetuimmaksi taloudelliseksi kumppaniksi. Tarvitsemme kuitenkin myös selkeän perustan, jota kutsumme Danske Bankin ytimeksi. Se määrittää, keitä me olemme, mitä tahdomme saavuttaa, millä tavoin kilpailemme ja millaiset arvomme ovat. 

Danske Bankin ydin koostuu asiakaslupauksesta, strategiasta, visiosta ja arvoista. 

Asiakas-lupaus

Autamme asiakkaitamme tuntemaan olonsa luottavaiseksi talousasioissa ja pääsemään tavoitteisiinsa helpottamalla heidän päivittäisiä pankkiasioitaan ja tärkeitä taloudellisia päätöksiään.

Strategia

Olemme moderni pohjoismainen pankki, joka tarjoaa henkilö- ja yritysasiakkaille palveluita laajan talousasiantuntemuksen sekä innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Visiomme on olla luotetuin taloudellinen kumppani

Arvot

 • Jaamme asiantuntemuksemme

  Asiantuntemus on

  • kilpailukykyisen palvelun tarjoamista parhaan tiedon, taidon ja teknologian avulla

  • asiakkaan kuuntelemista ja merkityksellisten neuvojen ja tarjousten antamista

  • asiakkaiden aktiivisena neuvonantajana toimimista

  • ymmärrystä siitä, milloin asia on päätettävä heti ja milloin se hoidetaan myöhemmin

  • virheiden rakentavaa käsittelyä ja niistä oppimista

  • erilaisten mielipiteiden hyödyntämistä ja eri näkökulmien huomioon ottamista

  • kouluttautumista ja jatkuvaa oppimista koko organisaatiossa

  • jatkuvaa parhaiden käytäntöjen tavoittelemista pankin sisällä ja aktiivista ympäröivän maailman seuraamista

  • ymmärrystä siitä, että tiiminä olemme enemmän

  • mutkatonta vuorovaikutusta
 • Toimimme suoraselkäisesti

  Suoraselkäisyys on

  • arvojen mukaan elämistä

  • eettisiä standardeja ja liiketoiminnan asianmukaista harjoittamista

  • luotettavuutta sekä lupausten pitämistä ja sitoumusten tinkimätöntä toteuttamista

  • rehellisyyttä, avoimuutta ja ennustettavuutta

  • luottamuksen herättämistä tekemällä asiat laadukkaasti, täsmällisesti ja huolellisesti

  • toisten kunnioittamista

  • yhteiskunnallisen vastuumme ja merkittävyytemme ymmärtämistä

  • vastuullista osallistumista niiden yhteisöjen elämään, joissa toimimme

  • hyvien suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä tärkeimpiin sidosryhmiin
 • Tuotamme hyötyä

  Hyödyn tuottaminen on

  • ymmärrystä siitä, että osakkeenomistajille tuotetaan pitkällä aikavälillä arvoa tuottamalla arvoa asiakkaille

  • asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja heidän tavoitteidensa tukemista

  • oma-aloitteisuutta jo ennen kuin asiakkaat ilmaisevat tarpeensa

  • edellytysten luomista vahvojen henkilökohtaisten suoritusten tekemiseen sekä asiakaskeskeisen toiminnan palkitsemista

  • hyvien toimintaedellytysten luomista

  • vakaata liiketoimintaa, joka edistää asiakkaittemme, työntekijöittemme, osakkeenomistajiemme ja koko yhteiskunnan menestymistä

  • tietoisuutta siitä, miten luomme omistaja-arvoa

  • kustannus- ja pääomatehokkuutta

  • työskentelytapojemme optimoimista ja yksinkertaistamista

  • parannusten ja innovaatioiden jatkuvaa hakemista
    
  • kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista ja pyrkimistä erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme
 • Olemme ketteriä

  Ketteryys on

  • mukautumista toimialan ja markinnaympäristön muutoksiin

  • palvelujen innovointia asiakkaiden muuttuvat tarpeet ymmärtäen ja niihin vastaten

  • toimialaa muokkaavien trendien ymmärtämistä ja ennakointia

  • asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista

  • uusien keinojen löytämistä kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi

  • asioiden tekemistä yksinkertaisiksi, tilanteeseen sopiviksi ja helposti ymmärrettäviksi

  • toimintatapojemme haastamista

  • saavutettavuutta ja nopeaa reagointia

  • vikkelyyttä ja kykyä hyödyntää uusia mahdollisuuksia

  • uusien ratkaisujen löytämistä monimutkaisissa tilanteissa
 • Uskomme yhteispeliin

  Yhteispeli on 

  • ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkökulmien huomioon ottamista

  • asiakkaiden ja konsernin kannalta parhaiden ratkaisujen aktiivista hakemista

  • vuoropuheluun ja keskusteluun kannustamista ja päätöksenteon jälkeen asioiden päättäväistä toimeenpanoa

  • asiakkaiden ja kollegojen auttamista ja tukemista

  • vastuunottoa organisaatiorajoista riippumatta

  • rakentavan palautteen antamista ja myös toisten menestyksen tukemista

  • toisten haastamista omia näkemyksiä ja omaa asiantuntemusta hyödyntäen 

  • huomaavaista suhtautumista ihmisiin ja suoraviivaisuutta

  • sekä työkuorman, että menestyksen jakamista

  • kannustamista aloitteellisuuteen ja sitoutumiseen

  • ajatusten avointa jakamista yhteisten ratkaisujen löytämiseksi

Meille tavarat eivät ole niin tärkeitä, vaan haluamme käyttää rahaa ennen kaikkea kokemuksiin. Mäkirullalautailu ja lumilautailu ovat lempiharrastuksiamme, ja matkustamme paljon. Normaalisti lähdemme reppureissaamaan, koska emme halua pysyä samassa paikassa tai hotellissa pitkään. Viime talvena menimme sukeltamaan ja surffaamaan Indonesiaan. Vedenalainen maailma oli unohtumaton!

Robert Nuorteva, 27 ja Tiia Kukkonen, 23

Robert ja Tiia ovat opiskelijoita, ja Robert on myös Arctosin perustaja. Arctos on online-startup –yritys, joka tarjoaa ulkoilmakokemuksia. Robert ja Tiia asuvat Helsingissä.

Tykkään yllätyksistä ja vaihtelusta, haluan kokeilla kaikkea uutta. Jos joku suosittelee jotakin, innostun helposti ja monesti olenkin ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia juttuja. Niin aloin käyttää MobilePaytäkin, se sopii joustavuutensa takia hyvin minulle. Ajan viettäminen kavereiden kanssa on minulle tosi tärkeää, ja vaikkapa ravintolassa sillä on helppo maksaa oma osuus laskusta kaverille. Olen ex tempore -ihminen, mutta minulla on myös monia haaveita tulevaisuudelle. Jännityksellä odotan, mitä kaikkea kivaa elämä vielä minulle tarjoaa.

Sinituulia Lotta, 34

Sinituulia työskentelee henkilöstöasiantuntijana ja asuu Helsingissä.

Finanssiasioissa olen kaukana boheemista taiteilijasta. Otin jo nuorena huomioon sen, että tanssijan ammatissa palkkatyöstä jäädään eläkkeelle aikaisin. Olin 26 vuotta tanssijana Suomen Kansallisbaletissa, mutta sieltä eläkkeelle jäätyäni olen jatkanut uraani tanssijana, koreografina ja hyvinvointivalmentajana. Raha-asioiden pitää olla helppo ja sujuva kokonaisuus, ja siksi siirsin kaikki saman katon alle Danske Bankiin. Luottamus omaan pankkiin on todella tärkeä asia, samoin se, että yhteyshenkilönä on aina sama ihminen, joka tuntee minut ja tilanteeni.

Minna Tervamäki, 48

Minna on tanssija, koreografi ja hyvinvointivalmentaja. Perheeseen kuuluvat miehen lisäksi kaksi lasta. Minna asuu perheineen Helsingissä.

Tietoa pankista

Danske Bank on kansainvälisesti toimiva pohjoismainen pankki, joka toimii 13 maassa tarjoten kokonaisvaltaisia pankkipalveluita henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille.
Lue lisää

Vastuullisuus

Harjoitamme Danske Bankissa vastuullista liiketoimintaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Raportoimme edistyksestämme jatkuvasti Danske Bank A/S -konsernin sivuilla.
Lue lisää englanniksi

Ympäristötekomme

Tuemme siirtymistä vähähiiliseen talouteen toimintamme kautta yhdessä asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa. Voit tutustua tekoihin Danske Bank A/S -konsernin sivuilla.
Lue lisää englanniksi